LOS: Sociale tilbud skal ikke gøres til en faglig kampplads

DEBAT: Diskussionen om kvalitet i tilbud for socialt og psykisk udsatte skal være med udgangspunkt i effekten for de mennesker, det handler om. Desværre har de seneste ugers debat givet indtryk af det modsatte, skriver Michael Graatang, direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud.

Af Michael Graatang
Direktør i LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Hver dag står tusindvis af mennesker, børn som voksne, op til en hverdag med et socialt tilbud som deres hjem og centrum for tilværelsen.

Selvom det er mennesker med en lang række af ressourcer, er det også nogle af de mest sårbare og udsatte i samfundet. De har krav på, at det handler om dem og ikke egne interesser, når vi diskuterer form, kvalitet og indhold på det specialiserede socialområde.

De, der følger socialområdet tæt, har næppe kunnet undgå at bemærke, at medierne, med DR i spidsen, har sat fokus på området med en række enkeltsager. Vi synes ikke, det hele har været lige seriøst og lødigt fra DR's side.

Det fritager dog ikke de ansvarlige myndigheder og steder for at drage de nødvendige konsekvenser. Men omvendt forpligter det alle andre til ikke at lade sig rive med af enkeltsager og sætte spørgsmålstegn ved en hel branches faglighed og troværdighed.

Det skylder vi blandt andre de ansatte, der hver dag går på arbejde og lægger en stor del af deres liv i at gøre en forskel for socialt og psykisk udsatte.

Bedste kvalitet for pengene
LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) er Danmarks største brancheorganisation for selvejende og ikke-offentlige sociale tilbud.

Vi indgår til enhver tid i drøftelser om kvaliteten af det faglige arbejde, som udføres inden for velfærdsområdet på det meget specialiserede socialområde. Men kvalitet i behandlingen af - og mødet med - sårbare og udsatte mennesker, handler grundlæggende ikke om, hvorvidt servicen udføres af offentlige udbydere, selvejende eller ikke-offentlige. Det handler om indhold, effekt og pris.

Vurderer en kommune, at den bedste kvalitet og pris opnås i et kommunalt tilbud, så må de naturligvis vælge det. Og omvendt. Når kommunerne vælger at benytte et ikke-offentligt tilbud, så må det naturligvis handle om, at de vurderer, at her får kommunen mest mulig kvalitet for pengene.

Det handler om at finde det bedste match til hver borger – første gang! Her er visitationen helt afgørende. Derfor har LOS også taget initiativ til tværfagligt samarbejde om, hvordan vi styrker kommunernes visitation, så borgerne er sikre på, at der er den nødvendige faglighed.

For nogle er er den bedst mulige kvalitet i behandlingen et højt antal pædagoger, mens det for andre handler om anden faglighed. For LOS handler det helt overordnet om at sætte borgerens behov i centrum.

Ikke en faglig kamp
Hos LOS har vi bemærket, at både fagforeninger og politikere har været ude med forslag om bestemte krav om normeringer på institutionerne. Vi har givet udtryk for, at det vil vi gerne diskutere.

Hos LOS handler det primært om tilstedeværelse af alle relevante fagligheder og stærke ledelsesmæssige kompetence i virksomhederne – uanset hvilken relevant faglighed lederen udspringer fra.

Vi arbejder for, at de ansatte på stederne har en tydelig og relevant faglighed og for et solidt fagligt match mellem målgruppe og personalegruppe. Hvis spørgsmålet om kvalitet skal gøres til en faglig kamp for at fremhæve særlige faggrupper, så står vi af.

Specialiserede indsatser
Som brancheorganisation er det i vores interesse, at vores medlemmer tilbyder kommunerne, og dermed borgerne, en høj faglig ydelse, som kan gøre en forskel for de udsatte og sårbare mennesker, vi arbejder med. Vi vil meget gerne drøfte perspektiver omkring yderligere kvalitetsforbedringer og faglige kvalifikationer. Men det specialiserede socialområde er et område, hvor det er kommunerne, der bestemmer serviceniveauet på både de offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Hver dag bidrager de ikke-offentlige virksomheder inden for det specialiserede socialområde til at løfte nogen af de ”tungeste” socialfaglige opgaver.

Kommunerne vælger at samarbejde med de ikke-offentlige aktører, når der skal ageres på behov til højt specialiserede indsatser. Kommunerne undgår derved dyre offentlige ”tomgangspladser”, og det er alt andet lige en bedre udnyttelse af kapaciteten på landsplan med den rette mix af offentlige og ikke-offentlige.

Kommunernes økonomi er i dag så presset, at lå opgaven bedre og billigere i offentligt regi, så kan vi være sikre på, at så var det også den løsning, der blev foretrukket.

Kompleksiteten af kommunernes socialfaglige indsatser og udfordringerne hos hver enkelt borger betyder et entydigt farvel til "one size fits all"-institutioner. Det signalerer et klart behov for specialiserede indsatser med solid flerfaglighed, høj effekt og gerne til en fornuftig pris. I LOS ved vi, at det er det, kommunerne efterspørger.

Vi befinder os formentlig på et af de væsentlige områder i velfærdsdebatten. Vi har nogle utroligt dygtige faggrupper, der arbejder hårdt og gør det godt hver eneste dag. Tag ud i virkeligheden og se, hvordan udsatte mennesker finder en vej til en god og meningsfuld hverdag med hjælp fra personalet. Så burde vi også som organisationer på området kunne gøre dem kunsten efter og føre en saglig debat, der giver mening og fører os fremad.

LOS er klar til at gå ind i den debat uden på forhånd definerede krav eller fordomme. Det håber vi også, alle andre er. Vores dør står altid åben.

Forrige artikel Selveje Danmark: Hvilket socialområde er det egentlig, vi ønsker? Selveje Danmark: Hvilket socialområde er det egentlig, vi ønsker? Næste artikel Forfatter: Ministerium vildleder stadig om førtidspension og fleksjob Forfatter: Ministerium vildleder stadig om førtidspension og fleksjob