Regeringen trækker moms-forslag: Dropper rundbarbering af foreningslivet

TILBAGETOG: Skatteminister Karsten Lauritzen dropper planer om at skære godt 90 millioner i støtten til foreningslivet. Nu mangler man finansiering til en ny kontrolinstans i Skat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har trukket forslag om at sløjfe foreningers momskompensation. Men han holder en dør på klem for, at ordningen vil blive justeret på et senere tidspunkt.
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har trukket forslag om at sløjfe foreningers momskompensation. Men han holder en dør på klem for, at ordningen vil blive justeret på et senere tidspunkt.Foto: Polfoto
Rasmus Dahl Løppenthin

Efter massivt pres dropper regeringen nu planerne om at spare godt 90 millioner kroner på støtten til foreningsdanmark.

”Der har været massiv kritik af forslaget om at spare på momskompensationen, og den kritik har vi lyttet til. Derfor har vi taget besparelsesforslaget af bordet, sådan at ordningen fortsætter,” siger Karsten Lauritzen (V) i et skriftligt svar til Altinget.

Regeringen præsenterede planerne om at fjerne foreningers delvise momsrefusion i slutningen af august.

Siden har forslaget mødt hård kritik fra et samlet civilsamfund og oppositionen. Internt i Venstre har sagen også skabt uro, og de seneste par uger har flere markante V-profiler luftet deres kritik offentligt.

Det er fornuftigt, at skatteministeren har droppet den helt urimelige besparelse på foreningslivet.

Benny Engelbrecht
Finansordfører (S)

Partiets socialordfører, Carl Holst, har været blandt de argeste modstandere af at fjerne foreningsdanmarks momsstøtte. Derfor glæder han sig over beslutningen om at tage forslaget af bordet.

"Jeg er enig med skatteministeren i, at det er den rigtige beslutning at trække forslaget," siger Carl Holst.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, meddelte i sidste uge, at man ikke havde tænkt sig at stemme for regeringens forslag. Derfor er han også tilfreds med, at foreningerne slipper for at blive ramt af sparekniven.

"Det er godt, at regeringen har lyttet til kritikken. For vi synes ikke, at der er nogen grund til at spare penge på foreninger, som udfører en social indsats, der sjældent bliver løftet af den offentlige sektor," siger Dennis Flydtkjær.

Hos Socialdemokratiet fryder man sig over, at regeringen endnu engang har fået Folketinget imod sig.

"Det er fornuftigt, at skatteministeren har droppet den helt urimelige besparelse på foreningslivet. Og så er det glædeligt, at regeringen endnu en gang har fået et flertal imod sig, som forhindrer den i at komme igennem med sine besparelser," siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

Stor lettelse
I frivilligdanmark har man svært ved at få armene ned over, at regeringen er vendt på en tallerken.

"Gud, hvor er jeg glad," udbryder Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, da hun bliver foreholdt oplysningen af Altinget.

"Jeg har talt med så mange foreninger den sidste måned, der har været utrolig bekymrede. Det er så dejligt, at de nu bare kan holde fokus på at fortsætte deres gode arbejde," fortsætter hun.

Indsamlingsorganisationernes brancheforening Isobro har også været markante i kritikken af regeringens forslag. Og generelsekretær Robert Hinnerskov ser den seneste udvikling som et tegn på, at demokratiet fungerer.

"Jeg har svært ved at sætte ord på min lettelse. Det er dejligt, at et finanslovforslag ikke er hugget i sten; at regeringen faktisk lytter, når de bliver mødt af sagligt funderet kritik," siger han.

Ikke begravet for evigt
Var regeringen kommet igennem med sit forslag på at sløjfe foreningers momskompensation, kunne man have hentet 160 millioner kroner. De 67 millioner skulle ifølge planen være gået til en pulje målrettet foreninger.

Provenuet på godt 90 millioner kroner skulle have finansieret en kontrolinstans i Skat. Men både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er klar til at hjælpe regeringen med at finde en alternativ finansiering.

"Vi skal finde en løsning. Det er vigtigt at forbedre Skats kontroller," siger Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær og bakkes op af Benny Engelbrecht:

"Jeg har ikke hørt, at det her skulle betyde, at man nu dropper kontrolinstansen. Det ville være rigtig ærgerligt, og vi står klar til at finde en løsning," siger han.

Den løsning bliver ikke en afskaffelse af foreningers momskompensationsordning. Alligevel holder skatteminister Karsten Lauritzen en dør på klem for, at ordningen kan blive modereret i nær fremtid.

"Selvom regeringen nu trækker besparelsesforslaget, er der fortsat det problem, at der kommer flere og flere ansøgere til den samme pose penge. Det betyder selvfølgelig, at der bliver færre penge til den enkelte modtager. Derfor vil se på, om ordningen kan indrettes på en klogere måde fra 2019 og frem," lyder det i en skriftlig kommentar.

Dokumentation

I forbindelse med regeringens finanslovsudspil for 2018 foreslog skatteminister Karsten Lauritzen (V) at sløjfe foreningers momsrefusion. Ved at nedlægge ordningen får man 160 millioner kroner i kassen, hvoraf man bruger de 67 millioner på en reserve, som almennyttige foreninger kan søge penge fra. Provenuet på små 100 millioner kroner skal gå til en kontrolinstans i Skat.

Forslaget har medført et ramaskrig i foreningsdanmark, som føler sig snigløbet af regeringen, der er på trapperne med en ny civilsamfundsstrategi.

Samtidig har det medført hård kritik, at Roskilde Festival og frikirkerne er blevet fremhævet som eksempler på formål, der ikke bør få momsrefusion.

Karsten Lauritzen (V) har hele tiden fastholdt, at han anerkender festivalernes og frikirkernes indsats, men at deres arbejde ikke faldt inden for det, man oprindeligt ville støtte, da man indførte ordningen i 2007. Derfor vil han oprette en reserve på 67 millioner kroner målrettet sociale, humanitære og sygdomsbekæmpende formål. Altså de formål, som den daværende VK-regering oprindeligt ville støtte, da de indførte ordningen.

Den udlægning er imidlertid afvist af blandt andre indsamlingsorganisationernes brancheforening Isobro. Man henviser til, at blandt andre frikirkerne har været med i støtteordningen fra dag et. Og at den daværende VK-regering allerede i 2008 foretog en lempelse, som medførte en kraftig stigning i udbetalingerne af momsrefusion til foreningslivet.

I sidste uge meldte de borgerlige kritikere af forslaget sig så på banen. Venstres Jan E. Jørgensen lod forstå, at han ikke så noget behov for at nedlægge ordningen. Siden fulgte andre V-profiler som Carl Holst og Eva Kjer Hansen trop. Samtidig har Dansk Folkeparti meddelt, at man ikke ville stemme for at afskaffe foreningers momsrefusion.

Onsdag aften tog regeringen så konsekvensen af den massive modstand. Forslaget er nu taget af bordet.

Nu mangler man godt 90 millioner kroner til at finansiere en ny kontrolinstans i Skat.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl Holst

Director, Influenter, højskolelærer, bestyrelsesformand, Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning, Play the Game, Center for Grundtvigforskning, bestyrelsesmedlem i DigiRehab
lærer (Haderslev Statsseminarium 1996)

Dennis Flydtkjær

MF (DD)
datamatiker (Erhvervsakademi Midtjylland 2002)

Karsten Lauritzen

Direktør, DI Transport, fhv. skatteminister (V)
ba.scient.adm. (Aalborg Uni. 2014)

0:000:00