Debat

Jurachef på behandlingscenter: Ny indsats mod hjemløshed vil efterlade flere i misbrug og psykisk sygdom

Housing First-princippet bliver snart virkelighed i Danmark. Det betyder, at hjemløse hurtigere bliver tilbudt bolig, men det kan skabe problemer med manglende hjælp til misbrugsbehandling og udredning af psykiske problemer, skriver Thomas Banke. 

Hvis vi ikke skal fejle med den nye tilgang og indsatsen mod hjemløshed, er det essentielt, at vi ikke falder i den åbenlyse fælde, hvor vi forblindes af boligen alene, men husker, at det hedder ’Housing First’ – ikke ’Housing only’, skriver Thomas Banke. 
Hvis vi ikke skal fejle med den nye tilgang og indsatsen mod hjemløshed, er det essentielt, at vi ikke falder i den åbenlyse fælde, hvor vi forblindes af boligen alene, men husker, at det hedder ’Housing First’ – ikke ’Housing only’, skriver Thomas Banke. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Thomas Banke
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fra oktober bliver den amerikanske 'Housing First'-tilgang lovmæssigt dikteret i Danmark i det, at den skrives ind i Serviceloven.

Det betyder, at der kommer refusionsændringer, som giver kommunerne incitament til at sende socialt udsatte borgere i nogle andre tilbud end tidligere – fra én paragraf til en anden på botilbudsområdet.

Det lyder måske ikke så skelsættende, men for en masse socialt udsatte borgere er prisen for hurtigt at få tag over hovedet, at de ikke får hjælp mod misbrug og psykisk sygdom, som ofte er hjemløshedens følgesvende.

Det betyder også, at socialt udsatte fremover bliver mere vanskelige at hjælpe, når de først er røget over i et af de langsigtede botilbud, der for fremtiden oftere vil blive valgt som det første.

Thomas Banke
Chef for jura og kommunikation, Behandlingscenter Stien

Hvis vi ikke skal fejle med den nye tilgang og indsatsen mod hjemløshed, er det essentielt, at vi ikke falder i den åbenlyse fælde, hvor vi forblindes af boligen alene, men husker, at det hedder 'Housing First' – ikke 'Housing only' – og ser på det hele menneske og alle de problemer, der måtte være, som kræver vores hjælp.

Det kan blive dyrt for kommunerne

'Housing Fist'-tilgangen handler i al sin enkelthed om at sikre boligen først fremfor alt andet i kampen mod hjemløsheden. Det betyder blandt andet, at eventuelle behandlingsmål såsom at blive stoffri, ædru eller udredt i psykiatrien risikerer at blive nedprioriteret for at sikre selve boligen som det første og altafgørende.

Som led i hurtigere at give flere tag over hovedet, kan kommunerne gennem den nye lovændring få refusion fra staten ved at sende borgerne ud i mere langsigtede botilbud i stedet for de midlertidige herbergstilbud, som tidligere ofte har været anvendt.  

Ni ud af ti kommuner er de seneste år gået over budget på det specialiserede socialområde, der dækker blandt andet handicap, misbrug og psykiske problemer. Derfor er det nemt at forestille sig, at flere kommuner vælger at sende flere borgere ud i de langsigtede botilbud, men det risikerer faktisk at blive dyrere for kommunerne.

Den type botilbud kommer nemlig med rettigheder for medbestemmelse – også i visse tilfælde i form at retten til at fortsætte sit misbrug i botilbuddet, og det kan gøre det svært at hjælpe borgerne videre, hvilket havde været væsentligt nemmere, hvis man havde sendt boerne i misbrugsbehandling med det samme.

Læs også

Hjemløshed handler sjældent om boligmangel

I Danmark handler hjemløshed meget sjældent om en egentlig mangel på bolig. For mange er misbrug derimod det væsentligste problem og selve årsagen til hjemløsheden, men de tilbud, som borgerne fremover kommer til at få tilbudt, er langt fra misbrugsbehandlende.

Hjemløsheden er generelt på retur i Danmark, og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, er antallet af borgere i hjemløshed faldet cirka ti procent de seneste tre år.

Ni ud af ti kommuner er de seneste år gået over budget på det specialiserede socialområde, der dækker blandt andet handicap, misbrug og psykiske problemer.

Thomas Banke
Chef for jura og kommunikation, Behandlingscenter Stien

Det er jo som udgangspunkt en glædelig nyhed, men det er ikke ensbetydende med, at vi har fået færre mennesker med misbrugsproblemer eller psykiske problemer. Derfor bør man også stille sig kritisk over for en tilgang, der har rod i USA, hvor hjemløsheden i højere grad er lig med manglen på en bolig, og hvor man af flere forskellige årsager kan havne som hjemløs uden nødvendigvis at være i svære sociale problemer.

I Danmark skyldes hjemløsheden sjældent den egentlige boligmangel, men snarere svære sociale udfordringer, der enten har rod i psykisk sygdom, misbrug, svære økonomiske problemer, mangel på socialt netværk – og ofte kombinationen af flere af disse. Det betyder også, at socialt udsatte fremover bliver mere vanskelige at hjælpe, når de først er røget over i et af de langsigtede botilbud, der for fremtiden oftere vil blive valgt som det første.

Indsatsen kan gå mod regeringsgrundlaget

Det kan ende med at blive direkte modstridende med regeringsgrundlaget, hvor der blandt andet står, at de meget socialt udsatte borgere, eksempelvis hjemløse, psykisk sårbare og mennesker med massive misbrugsproblemer, har behov for at blive mødt af en helt anden indsats og et helt andet menneskesyn, end de mødes med i dag.

For en masse socialt udsatte borgere er prisen for hurtigt at få tag over hovedet, at de ikke får hjælp mod misbrug og psykisk sygdom, som ofte er hjemløshedens følgesvende.

Thomas Banke
Chef for jura og kommunikation, Behandlingscenter Stien

I stedet for at fokusere så hårdt på selve boligmanglen eller hjemløsheden, som kun er den ene side af sagen, bør vi kunne se på det enkelte menneske og lave en fyldestgørende vurdering af, hvad den enkelte har behov for. Det er vel i virkeligheden også det, man ønsker i regeringen, når man skriver, at man vil møde disse mennesker med en helt anden indsats.

Desværre er det tvivlsomt, om vi nogensinde når til en helhedsorienteret indsats og denne helt anden tilgang til borgerne, før både psykiatri og misbrugsbehandling i det offentlige kan rummes på én gang.

De tilbud, der lægges op til, vil ikke i sig selv kunne medvirke til behandling af rusmidler eller udredning af psykiatriske problemer. Det er heller ikke noget, som kommer lettere ved, at den enkelte udsatte borger placeres i egen bolig uden den omfattende hjælp, det ofte kræver for at forebygge ny hjemløshed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Banke

Chef for jura og kommunikation, behandlingscentret Stien, fhv. borgmester (V), Fredericia Kommune, fhv. formand, VU
student (IBC, Fredericia. 2003)

0:000:00