Ressourceforløb forkortes til tre år og afskaffes for seniorer

SERVICEEFTERSYN: Aftale om justeringer af ressourceforløb er første nedslag i regeringens kritiske gennemgang af Thorning-regeringens arbejdsudbudsreformer. Næste etape venter til foråret, hvor der indledes forhandlinger om fleksjob og førtidspension.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Et ressourceforløb må fremover højst vare tre år - og ikke fem år som i dag. Er man rundet 50 år, kan man kun komme i ressourceforløb én gang, og en afklaringsgaranti skal sikre, at man inden for tre år ved, om man for eksempel skal på førtidspension eller i fleksjob. Og har man under seks år til pensionsalderen, kan man ikke blive tvunget i ressourceforløb mod sin vilje.

Det er de centrale omdrejningspunkter i en aftale om justering af ressourceforløb, som blev præsenteret i Beskæftigelsesministeriet fredag eftermiddag.

"Vi må være ærlige og sige, at vi ikke løser alle problemer, men vi er nået frem til en aftale, som efter vores bedste mening kommer til at forbedre forholdende for borgere i ressourceforløb markant," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Dokumentation

Omdiskuteret reform til serviceeftersyn

Ressourceforløbet blev indført som led i førtidspensions- og fleksjobreformen, som blev aftalt mellem S-R-SF-regeringen og Venstre, Konservative og Liberal Alliance, og som trådte i kraft 1. januar 2013.

Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Målgruppen for ressourceforløb er personer under 40 år. Personer over 40 år er desuden omfattet, men de skal som udgangspunkt kun have ét forløb.

Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og har indtil nu kunnet vare et til fem år.

I 2018 præciserede forligskredsen reglerne, så det blev klart, at syge borgere kun skal i ressourceforløb, hvis det giver mening, og at borgere godt kan tilkendes førtidspension uden et forudgående ressourceforløb.

Daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) indkaldte derefter til drøftelser og følgende forhandlinger om reformen af fleksjob og førtidspension. Forhandlingerne er efter regeringsskiftet overtaget af Peter Hummelgaard (S).

Forligskredsen har nu indgået en aftale om justering af ressourceforløb, som blandt andet nedsætter varigheden til tre år og friholder seniorer med under seks år til pensionen fra ressourceforløb.

Til foråret fortsætter forligskredsen forhandlingerne om førtidspension og fleksjob.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, CABI, Retsinformation.dk


Altinget logoSocial
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget social kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00