Kommunalvalget er overstået og konstitueringen på plads: Tillykke med valget – og arbejdstøjet

DEBAT: Det bliver en stor arbejdsopgave for de nyvalgte byråd at tage sig af mennesker med særlige behov – særligt på uddannelsesområdet, skriver Jørn Lehmann Petersen, regionsmedlem Region Syd og formand for foreningen Ligeværd.

Af Jørn Lehmann Petersen
Regionsmedlem, Region Syd, og formand for Ligeværd

De nyvalgte byråd er på plads, konstitueringen er overstået i de enkelte kommuner, og fra 1. januar venter arbejdsopgaverne. En af de store arbejdsopgaver bliver at sikre ligeværdige vilkår for mennesker med særlige behov, som kommunerne har stor indflydelse på.

Vi er ikke i tvivl om, at der vil sidde mange kommunalbestyrelsesmedlemmer fyldt med energi og gode sociale holdninger til behandlingen af de mange mennesker, der er afhængige af deres kommune.

Vi er desværre også af den overbevisning, at mange kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke er vidende om den konkrete og faktiske sagsbehandling, der praktiseres i deres kommune. Det gælder ikke mindst for området mennesker med særlige behov.

Ligeværd vil derfor pege på nogle af de områder, hvor vi må insistere på særlig opmærksomhed fra kommunalbestyrelserne.

Der skal fokus på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Vi er vidende om, at nogle kommuner har besluttet, at STU skal visiteres til kommunens eget tilbud. Det er en stedmoderlig politisk behandling og forvaltning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Uddannelsen kan ikke puttes ned i en skabelon, men er netop særligt tilrettelagt og skal tage udgangspunkt i de unges kompetencer, udviklingsmuligheder og behov for støtte i uddannelse, men også i forhold til at kunne bo selv og få gode sociale relationer.

Spørgsmålet til jer som kommunalbestyrelsesmedlemmer er: I hvilket omfang tror I, at man kan tale om et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, når udgangspunktet er eget kommunalt STU-tilbud? 

Nogle kommuner topper oven i købet med en visitationsproces, som er uforenelig med god forvaltningsskik og etik.

Gennem en rundspørge i kommunerne er Ligeværd vidende om, at nogle kommuner har sammensat visitationsudvalg, som ikke lever op til at adskille leverandører og udbydere. Ledere fra kommunens eget STU-tilbud er placeret i visitationsudvalget.

Med andre ord kan forældre og unge aldrig vide sig sikre på at få en sagsbehandling med udgangspunkt i den unges situation og behov, når ledere af et STU-tilbud kan tildele forløb til egen institution.

Spørgsmålet til jer er: Hvordan vil I sikre ordentlighed i behandlingen af borgerne, når processen tillader en leverandør at være beslutningstager på det konkrete STU-forløb?

Familier har brug for hjælp
Forældre oplever i mange kommuner, at de ikke bliver lyttet til i sagsbehandlingen. De skal ”løbe” fra A til B til C og D til mange kontorer og sagsbehandlere, der er involverede i sagerne om deres børn. Samtidig er de i praksis tvunget til at være deres egen advokat.

De har, som en forælder udtrykte det, ”delebarn med kommunen”. Det bliver de tvunget ud i midt i en sorg over at have fået et barn med særlige behov.

Mange kommuner er ikke gearet til at arbejde på tværs af forvaltningerne. Det er en vigtig opgave for de nye kommunalbestyrelser at få forvandlet behandlingen af borgerne, så den matcher familiernes virkelighed. Familierne har brug for en samlende og koordinerende sagsbehandler at henvende sig til. De har brug for overskuelighed, dialog og at blive lyttet til.

Igen: Et velment tillykke med valget til de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og det arbejdstøj, der følger med.

Vi afventer spændt jeres arbejde og giver vores fulde opbakning til de, der vil rydde op i bureaukratisk og uoverskuelig forvaltning og indføre dialog og ordentlighed i sagsbehandlingen. 

Forrige artikel HK: Ledige svigtes af privat jobindsats HK: Ledige svigtes af privat jobindsats Næste artikel Ghettodebat: Lad os lære af de gode eksempler  Ghettodebat: Lad os lære af de gode eksempler