KL splitter Social- og Sundhedsudvalget

UDVALG: Social- og Sundhedsudvalget i KL bliver nu delt op i to udvalg, der skal tage sig af henholdsvis socialområdet og sundheds- og ældreområdet. To nye udvalgsformænd vælges 8. marts.

Hidtil har Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), skullet favne både social- og sundhedspoltikken som udvalgsformand i KL, men fremover bliver der to udvalg og udvalgsformænd til at dække områderne.

KL går i næste valgperiode fra at have seks udvalg til at have otte, og som led i den proces bliver sundhedsområdet nu udskilt i et Sundheds- og Ældreudvalg. Det nye kommunale udvalg skal dække følgende områder:

Med de nye otte udvalg vil KL inddrage endnu flere byrådsmedlemmer i udvalgsarbejdet, siger KL's formand Martin Damm.

Login