Politisk flertal vil hjælpe mænd i voldelige forhold

PARTNERVOLD: Mindst 13.000 mænd udsættes hvert år for fysisk vold fra deres partner. Satspuljepartierne vil gøre op med tabuet. Ny indsats skal øge fokus på problemet.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
Mette Pabst

Det er ikke kun kvinder, der har brug for at slippe ud af voldelige forhold. Også mænd kan have brug for hjælp.

Det mener partierne bag satspuljeaftalen. Samtlige partier på nær Enhedslisten er enige om at afsætte 65,6 millioner kroner til indsatsen mod vold i nære relationer. Penge, der ifølge flere aftalepartier blandt andet skal gå til at sætte fokus på mænd, der oplever vold i hjemmet.

"Der er mænd, der udsattes for vold, men det er enormt tabubelagt at snakke om. Det forsøger vi at ændre på nu," siger Karin Nødgaard, socialordfører for Dansk Folkeparti.

46.000 udsat for vold i hjemmet
Hvert år udsættes omkring 46.000 danskere for fysisk partnervold, viser tal fra Socialministeriet. Ud af dem er 13.000 mænd. Ifølge Karin Nødgaard er der dog store mørketal på området, fordi mænd ikke ønsker at tale om vold i hjemmet.

"Der er enorme mørketal, når det handler om at anmelde partnervold, og især mænd kan have svært ved at tale om det," siger hun.

Tidligere har indsatsen for at hjælpe mænd udsat for partnervold været spredt, men med den nye satspuljeaftale forsøger partierne at skabe et mere samlet fokus.

Udover et styrket fokus på mænd skal pengene fra satspuljeaftalen gå til en ny national enhed som blandt andet skal drive en national hotline, give juridisk rådgivning og indsamle og formidle viden om vold i hjemmet.

Arbejdsopgaver som Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) tidligere har varetaget. Men det er ikke fordi, at LOKK har gjort et dårligt stykke arbejde, at opgaverne nu sendes i udbud, siger Karin Nødgaard. Det handler bare om at få mere fokus på, hvilke indsatser, der virker.

"I dag har vi ikke en samlet enhed, der kan se på hele området i sammenhæng. Det får vi nu," siger hun.

S vil fastholde opgaver hos LOKK
Hos Socialdemokratiet, der også er med i satspuljeaftalen, er man tilfreds med de ekstra penge, der er afsat til at styrke indsatsen mod vold i nære relationer og det ekstra fokus på mænd. Alligevel undrer det næstformand i ligestillingsudvalget Yildiz Akdogan (S), at LOKK's opgaver nu skal ligge i en ny national enhed.

"Jeg er glad for, at der bliver afsat flere penge til området, men det undrer mig, at LOKK ikke skal varetage opgaverne. Jeg håber da, at LOKK byder ind på opgaven i udbudsrunden," siger hun.

Den ekstra indsats mod vold i nære relationer modtages med moderat begejstring af speciallæge Karin Helweg-Larsen, ekstern lektor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab, som igennem mange år har forsket i overgreb og vold i nære relationer.

"Det er da glimrende, at der tilføres flere penge til området, men det lyder nu mest som en hensigtseklæring, som ikke for alvor rokker ved indsatsen," siger hun.

Hun understreger, at vold mod mænd i efterhånde mange år har været en del af dagsordenen – og at der for eksempel allerede er givet ekstra støtte til de eksisterende mandekrisecentre.

Hvis man for alvor vil forhindre vold i nære relationer, burde man sætte ind med mere undervisning, lyder opfordringen.

"Vi skal gøre en endnu større indsats i børnehaver og skoler for at forebygge og forhindre, at personer af begge køn bliver frustrerede og reagerer på en åndsvag måde. Det er noget, som virkelig batter," siger Karin Helweg-Larsen.

Dokumentation

Samlet indsats mod vold i nære relationer

Satspuljepartierne er enige om behovet for at styrke indsatsen for personer, der udsættes for vold i nære relationer. Der sættes derfor bredt ind med en række initiativer, som skal sikre en samlet og helhedsorienteret indsats, som bl.a. ligger i forlængelse af handlingsplanen på voldsområdet. Aftalen indebærer, at der afsættes midler til styrkelse af de eksisterende ambulante behandlingstilbud til personer, der lever med vold i nære relationer.

Herudover afsættes midler til en national enhed mod vold i nære relationer, som skal drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd mv., og som skal stå for vidensindsamling og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet samt drive efterværnsaktiviteter med psykologhjælp i form af sociale netværk til voldsudsatte og deres børn og en central oversigt over pladser på krisecentre.

I alt afsættes 65,6 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Satspuljepartierne har drøftet mænd i krise og er enige om at drøfte området nærmere på baggrund af evalueringen af det nuværende pilotprojekt om botilbud og rådgivning til voldsudsatte mænd i regi af handlingsplanen om vold i nære relationer. Evalueringen forventes færdig primo 2019.

Kilde: Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2017-2020


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karin Nødgaard

Afdelingsleder, fhv. MF (DF)
lærer (Haslev Lærerseminarium 1990), diplom i ledelse (2021)

Yildiz Akdogan

Seniorkonsultent, Dansk Standard, medlem, Københavns Borgerrepræsentation (S), fhv. MF
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

0:000:00