Udsatte unge ydmyges og mobbes på københavnsk specialinstitution

Specialinstitution Skodsborg bliver beskrevet som et højt specialiseret bosted for unge med alvorlige sindslidelser og misbrug. Men en ny vurdering fra Socialtilsynet viser alvorlige problemer med ansatte, der udsætter unge for krænkende handlinger og mangelfuld behandling. Anonyme nuværende og tidligere ansatte tegner samme billede. Stedets ledelse og Københavns Kommune savner nuancer i vurderingen fra tilsynet.

"Specialinstitutionen Skodsborg har til huse i en skøn ældre ejendom i tre etager med en stor have og direkte udsigt og adgang til Øresund", lyder beskrivelsen på Københavns Kommunes hjemmeside. 
"Specialinstitutionen Skodsborg har til huse i en skøn ældre ejendom i tre etager med en stor have og direkte udsigt og adgang til Øresund", lyder beskrivelsen på Københavns Kommunes hjemmeside. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Søren DahlAndreas WindMads Mose Vikkelsø

De bor der for at få det bedre. Men udsatte unge på en københavnsk specialinstitution må leve med ydmygelser og mobning fra ansatte.

Personalet anvender ord som ”svinedansker”, ”fisse” og ”pikhoved” om de unge i videoer, fremgår det af et mødereferat fra Socialtilsynet, som Altinget har fået aktindsigt i.

Tilsynet retter hård kritik mod Specialinstitution Skodsborg, der ejes og drives af Københavns Kommune og huser seks unge med problemer som misbrug, selvskade eller alvorlige psykoser. 

I videooptagelser, som også Altinget har set, ses en medarbejder sætte et knæ i brystet på en af de unge og holde hånden mod vedkommendes hals. Det karakteriseres af Socialtilsynet som ulovlig magtanvendelse af karakteren “høj”. 

Altinget har derudover været i kontakt med en række personer, der har eller har haft deres daglige gang på Specialinstitution Skodsborg. De tegner et lignende billede af situationen på bostedet.

Det bakkes yderligere op af en række video- og lydfiler, som er optaget af en af de unge beboere og sendt til Socialtilsynet og Altinget.  

Ledelsen og Københavns Kommune har begge afslået tilbud om interview med Altinget, men i et skriftligt svar oplyser en centerchef, at man tager kritikken meget alvorligt.

I mødereferatet fra 4. november beskrives det, at de unge på institutionen i flere tilfælde har oplevet "nedværdigende og krænkende sprogbrug", og at flere medarbejdere på institutionen har udvist "helt igennem nedværdigende og uetisk adfærd". 

Tilsynet har på to uanmeldte besøg i oktober konstateret, at medarbejdere "kun har kunne forklare deres handlinger eller tilgang ud fra en helt banal forståelse af pædagogikken, hvilket ikke harmonerer med, at Skodsborg kalder sig en højt specialiseret behandlingsinstitution".   

Socialtilsynet anerkender i referatet, at der findes både ledere og medarbejdere på Skodsborg, der er kvalificerede til arbejdet.

Men de beskriver, at kulturen på stedet er kendetegnet ved en "forråelse", som ikke "kun bor i enkelte eller få medarbejdere, men i hele kulturen i institutionen". 

Desuden mener Socialtilsynet ikke, at Skodsborgs fysiske rammer giver indtryk af omsorg, og de kalder værelserne "ubehageligt kolde".

"Helt igennem nedværdigende og uetisk adfærd"

Socialtilsynet om enkelte medarbejdere
Uddrag af mødereferat

Københavns Kommune skriver på sin hjemmeside at ”atmosfæren i huset altid er præget af venligt tilstedeværende personale". Og i mødereferatet fremgår det, at Københavns Kommune savner nuancer i vurderingen.

I et skriftlig svar til Altinget oplyser Louise Bangsgaard, centerchef hos Borgercenter Børn & Unge hos Københavns Kommune, at der er kritikpunkter, de ikke kan genkende. Hun skriver blandt andet, at institutionslederen på stedet efterfølgende har haft samtaler med de unge om kritikken: 

”Det er vigtigt at understrege, at tilbagemeldingerne fra de unge ikke tegner et billede af, at de mistrives på institutionen,” skriver Louise Bangsgaard, som dog anerkender, at der har forgået kritisable ting på stedet: 

"Der har klart været konkrete episoder, som ikke kendetegner den måde, vi skal arbejde med unge på. Det har vi selvfølgelig handlet på straks. Hverken unge eller personale skal på nogen måde føle, at de bliver behandlet dårligt eller mistrives," skriver Louise Bangsgaard videre.

Læs Københavns Kommunes svar på kritikken

”Vi er meget kede af, at der har været unge på Skodsborg, der har haft de oplevelser. Vi tager kritikken meget alvorligt og er i fuld gang med at handle på flere af de konkrete kritikpunkter, selv om der ikke foreligger en endelig tilsynsrapport. Dialogen med tilsynet er tæt.

Det har allerede haft konkrete personalemæssige konsekvenser for ansatte, som ikke er på stedet længere. Der er ansat mere ledelseskraft. Den behandlingsansvarlige psykolog arbejder med at opkvalificere medarbejdere og tydeliggøre den faglige linje. Tilsvarende er der hånd i forbedringen/renoveringen af de fysiske rammer.

Lederen af Skodsborg har også talt med de unge om kritikken på et såkaldt ungemøde, ligesom flere af de unge har haft personrettet tilsyn og børnesamtale i enerum med deres sagsbehandler.

Det er vigtigt at understrege, at tilbagemeldingerne fra de unge ikke tegner et billede af, at de mistrives på institutionen. Men der har klart været konkrete episoder, som ikke kendetegner den måde, vi skal arbejde med unge på. Det har vi selvfølgelig handlet på straks. Hverken unge eller personale skal på nogen måde føle, at de bliver behandlet dårligt eller mistrives. Det tager vi meget alvorligt.

Som nævnt har vi iværksat de første initiativer. Men de er ikke et quick fix. Det bliver et langt, sejt træk, hvor vi arbejder målrettet på at sikre en stærk faglig kultur og et omsorgsfuldt miljø for de unge og medarbejderne”, siger Centerchef Louise Bangsgaard fra Borgercenter Børn og Unge.

Desuden oplyser Københavns Kommune:

”Socialforvaltningen skal herudover henvise til, at der endnu ikke foreligger en tilsynsrapport fra Socialtilsynet. Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse til tilsynet og er på den baggrund i fortsat dialog med tilsynet om det videre arbejde med kritikpunkterne. Dialogen omfatter også kritikpunkter, vi ikke kan genkende, herunder manglende indberetning af en magtanvendelse. Status er, at forvaltningen afventer indkaldelse fra Socialtilsynet til næste dialogmøde i forlængelse af vores redegørelse omkring iværksatte tiltag.”

Overvejer at lukke Skodsborg 
Altinget har forelagt Socialtilsynets vurderinger og optagelserne for Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO i sociologi og forsker hos Vive med speciale i udsatte unges adfærd.  

Der er "alvorlige problemer" med den måde, som de unge på Specialinstitution Skodsborg bliver behandlet på, mener hun:  

"Ledelsen skal meget hurtigt rette op, ellers vil jeg være bekymret for at anbringe unge på sådan en institution. Det lægger ikke op til, at det er et sted, hvor man vil sende unge hen," siger Tea Torbenfeldt Bengtsson.  

Artiklen fortsætter efter billedet.

Skodsborg er en døgnbehandlingsinstitution for unge i alderen 12-17 år.
Skodsborg er en døgnbehandlingsinstitution for unge i alderen 12-17 år. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
 

Hun reagerer også på, at Socialtilsynet i mødereferatet lægger op til at diskutere, om Specialinstitution Skodsborg overhovedet skal godkendes til at have udsatte unge boende fremover.  

“Det er nået helt herud, hvor de nærmest har en trussel om at blive lukket hængende over hovedet. Der skal man slet ikke nå ud som sådan et tilbud," vurderer Tea Torbenfeldt Bengtsson. 

Knæ i brystet og hånd på struben  
I mødereferatet beskriver Socialtilsynet blandt andet en video, hvor en medarbejder sætter et knæ i brystet på en af de unge og holder hånden mod vedkommendes hals. 

De kalder det en ulovlig magtanvendelse af karakteren “høj”. Altinget har også set videoen. 

Handlingen beskrives af institutionslederen ifølge referatet fra 4. november som "tumleri" og ikke en magtanvendelse. I en efterfølgende redegørelse til Socialtilsynet tager institutionslederen dog afstand fra medarbejderens opførsel i situationen, som kaldes ”upassende”. Medarbejderen er i dag fritaget for tjeneste på stedet.

"Jeg tror, at lederen har svært ved at forstå alvoren i det."

Tea Torbenfeldt Bengtsson
Professor MSO i sociologi og forsker hos Vive
 

Altinget har ligeledes set en anden video, som også er optaget af en beboer. Her ses en medarbejder i voldsomt skænderi med en ung. Skænderiet kulminerer med, at medarbejderen ganske pludseligt tager hårdt fat i den unge og tvinger vedkommende ind i på en tilstødende gang, hvorefter døren bliver smækket.  

Professor Tea Torbenfeldt Bengtsson vurderer, at medarbejderens magtanvendelse "højst sandsynligt bunder i en dårlig kultur og manglende professionalisme".  

"Det er tydeligt, at den unge er bevidst om reglerne, og siger tydeligt fra. Alligevel ender den professionelle med at lave en magtanvendelse. Det kan der være mange grunde til, men det er ikke hensigtsmæssigt overhovedet for nogle af dem," mener hun.  

Hun mener, at en højt specialiseret institution som Skodsborg burde være bedre gearet til de slags situationer:

"De ansatte må ikke bruge magtanvendelse som redskab til at holde hverdagen kørende og reducere konflikter, fordi det har den stik modsatte effekt," tilføjer hun.

Om Specialinstitutionen Skodsborg

Skodsborg er en døgnbehandlingsinstitution for unge i alderen 12-17 år.

Stedet henvender sig til unge med en eller flere af følgende udfordringer:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Overgreb, andet
 • Seksuelt overgreb
 • Selvskadende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Kriminalitet, personfarlig
 • Stofmisbrug
 • Prostitution
   

Institutionen er normeret til 6 pladser, og yderligere 2 fleksible pladser. 3 af pladserne er delvis lukkede pladser.

De unge får en individuelt tilrettelagt behandlingsplan og hjælp til skolelivet.

Målgruppen for stedet er unge i alderen 12-17 år.

Institutionen har til huse i en stor villa på Skodsborg Strandvej, der ligger lige ud til Øresund.

Specialinstitutionen Skodsborg er eget og drevet af Københavns Kommune.


Kilde: Københavns Kommunes hjemmside og Tilbudsportalen.dk

"Det er tydeligt, at de professionelle her ikke har værktøjerne til at undgå at blive provokeret af de unge," mener professoren om videoklippet. 

Medarbejdere på stedet har ifølge Socialtilsynet brugt ord som "svinedansker", ”fisse” og ”fed” om de unge og mobbet dem med deres udseende.   

Altinget har set optagelser, hvor en medarbejder råber ”dit pikhoved” efter en af de unge.

I en anden optagelse siger en medarbejder til en ung med lange negle, at han "godt vil vide, hvordan du tørrer dig, med dem der?” og fortsætter med "du får jo lort under neglene”.  

Kvalitet har været nedadgående i flere år
I mødereferatet bemærker Socialtilsynet, at nogle medarbejdere i perioden mellem tilsynets første og andet besøg har konfronteret de unge med, hvad de har sagt til tilsynet. 

Derfor er de tilsynsførende bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan få for de unge, at de har forklaret sig til Socialtilsynet.  

På mødet beder Københavns Kommune om at få udleveret videoerne, men Socialtilsynet opfordrer i stedet institutionslederen til selv at tage en snak med de unge.

De efterspørger selvransagelse i organisationen og ”en nysgerrighed på, hvordan institutionen kan have udviklet sig, som den har”. Og så peger de på en manglende daglig og nærværende ledelse, som en del af problemet.

Socialtilsynet påpeger på mødet, at "kvaliteten i Skodsborg er kraftigt nedadgående fra 2020 til februar og til nu".  

Overblik over forløbet

April 2021: Seneste tilsynsrapport fra Socialtilsynet offentliggøres

4. oktober + 7. oktober 2021: Socialtilsynet kommer på uanmeldt besøg på Specialinstitutionen Skodsborg 

12. oktober 2021: Der afholdes et hastemøde mellem Socialtilsynet, lederen af Specialinstitution og en række repræsentanter for Københavns Kommune, hvor tilsynets kritik præsenteres.

4. november 2021: Socialtilsynet modtager en redegørelse for kritikpunkterne af Skodsborg Specialinstitutions leder, hvor der præsenteres en række tiltag for at forbedre situationen.

I dag: Parterne er i fortsat dialog, og den skal munde ud i en endelig tilsynsrapport.

I Skodsborgs seneste tilsynsrapport fra april 2021 fremgår det, at nogle medarbejdere ”kan fremstå decideret nedladende og tale til de unge, som om de har 'downs syndrom' eller insinuere, at den unge prostituerer sig”.  

Dengang bad Socialtisynet Skodsborg om straks at sikre, at medarbejderne ikke bruger sarkasme og ironi overfor de unge. 

En række anonyme nuværende og tidligere medarbejdere fortæller til Altinget, at de ikke oplevede at blive hørt eller taget seriøst af ledelsen, da de råbte op om problemer. Tværtimod er det deres opfattelse, at kritik eller bekymringer imødegås med ligegyldighed.

Ifølge professor MSO Tea Torbenfeldt Bengtsson må ledelsen på stedet have været bekendt med problemerne:

“De ting, der er beskrevet her, er ikke noget, der kan komme bag på en ledelse. Man kan ikke undgå at være bevidst om det," siger Tea Torbenfeldt Bengtsson.

Medarbejder hjemsendt 
Ledelsen på Specialinstitution Skodsborg og Københavns Kommune har efter Socialtilsynets besøg iværksat en række tiltag for at forbedre situationen på den nordsjællandske institution.

Blandt andet er en af de faste medarbejder hjemsendt, ligesom ledelsen har inviteret de unge på 'en-til-en'-samtale og afholdt en temadag om sprogbrug på institutionen.  

Ledelsen har også indskærpet over for medarbejderne, at de ikke må lave private ærinder med de unge, mens de er på arbejde. 

Det bliver et langt, sejt træk, hvor vi arbejder målrettet på at sikre en stærk faglig kultur og et omsorgsfuldt miljø for de unge og medarbejderne.

Louise Bangsgaard
Centerchef, Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune

Samtidig indskærpes supervisionen af de ansatte, og der er ansat mere ledelseskraft, oplyser Københavns Kommune.

Altinget har forsøgt at få et interview med Katja Mejlfort, der er institutionsleder på Specialinstitution Skodsborg. Det er dog blevet afvist af Københavns Kommunes Socialforvaltning, der ejer og driver institutionen.  

Altinget har ligeledes forsøgt at få et interview med Louise Bangsgaard, centerchef hos Borgercenter Børn & Unge hos Københavns Kommune.  Det er også blevet afvist. I et skriftligt svar til Altinget oplyser centerchefen dog, at hun tager kritikken fra Socialtilsynet "meget alvorligt".  

"Vi tager kritikken meget alvorligt og er i fuld gang med at handle på flere af de konkrete kritikpunkter, selv om der ikke foreligger en endelig tilsynsrapport. Dialogen med tilsynet er tæt," skriver Louise Bangsgaard.  

Forsker: Det er ikke nok 
Ifølge professor MSO og forsker Tea Torbenfeldt Bengtsson vil det kræve en langsigtet og omfattende indsats, hvis kulturen på Specialinstitution Skodsborg skal ændres.  

"Det nytter ikke noget at give de ansatte et todages kursus og fyre tre medarbejdere. Der skal noget langt mere grundlæggende til," siger Tea Torbenfeldt Bengtsson.  

"De har brug for hjælp udefra. De har brug for viden og strategier om, hvordan de håndterer de her meget forskelligartede behov, som de her unge har. Det tager tid at etablere en ny kultur,” tilføjer hun.   

Tea Torbenfeldt Bengtsson stiller sig tvivlende overfor, om de tiltag, som Specialinstitution Skodsborg og Københavns Kommune, er tilstrækkelige. 

Hun noterer sig også, at Socialtilsynet har kritiseret institutionen for at mangle "nærværende og daglig ledelse".   

"Der er også en form for ansvarsfralæggelse i nogle af de svar, ledelsen sender til Socialtilsynet. Jeg tror, at lederen har svært ved at forstå alvoren i det," siger Tea Torbenfeldt Bengtsson. 

"Det er dårlig ledelse, og det går ikke, at man skyder ansvaret nedad på enkelte medarbejdere. Det er lederen, der i sidste ende har ansvaret," mener professoren.

Socialtilsynet har nu indledt en dialog med Københavns Kommune og Skodsborg, der skal afklare stedets fremtid og danne grundlag for en endelig tilsynsrapport.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00