Satspulje: Her er støtten til de konkrete organisationer og indsatser

DOKUMENTATION: Her får du en oversigt over satspuljens bevillinger til civilsamfundets konkrete projekter på børne- og socialområdet fra 2019 til 2022.

Der er samlet set bevilget 1,139 milliarder kroner gennem satspuljen i perioden 2019 til 2022. Heraf udgør støtten til konkrete projekter i civilsamfundet samlet set 85,8 millioner kroner. 

Børn, unge og familier samt senfølger
Landsforeningen Spor modtager 1 million kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 4 millioner kroner i alt. 

Indsatser mod vold og for mennesker i krise  
Dansk Stalking Center modtager driftstilskud på 5,5 millioner kroner i 2019, 6,5 milllioner kroner i 2020 og 8 millioner kroner i både 2021 og i 2022, altså i alt 28 millioner kroner. 

Krisecenter for Mænd i Fredericia modtager årligt 400.000 kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 1,6 millioner kroner i alt.

Horsens Krisecenter for Mænd modtager et tilskud på 400.000 kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 1,6 millioner kroner i alt.

Støtte til organisationer og indsatser
Støtte til eksisterende indsatser:

Ventilen modtager 1 million kroner i 2019 og i 2020.

Fonden for Socialt Ansvar modtager 5 millioner kroner i 2019.

Reden Aalborg modtager 2,5 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022, altså i alt 10 millioner kroner. Herefter er der afsat 1,8 millioner kroner årligt.

SIND Ungdom modtager 500.000 kroner om året fra 2019 til 2022, altså 2 millioner kroner i alt. 

Projekt UNIK modtager 2,5 millioner i 2019.  

Børn, Unge og Sorg modtager 2 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 8 millioner i alt. 

Landsforeningen Spædbarnsdød modtager 1,2 millioner kroner i 2021 og i 2022, altså 2,4 millioner i alt.  

Landsforeningen af Væresteder modtager 200.000 kroner i 2019 og 2020, mens de modtager 700.000 kroner i 2021 og 2022, altså 1,8 millioner kroner i alt.  

OMBOLD modtager 1 million kroner i 2019.  

Idræt for Sindet modtager 1,5 millioner kroner i 2019. 

Der gives 4,1 millioner kroner i 2020 til De Grønlandske Huse for at videreføre projektet "Bedre inklusion af nytilkomne grønlændere i Danmark".

Hanne Mariehjemmet modtager 3,4 millioner kroner i 2019. Understøttelsen dækker et eventuelt underskud som følge af, at Hanne Mariehjemmets indtægter fra kommuner (takstfinansiering) ikke dækker institutionens udgifter, men maksimalt 3,4 mio. kr. i 2019.  

Initiativer mod udsathed og mistrivsel 
LGBT Danmark modtager driftstilskud på 1,5 millioner i både 2019 og 2020, 1,9 millioner kroner i 2021 og 2 millioner kroner i 2022, altså i alt 6,9 millioner kroner. Herefter afsættes der permanent 1,5 millioner kroner til LGBT Danmark om året.

,

Forrige artikel Kvart milliard til samfundets mest udsatte går hvert år til selvstændigt erhvervsdrivende Kvart milliard til samfundets mest udsatte går hvert år til selvstændigt erhvervsdrivende Næste artikel Natteravnenes fond er reddet: Men kan se frem til endnu et år i skærsilden Natteravnenes fond er reddet: Men kan se frem til endnu et år i skærsilden