Ny aftale udvider liste over udsatte områder

AFTALE: Boligministeriets liste over udsatte boliger udvides. Regeringen har indgået en aftale med Konservative og Liberal Alliance om kriterierne for listen.
Boligminister Carsten Hansen (S) har indgået en aftale om at udvide kriterierne for at komme på listen over særligt udsatte boligområder.
Boligminister Carsten Hansen (S) har indgået en aftale om at udvide kriterierne for at komme på listen over særligt udsatte boligområder.Foto: MBBL
Mads Bang
I fremtiden opgøres de udsatte boligområder i Danmark på en ny måde. To nye kriterier om indkomst og uddannelsesniveau føjes til de eksisterende.

Boligminister Carsten Hansen (S) og regeringspartierne har til morgen indgået aftale med Konservative og Liberal Alliance om de nye kriterier. Aftalepartierne er blandt andet blevet enige om at justere regeringens udspil, så det nye indkomstkriterie ikke inkluderer studerende.

Ændringerne i forhold til regeringens udspil betyder også, at der reelt ville være tale om en udvidelse af listen over udsatte boligområder, hvis de nye kriterier var blevet brugt i år.

I år var 33 boligområder på listen, og med de nye kriterier ville der have været 34 områder på listen. Med regeringens oprindelige udspil ville der have været 29 områder på listen.

"Vi er fra regeringens side gået efter at få gjort kriterierne mere brugbare og nuancerede. Og nu har vi fået uddannelseskriteriet og indkomstkriteriet med. Og så har vi givet nogle redskaber til områderne," siger Carsten Hansen om aftalen.

Mere trafik på listen
Med den nye aftale vil det ifølge boligministeren blive lettere at komme ud af listen. Men samtidig vil det blive lettere at komme ind på listen.

Aftalen betyder blandt andet, at de tal, som ligger til grund for listen, skal beregnes over to år i stedet for fire år.

"Nu har vi fået det kortet ned til to år og et år, så det bliver lettere at arbejde med," siger Carsten Hansen.

Borgerlige fingeraftryk
Konservative har fra forhandlingernes begyndelse stået fast på, at de nye kriterier skulle justeres. Og det er da også justeringerne, som har fået den konservative boligordfører Benedikte Kiær til at gå med i aftalen.

Især indkomstkriteriet, hvor folkepensionister og studerende beboere i et område kunne være med til at få området på listen.

"Vi blev nødt til at ændre det kriterie, så man ikke udelukker nogen, som faktisk kan være en styrke for et boligområde," siger Benedikte Kiær.

Hun peger desuden på, at aftalen kan være med til at skabe tryghed i de boligområder, som ikke er på listen, gennem flyttehjælp til familier, hvis børn og unge er med til at skabe uro.

"Man har gode erfaringer med at give en ny start et nyt sted. Det har været vigtigt for os, at man har de samme muligheder for at give flyttehjælp til familier i områder, som er udsatte, men som ikke er på listen," siger Benedikte Kiær.

Liberal Alliance har fået indføjet en række punkter i aftalen. Først og fremmest i forhold til beskæftigelse og i forhold til at skabe en mere blandet sammensætning af boligtyper.

"Vi har opnået et særligt fokus på beskæftigelse og på at få fremskudt jobindsats," siger Ole Birk Olesen, boligordfører for Liberal Alliance.

Målsætning holder
Regeringen har en målsætning om at nedbringe antallet af udsatte boligområder med 25 procent i 2016.

Den målsætning ændrer sig ikke med de nye kriterier, selvom regeringen med de nye kriterier har udvidet listen.

"Det har været afgørende for os at skabe baggrund for, at man kan minimere listen," siger Carsten Hansen, der peger på, at en indsats for at komme af listen hurtigere vil slå igennem, fordi beregningerne, der ligger bag, skal laves over en to-årig periode i stedet for over fire år.

Målsætningen betyder, at regeringen går efter, at listen skal rumme 22-23 områder om tre år.

Dokumentation
De 5 nye kriterier

Der er aftalt en model for udvælgelse af særligt udsatte almene boligområder, hvor områder med mere end 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen.

De 5 kriterier er:

• Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

• Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

• Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Hansen

Selvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF
vvs-montør

Benedikte Kiær

Borgmester (K), Helsingør Kommune, regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001)

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

0:000:00