Kommuner på stribe sprænger budget til udsatte og handicappede

STØTTE: Behovet for hjælp til socialt udsatte og personer med handicap udfordrer økonomien i kommuner over hele landet, viser gennemgang af lokale regnskabstal. Handicapformand efterlyser realistiske budgetter.

Flere personer med handicap, som lever længere, flere socialt udsatte børn og flere borgere med psykiatriske lidelser.

Det er oplevelsen i flere af de kommuner, som sidste år måtte sande, at udgifterne til indsatser til udsatte og handicappede borgere blev langt højere end forventet i 2018.

Og det er ikke i enkeltstående tilfælde, at budgetterne på området endte med solide overskridelser. Ser man på kommunerne under et, er det netop på de indsatser, at der er den største afvigelse mellem de budgetterede udgifter og årets faktiske forbrug.

Login