50.000 børn er ikke længere fattige

FATTIGDOM: Danmark går enegang med ny fattigdomsgrænse. Det betyder - i forhold OECD's grænse - at antallet af fattige børn falder med 83 procent. Red Barnet og Socialrådgiverne er bekymrede, men glade for at få en grænse. Ekspert: Det er politisk damage control.
Børn, der lever i fattigdom, risikerer at blive socialt isoleret, lyder det fra Red Barnet.
Børn, der lever i fattigdom, risikerer at blive socialt isoleret, lyder det fra Red Barnet.
Kasper Frandsen

Kan antallet af fattige børn i Danmark falde med 83 procent - svarende til 54.000 - fra den ene dag til den anden?

Ja og nej. En ny dansk fattigdomsgrænse fastlægger i hvert fald, at der i 2010 var 10.700 fattige børn mod et tal på 65.000, der stammer fra en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) fra 2011 og er brugt flittigt i fattigdomsdebatten af politikere og organisationer.

Hovedårsagen til den relativt store forskel er, at en person kun ryger under fattigdomsgrænsen, hvis man i periode på tre år har tjent mindre end 103.000 mod et år, som OECD-fattigdomsgrænse og AE's analyse bygger på.

Fokus på den treårige periode bekymrer blandt andet Red Barnet, der mener, det er lang tid af et barns barndom, der skal være fattigt, før det registreres.

"F.eks. kan 0-3-årige nå at blive fejlernærede og 9-12-årige blive isoleret fra fritidsfællesskabet med konsekvenser for resten af livet. Der kan være en stor gruppe af børn, der har levet under fattigdomsgrænsen i et eller to år. Dem skal vi også kende, så vi kan sætte forbyggende ind," siger seniorkonsulent Bente Ingvarsen fra Red Barnet.

Også Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, havde håbet, at man havde lagt sig tættere på OECD's og EU's fattigdomsgrænse, der ligger på henholdsvis 50 og 60 procent under medianindkomsten i et land.

"Politikerne skal ikke gemme sig bag de nye tal. EU vil stadig måle vores fattigdom, og i deres perspektiv er der klart flere børn under fattigdomsgrænsen," siger hun.

Det er et ekspertudvalg med professor i økonomi Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet i spidsen, der er kommet med udspillet til en dansk fattigdomsgrænse, som socialminister Karen Hækkerup fremover vil bruge. Tidligere har der ikke været nogen officiel grænse.

Godt med en fattigdomsgrænse
AE vil ifølge direktør Lars Andersen, der har siddet med i regeringens ekspertudvalg, bruge den nye fattigdomsgrænse og i stedet betegne de 65.000 børn som "1-års-fattige".

"Vi har valgt et længere sigte, så vi kun medtager mennesker, der reelt er fattige. Man kan ikke kanonisere en fuldstændig grænse. Men vi er enige om i udvalget, at når man har været under de 103.000 kr. i en længere periode, er man mere udsat end andre," siger han.

Er der mindre grund til at være bekymret over fattigdom i Danmark med de nye tal?

"Nej. Udfordringerne er stort set de samme," siger han.

Red Barnet og Socialrådgiverne er glade for, at der er kommet en dansk fattigdomsgrænse, som kan vise udviklingen og holdes op mod de politiske beslutninger.

"20 års debat, om der findes fattigdom i Danmark eller ej, er slut. Der findes fattigdom. Lige meget hvor grænsen var blevet lagt, ville det have været kritiseret. Nu kan vi kigge fremad," siger Majbrit Berlau.

Hun mener desuden, at regeringen med sin nye kontanthjælpsreform vil øge fattigdommen i Danmark, fordi unge 30 år fremover vil leve for en ydelse, der svarer til SU.

Politisk 'damage control'
Professor John Andersen fra Roskilde Universitet forsker i fattigdom. Han kalder den nye grænse for "relativ stram og restriktiv".

"Svagheden er, at den fokuserer på bruttoindkomst. Rådighedsbeløbet kan variere meget, fordi der f.eks. er stor forskel i folks huslejeniveau," påpeger John Andersen, der dog er glad for, at der er kommet en fattigdomsgrænse:

"En fattigdomsgrænse er bedre end ingen grænse, fordi målet er at få et mere kvalificeret pejlemærke for, hvordan fattigdom udvikler sig over tid og geografisk. Det er godt for den politiske debat."

Desuden anbefaler ekspertudvalget, at den økonomiske fattigdomsgrænse suppleres med indikatorer for afsavn og risiko for fattigdom:

"Det vil give et mere dækkende billede af konsekvenserne af fattigdom og et indblik i den enkeltes mulighed for at påvirke sin egen situation," skriver udvalget i sine anbefalinger.

Fakta

Om ny fattigdomsgrænse
Regeringen nedsatte i maj 2012 et ekspertudvalg, der fik til opgave at belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom og udarbejde forslag til en dansk fattigdomsgrænse.

Udvalgets anbefalinger
- grænsen fastsættes ved, at man i tre år i træk har haft en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten 
- ikke har en formue over 100.000 kr. (pr. voksen)
- en årlig fattigdomsredegørelse
- grænsen suppleres med indikatorer for afsavn og risiko for fattigdom.
- Studerende og deres familier ikke tælles med som fattige

Nye tal med ny grænse
- ca. 42.000 danskere er ifølge den nye fattigdomsgrænse fattige, heraf er 10.700 børn
- Antallet af personer omfattet af økonomisk fattigdom er steget fra 16.200 i 1999 til 42.000 i 2010.

Andre fattigdomsgrænser
- Folk er ifølge EU's fattigdomsgrænse er fattige, hvis de har en indkomst under 60 procent af medianindkomsten i et land
- Tilsvarende er folk ifølge OECD's fattigdomsgrænse fattige med en indkomst under 60 procent af medianindkomsten i et land


Kilde: Social- og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har udtalt, at man vil arbejde videre ud ad det spor. Og det glæder hele vejen rundt hos både Red Barnet, Socialrådgiverne og John Andersen.

John Andersen mener, at fattigdomsgrænsen er relativt lav, og at det er et politisk valg.

20 års debat, om der findes fattigdom i Danmark eller ej, er slut. Der findes fattigdom. Lige meget hvor grænsen var blevet lagt, ville det have været kritiseret.

Majbrit Berlau
Formand for Dansk Socialrådgiverforening

"Udvalget har valgt en grænse, der giver relativt få fattige på papiret. Det viser spændet mellem den faglige og politiske uenighed. Regeringen vil lægge afstand fra de bud, der tidligere har været fra f.eks. LO, FTF og flere," siger han og fortsætter:

"Man har vurderet, at det ville blive for politisk ømtåleligt at ophøje det til en grænse. Det har været en slags politisk 'damage control' at sammensætte udvalget, så det ikke ligefrem er blevet domineret af folk, der har advokeret for en fattigdomsgrænse."

Han peger i den forbindelse på, at en topøkonom som Torben M. Andersen blev valgt til formand. Mens blandt andre Finn Kenneth Hansen fra det tidligere Casa, Morten Ejernæs fra Aalborg Universitet og professor Jørgen Elm Larsen fra Københavns Universitet, der alle ifølge John Andersen var aktive i debatten, ikke var med i udvalget.

SF: God start
I SF glæder socialordfører Anne Baastrup sig over den nye fattigdomsgrænse. Men hun vil ikke vurdere, om den nye grænse er bedre end OECD's fattigdomsgrænse.

"Jeg er ikke økonomisk kompetent til at vurdere, om grænsen ligger lige, hvor den skal. Men den politiske diskussion, om der er fattigdom eller ej, kan forhåbentligt standse," siger hun. 

Har I skabt mere eller mindre fattigdom?

"Jeg er sikker på, at hvis man kigger på tallene, efter vi har fjernet fattigdomsydelser som starthjælp, så har vi hjulpet mange ud af fattigdom," siger hun.

Flere eksperter og organisationer peger på, at unge op til 29 år vil blive fattige, fordi de vil få ungeydelsen i stedet for kontanthjælp med den nye kontanthjælpsreform. Hvad siger du til det?

"Man skal ikke fokusere for meget på ydelsens størrelse her. Vi vil bruge ressourcerne på dem med f.eks. en psykisk lidelse, der skal have ekstra hjælp til at komme i uddannelse og job. Dem, der ikke er arbejdsparate, får tillæg, så de kommer over fattigdomsgrænsen," siger hun.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan processen for udarbejdelse af indikatorerne for risiko og afsavn bliver, så "fattigdomsgrænsen kan blive helt færdig og implementeret i Danmark," som Karen Hækkerup udtrykker det.

Dokumentation
Ekspertudvalgets sammensætning
- Formand Torben M. Andersen (Professor i økonomi på Aarhus Universitet)
- Lars Andersen (Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
- Niels Ploug (Afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik)
- Tone Fløtten (Institutchef i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norge)
- Jann Sjursen (Formand for Rådet for Socialt Udsatte)
- Lisbeth Pedersen (Afdelingsleder for Beskæftigelse og Integration i SFI)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben M. Andersen

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, formand, ATP
m.Sc. (London School of Economics 1981), lic.oecon. (Aarhus Uni. 1984), ph.d. (CORE, Belgien, 1986)

Majbrit Beran Berlau

Generalsekretær, Sex & Samfund, fhv. MF (EL)
socialrådgiver

0:000:00