Kommuner på stribe sprænger budget til udsatte og handicappede

STØTTE: Behovet for hjælp til socialt udsatte og personer med handicap udfordrer økonomien i kommuner over hele landet, viser gennemgang af lokale regnskabstal. Handicapformand efterlyser realistiske budgetter.

Hjælp og støtte til socialt udsatte og personer med handicap kostede kommuner flere penge i 2018, end de havde budgetteret med.
Hjælp og støtte til socialt udsatte og personer med handicap kostede kommuner flere penge i 2018, end de havde budgetteret med.Foto: Sarah Christine Nørgaard / Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Det har tidligere stået i en række økonomiaftaler, at man ville give kommunerne nogle bedre styringsmuligheder. Men det har Folketinget ikke kunnet levere, og så må man levere de ressourcer, der skal til for at løfte opgaven. Det synes vi sådan set også er bedre.

Jacob Bundsgaard (S)
Formand for KL

Flere personer med handicap, som lever længere, flere socialt udsatte børn og flere borgere med psykiatriske lidelser.

Det er oplevelsen i flere af de kommuner, som sidste år måtte sande, at udgifterne til indsatser til udsatte og handicappede borgere blev langt højere end forventet i 2018.

Og det er ikke i enkeltstående tilfælde, at budgetterne på området endte med solide overskridelser. Ser man på kommunerne under et, er det netop på de indsatser, at der er den største afvigelse mellem de budgetterede udgifter og årets faktiske forbrug.

Dokumentation

Opgørelse af udgifter på kommunale serviceområder

Altinget har på en række centrale serviceområder opgjort kommunernes budgetterede udgifter for 2018 og årets faktiske forbrug på de samme konti.

Opgørelsen er baseret på budget- og regnskabstal fra Danmarks Statistik, og definitionen af de forskellige serviceområder følger i store træk de afgræsninger, som også ECO-nøgletallene fra Vive er baseret på.

For området for 'voksne med særlige behov' er kommunernes kontoplan ændret med virkning fra budget 2018. Kontoplanen er dermed den samme i både budget og regnskab for 2018 og efterfølgende år, men kan ikke sammenlinges med tidligere år. Ændringen i kontoplanen er foretaget for at sikre en mere klar opdeling mellem kommunernes udgifter til ældre og handicapområdet.

Den nye kontoplan kan også betyde, at der er udgifter, der tæller med i regnskabstallene, men som kan være konteret på en anden konto i budgettet.

I Rudersdal har man eksempelvis budgetteret udgifter til hjemmehjælp til personer med et handicap under ældreområdet, mens de samme udgifter tæller med på regnskabet på handicapområdet. Dette betyder, at kommunens budgetskred i opgørelsen fremstår langt højere, end den reelt er.

Altinget har på den baggrund valgt ikke at fremhæve kommunespecifikke tal på det specialiserede voksenområde. Og der skal samtidig tages forbehold for, at den samlede budgetoverskridelse kan fremstå større, end den reelt er.

Hertil kommer, at kommunerne i deres budgetter har puljer og reserver, der som udgangspunkt tæller med som administrationsudgifter, men hen over året fordeles på de enkelte serviceområder og dermed isoleret bidrager til, at regnskabstal bliver højere end det budgetterede.


0:000:00