"Meget usund subkultur": Kristen ngo ramt af mobbe- og krænkelsessag

KFUK's krisecenter for voldsramte kvinder i det centrale København har i årevis været præget af mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser aktindsigt. Forstander tager sagen "dybt alvorligt", men afviser at kommentere på, om sagen skal medføre fyringer. 

Et af KFUK's kvinde-krisecentre i København har fået et påbud for mobning og krænkelser af Arbejdstilsynet.
Et af KFUK's kvinde-krisecentre i København har fået et påbud for mobning og krænkelser af Arbejdstilsynet.Foto: Ritzau Scanpix
Søren DahlRasmus Dahl Løppenthin

Ansatte i KFUKs krisecenter for voldsramte kvinder i det centrale København er blevet udsat for krænkelser og mobning i et omfang, så de er gået på arbejde med "ondt i maven", mens flere ansatte har haft så kraftige brystsmerter, at de har ringet til 1813. 

De har blandt andet oplevet at blive "bagtalt", udsat for "nedgørende bemærkninger" samt at blive ignoreret og holdt ude for kliker på arbejdspladsen.

Mobningen har stået på i årevis på arbejdspladsen, mens nuværende ansatte har måtte leve med en arbejdskultur, der risikerer at gøre dem syge, i mellem fem og otte måneder.

Det konkluderer Arbejdstilsynet i et påbud fra september, som Altinget har fået aktindsigt i. 

“Arbejdstilsynet vurderer, at der ved arbejdet i krisecentret er en betydelig fare for akut forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af, at mobning og krænkende handlinger ikke er forebygget tilstrækkeligt,” skriver tilsynet i afgørelsen, som blev sendt til KFUK i september.

Krisecentret er et af i alt 15 krisecentre, væresteder og varmestuer, som KFUK's Sociale Arbejde driver landet over. Ifølge KFUK's Sociale Arbejdes værdigrundlag har organisationen "et kristent menneskesyn".

Lisbeth Jessen, der er forstander for tre af KFUK's krisecentre i København, herunder det påbudsramte krisecenter, bekræfter sagen. 

"Det er vi naturligvis kede af, og vi har arbejdet hårdt på at sikre alle et godt arbejdsmiljø i vores krisecenter," siger Lisbeth Jessen. 

Lisbeth Jessen tiltrådte jobbet som forstander for KFUK's krisecentre 1. oktober.

Af aktindsigten fra Arbejdstilsynet fremgår det, at sagen om mobning drejer sig om en gruppe ansatte og en leder på det københavnske krisecenter, og omhandler altså ikke Lisbeth Jessens eget virke som forstander. 

Vi har arbejdet hårdt på at sikre alle et godt arbejdsmiljø i vores krisecenter.

Lisbeth Jessen
Forstander, KFUK's Sociale Arbejdes Krisecenter

Ansat blev "pillet fuldstændig fra hinanden"

I rapporten konkluderer Arbejdstilsynet, at mobningen har foregået i "et ensartet mønster over 3 år", mens der aktuelt er ansatte, der er blevet mobbet i en periode på mellem fem og otte måneder. 

Læs også

Altinget har præsenteret arbejdsmiljøforsker og professor ved Syddansk Universitet Peter Hasle for Arbejdstilsynets rapport. 

Ifølge ham er det tydeligt, at der er en gruppe ansatte på krisecentret, der har udsat deres kollegaer for "uacceptable handlinger"

"Samtidig er det helt tydeligt, at der er en leder, som i praksis accepterer, at mobningen foregår ved ikke at gribe ind," mener professoren. 

Af rapporten fremgår det, at mobningen særligt er foregået på krisecentrets personalemøder, hvor flere ansatte har oplevet at blive talt ned til og udsat for nedsættende bemærkninger. 

En ansat beskriver eksempelvis at have oplevet, at en kollega "blev pillet fuldstændig fra hinanden". 

Der er en leder, som i praksis accepterer, at mobningen foregår ved ikke at gribe ind.

Peter Hasle
Professor, Syddansk Universitet

Krisecenter skal rette op

Af aktindsigten fremgår det, at Arbejdstilsynet i november har givet KFUK's krisecenter et nyt påbud.

Det såkaldte "kompetencepåbud" pålægger krisecentrets ledelse at sikre, at mobning og krænkende handlinger, "ikke forringer ansattes sundhed på lang sigt". 

Det kan eksempelvis ske ved, at ledelsen køber ekspertise fra et eksternt konsulentfirma eller en erhvervspsykolog.

I rapporten skriver Arbejdstilsynet endvidere, at KFUK's ledelse før september har forsøgt at skride ind overfor den dårlige arbejdskultur på krisecentret.

Blandt andet ved at lave en anti-mobbe politik, der er blevet udleveret til nyansatte, og afholde temadage med fokus på samarbejde. 

"Arbejdstilsynet vurderer imidlertid, at de igangsatte tiltag endnu ikke har haft en tilfredsstillende effekt, idet nogle ansatte fortsat i alvorlig grad oplever krænkende handlinger og mobbehandlinger fra kollegaer flere gange om ugen," skriver tilsynet i rapporten.

Jeg vil ikke kommentere på personalesager i Altinget.

Lisbeth Jessen
Forstander, KFUK's Sociale Arbejdes Krisecenter

Uenig med afgørelse 

Den afgørelse er forstander Lisbeth Jessen dog ikke tilfreds med. 

Hun tolker sagens udvikling sådan, at Arbejdstilsynet har "løftet" påbuddet fra september og ikke handler efter bogen med det nye påbud.

Lisbeth Jessen fortæller, at KFUKS's Sociale Arbejde derfor har klaget over Arbejdstilsynets seneste afgørelse.

Forstanderen understreger dog, at hun tager sagen særdeles alvorligt.

"Vi har taget rigtigt mange skridt med inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har indført mobbepolitik. Vi har interviewet alle medarbejdere med et uvildigt konsulenthus," siger Lisbeth Jessen.

Ifølge arbejdsmiljøekspert Peter Hasle bliver krisecentrets ledelse nødt til at gribe til handling, hvis de skal gøre op med det betændte arbejdsmiljø.

"Man bliver nødt til at give advarsler til de medarbejdere, der bryder reglerne, og man vil sandsynligvis også skulle gribe til afskedigelser, fordi man skal bryde med en mangeårig kultur. Der er en gruppe medarbejdere, der har udviklet en meget usund subkultur," siger Peter Hasle.

Lisbeth Jessen afviser dog at kommentere på, om sagen får konsekvenser for nogle af medarbejderne i organisationen.

"Jeg vil ikke kommentere på personalesager i Altinget," siger hun.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Jessen

Programchef, ’En barndom uden vold i familien’ - en programindsats igangsat af Ole Kirk’s Fond
politibetjent (Politiskolen 1991), lederkursus (Politiskolen 2004), overordnet lederkursus (Politiskolen 2007), master (CBS)

0:000:00