Om  
Poul Winckler
Mona Striib

Mindeord: Fhv. formand for FOA Poul Winckler (81)

Forbundsformand for FOA, Mona Striib, skriver følgende mindeord for Poul Winckler, der afgik ved døden 13. januar. 

Det er en af dansk fagbevægelses historiske skikkelser, der i dag ikke er her mere. Det var også Poul Winckler, der var den drivende kraft bag etableringen af de nye social- og sundhedsuddannelser i starten af 90'erne. Han var evig og altid i fremdrift. Med et uovertruffet blik for de små aftalers betydning for den større sag.  
 
Vi vil først og fremmest huske Poul som en fremragende forhandler. Han stod bag alle forligene på det offentlige overenskomstområde i 90'erne og frem til 2002, og han var eminent dygtig til at balancere tingene, så både små og store grupper kunne se deres aftryk i de fælles løsninger. Hver gang stemte medlemmerne forligene hjem.
 
Vi skylder ham en stor tak for at være den drivende kraft, der gang på gang, og i forlig på forlig, forbedrede både pensionsindbetalingerne og barselsreglerne på det offentlige arbejdsmarked. Han var et billede på den danske model, når den er bedst. Altid med fokus på helheden – og altid med en hensigt om at balancere tingene, så små eller udsatte medarbejdergrupper på det offentlige arbejdsmarked også følte sig tilgodeset. Det var en kraftpræstation, som der altid vil stå respekt om.
 
Poul Wincklers hjerte brændte for samarbejdet – også i det daværende Kommunale Kartel, hvor han ofrede mange kræfter, men også internationalt, hvor han altid og trofast bakkede op om samarbejdets værdi.
 
FOA skylder Poul Winckler en meget stor tak. Æret være hans minde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Poul Winckler

Fhv. formand, FOA og Det Kommunale Kartel
portør

Mona Striib

Forbundsformand, FOA, formand, Forhandlingsfællesskabet
ufaglært

0:000:00