Opfordring fra DI: Løslad de selvejende plejehjem

DEBAT: Ved at give de selvejende plejehjem større selvstændighed vil man øge mangfoldigheden og dermed kvaliteten i udbuddet af ældrepleje, mener Jakob Scharff fra Dansk Industri.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør, DI Service
 
Et bredt flertal i Københavns Kommune iværksatte sidste år en undersøgelse af mulighederne for at få skabt en større mangfoldighed blandt kommunens plejehjem via en større selvstændighed til de selvejende plejehjem.
 
Det fremgår af forvaltningens undersøgelse, at mere end hvert tredje af de selvejende plejehjem oplever, at driftsoverenskomsternes snævre rammer i høj grad hæmmer mulighederne for at drive plejehjem, som er i overensstemmelse med bestyrelsernes ønsker. En del anfører desuden, at driftsoverenskomsterne ”skaber mere ensartethed end forskellighed”.
 
Konklusionen på undersøgelsen er, at det ikke er muligt at give de selvejende flere handlemuligheder og frirum inden for rammerne for driftsoverenskomster. Årsagen er, at driftsoverenskomster er en undtagelse til udbudsloven, der kræver, at kommunen har og udøver samme kontrol med de selvejende som de almindelige kommunale plejehjem.
 
Mangfoldighed giver kvalitet
DI deler ønsket og visionen om et mere mangfoldigt udbud af plejehjemspladser til borgerne, da det bidrager til, at flere ældre kan få deres ønsker og behov opfyldt. En øget forskellighed understøtter desuden en kvalitetskonkurrence og dermed højere kvalitet i plejen og omsorgen til vores ældre.
 
Heldigvis behøver flertallet ikke at droppe ønsket om et mangfoldigt udbud og frisættelse af de selvejende plejehjem. En oplagt og enkel løsning er at udfase driftsoverenskomsterne med snævre frihedsgrader til de selvejende plejehjem og i stedet lade de selvejende overgå til at blive friplejehjem.
 
Mindre bureaukrati
Loven om friplejeboliger blev revideret i 2015 og giver nu mulighed for et mindre bureaukratisk samarbejde mellem kommunen på den ene side og private og selvejende leverandører på den anden siden. Kvaliteten skal mindst være på niveau med de kommunale, og afregningen sker med udgangspunkt i kommunens egne omkostninger. Overgangen fra driftsoverenskomster til friplejehjem vil dermed sikre en øget gennemsigtighed og ligestilling af private og selvejende plejehjem.
 
København er ikke den eneste kommune, som i dag har kommunale plejehjem, der drives som selvejende. Baggrunden er ofte historisk, og driftsoverenskomsterne er typisk indgået før revisionen af loven om friplejeboliger. I undersøgelsen fra Københavns Kommune fremgår det, at andre kommuner ikke har den kontrol, som i København vurderes nødvendig for at leve op til betingelserne for driftsoverenskomster. På den baggrund bør de øvrige kommuner lave en grundig juridisk vurdering af lovligheden af deres driftsoverenskomster.
 
Lad de private komme til
Vi kan levere langt bedre og mere varierede tilbud til vores ældre. Og vi kan passende starte med at løslade de mange selvejende plejehjem, der har de rigtige intentioner, men som i dag er bundet på hænder og fødder. Derudover bør døren åbnes for de private virksomheder, der står på spring til at oprette nye friplejehjem og bidrage til at give vores ældre endnu mere at vælge imellem – det skylder vi dem.

Forrige artikel Aktører: Regelforenkling må aldrig gå ud over fagligheden Aktører: Regelforenkling må aldrig gå ud over fagligheden Næste artikel Stig Grenov: Bleer fulde af tusindkronesedler til institutionsbørn Stig Grenov: Bleer fulde af tusindkronesedler til institutionsbørn
S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

BOSTEDER: Regeringen har udsat placeringen af institutioner på det specialiserede socialområde til august. En socialdemokratisk regering står klar til at gribe stafetten med en reform, som skal rette op på afspecialiseringen.