R og DD vil styrke Børnerådet: ”Opråbet er så tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget”

Tidligere formænd og børneorganisationer har for nylig kritiseret Børnerådets arbejdsbetingelser og betegnet rådet som svagt og usynligt. Ifølge Radikale og Danmarksdemokraterne bør der fra politisk hold ses på, hvordan Børnerådet kan styrkes, når der er sammensat en ny regering.