Scleroseforeningen: KL mangler vilje eller evne

DEBAT: Alt for mange kommunale afgørelser erklæres ugyldige af Ankestyrelsen, skriver Scleroseforeningens Nadia Buchard. Hvis ikke det skyldes ond vilje, må det være grundet en inkompetence i kommunerne, skriver hun. Den høje procentdel af omgørelser taler for sig selv.

Af Nadia Buchard
Ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen

"Det er altså ikke sådan, at vi sidder ude i kommunerne og spekulerer i at træffe forkerte afgørelser for at spare penge."

Sådan lød det fra formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, da mediernes spotlight for en kort stund blev rettet mod kommunernes grænsesøgende afgørelsespraksis, som i 2014 resulterede i en omgørelsesprocent på alarmerende 35 procent.

Har han – eller nogen anden – et øjeblik tænkt over, hvad den eneste mulige anden forklaring så kan være på de mange kommunale afgørelser, der enten er direkte forkerte eller behæftede med så væsentlige fejl, at Ankestyrelsen må erklære dem for ugyldige og sende dem tilbage i hovedet på kommunerne som ommere?

Hvis det ikke skyldes ond vilje, Adelskov, hvad skyldes det så?

Så må det jo være manglende kompetence.

Kommunerne sender fejlene videre
Det er værd at huske i den forbindelse, at før en sag overhovedet kommer til Ankestyrelsen, er den blevet vurderet og behandlet to gange i kommunen.

Kommunen har dermed haft mulighed for at fange og reparere sine egne fejl.

Det er kun, når kommunen fastholder sin afgørelse, at klagen går videre.

Manglende kompetence ser da også ud til at være den forklaring, KL selv hælder til:

"Så høj en omgørelsesprocent gør selvfølgelig, at man i kommunen må sætte sig ned og kigge på; gør vi det rigtigt, har vi det rigtige uddannelsesniveau," lyder Adelskovs reaktion over for DR.

"Kommunerne er ikke onde, de er bare inkompetente," kunne KL’s social- og sundhedsudvalgsformand nøjagtig lige så godt have sagt.

Lammende ligegyldighed
Desværre er problemstillingen ikke ny. Det er ikke første gang, at Advokatrådet og mange andre, heriblandt Scleroseforeningen, forsøger at trænge igennem ligegyldigheden og få de ansvarliges øjne op for det meget alvorlige retssikkerhedsmæssige problem, vi som samfund har, og som har de allersvageste borgere som gidsler.

Men hver gang bliver det ikke til mere og andet end en hurtig tur i mediemøllen.

Allerede dagen efter er sagen omgærdet af lammende ligegyldighed igen. Alt er tilsyneladende forladt. Og ansvar er der ingen, der tager.

Til trods for den dybt foruroligende indrømmelse fra KL’s side om ikke at være opgaven voksen med at sikre de allermest udsatte borgere en korrekt sagsbehandling fik debatten også lov at dø hen denne gang.

KL skylder skylden på Ankestyrelsen
Hjælp kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og når en borger må gå klagevejen for at få den hjælp, han eller hun retsmæssigt har krav på, sparer kommunen penge, mens den forkerte afgørelse behandles i ankeinstansen.

Her er sagsbehandlingen typisk 10-12 måneder.

For Ankestyrelsen har svært ved at følge med strømmen af forkerte kommunale afgørelser, der ser ud til at have det ene formål at teste lovens nedre grænse.

Det har – meget uambitiøst og uklædeligt ansvarsunddragende – fået KL til at skyde skylden på Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for det retstab, borgeren lider ved ikke at få en korrekt afgørelse hurtigere via ankesystemet.

Og Adelskov modsiger da også sig selv i sin kritik af sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, når han indrømmer, at kommunerne tester lovgivningen:

"Netop derfor har vi jo også et ankesystem, så vi kan teste den komplicerede lovgivning," lyder det i en udtalelse på KL’s hjemmeside.

Som at lade ræven vogte gæs
At kommunerne tester lovens nedre grænse, er for længst slået fast af Statsforvaltningen i Region Midt, der i starten af årtiet satte sig for at undersøge årsagerne til omgørelsesprocenten i de 19 midtjyske kommuner. Af rapporten fra 2012 fremgår det, at flere kommuner forklarer den uacceptabelt høje omgørelsesprocent med denne grænsesøgende forvaltningspraksis.

At kommunerne har et økonomisk incitament til at sprøjte den ene kommunale afgørelse, der er på vippen, ud efter den anden, skyldes alene den omstændighed, at forvaltningen både er forvaltning og pengekasse.

Når der mangler kontrol med kommunerne, svarer det til at lade ræven vogte gæs.

Netop derfor lyder Advokatrådets anbefaling i dets rapport over retssikkerheden i forvaltningen (2015) på at give kommunernes afgørelser opsættende virkning i forbindelse med anke.

"Dermed fjernes forvaltningens besparelsesincitament, og i stedet bliver fokus rettet på at træffe korrekte materielle afgørelser," lyder begrundelsen i rapporten.

Moderproblemet
Det absolut største problem – moderproblemet, uden hvilket de mange afledte problemer ikke ville være der – er og bliver med ph.d. og lektor i socialret John Klausens ord, at "den offentlige forvaltning træffer rigtig mange afgørelser, som ikke er korrekte."

Den påstand underbygges af tal fra Scleroseforeningens socialrådgivning.

Vi har igennem de sidste mange år oplevet et markant øget pres fra vores medlemmer med sclerose. På årsbasis svarer det til, at hvert andet medlem kommer i klemme i systemet og har brug for vores hjælp til at få en korrekt sagsbehandling.

I 2014 fik vi på baggrund af vores godt 10.000 medlemmer med sclerose 5.300 henvendelser, som krævede vores socialrådgiverbistand. Vi ankede omkring 200 sager og fik medhold i 79 % af de afgjorte sager.

I 2013, 2012, 2011 og 2010 håndterede vi årligt mellem 3.500-3.750 henvendelser og ankede ligeledes omkring 200 sager årligt. Vi fik medhold i henholdvis 72 %, 70 %, 81 % og 75 % af de ankede sager.

Det er tal, der taler for sig selv, og som taler højt om en kommunal afgørelsespraksis på afveje og manglende kommunal vilje (eller evne, om Adelskov foretrækker) til at rette ind og lære af sine fejl.

Kan vi - og vil vi - virkelig leve med så beskæmmende tal?

Forrige artikel SFI-direktør: Drop silotænkning på socialområdet SFI-direktør: Drop silotænkning på socialområdet Næste artikel SAND: Hjemløsepolitik har fejlet SAND: Hjemløsepolitik har fejlet
 • Anmeld

  Peter Hansen

  GØGEUNGER

  Kære Thomas Adelskov, Socialdemokrat, formand for den private interesseorganisation KL, Kommunernes Landsforening`s Socialudvalg..

  Som tidligere livslang socialdemokrat og af alder kunne være din fader tillader jeg mig at kommentere dit svar til Scleroseforeningen.

  Et svar, som for mig viser, at du åbenbart ikke, efter min mening, ikke har modtaget den rette opdragelse hjemmefra.

  Et svar der for mig viser, at du ikke lever i samme verden, som vi handicappede.

  Du efterlever en god tone i debatten, som du efter din egen mening Scleroseforeningen ikke levere i deres kritik og spørgsmål til virkeligheden.

  Nøjagtig, som din forgænger Anny Winther, V som gentagne gange også udbad sig om en god tone i det offentlige rum. Hvor mange desperate borgere, politi, professionelle råbte om, at noget var galt i hendes kommune, hvor hun også var borgmester. Se bilag om hvor gode dine kommuner er.

  Du bruger kraftige ord som "Det er rent ud sagt beskæmmende læsning."

  Nu skal jeg fortælle dig hvad der er beskæmmende.

  Ankestyrelsen, som du giver skylden for al verdens fortrædeligheder, taber den ene sag efter den anden ved civilretslige domstole.

  Scleroseforeningen dokumentere, at kommunerne går lige til grænsen, gerne over, hvor samtlige Praksisundersøgelser viser at Scleroseforeningen ved socialrådgiver Nadia Buchard dokumentere, at kommunernes i for mange sager træffer ulovlige afgørelser. Der bliver fremvis tal, kun fra foreningens medlemmer der er kommet i klemme med ulovlige afgørelser.

  Men tonen bryder du dig ikke om.

  Vi bryder os heller ikke om, at den forening, som du repræsentere hetzer imod syge og handicappede. Nu skal jeg vise dig den tone, som du ikke selv vil bryde dig om, men som vi er tvunget til at acceptere.

  GØGEUNGER
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/handicappede-vil-ikke-kaldes-g%...
  "skadelig gøgeungeeffekt"

  GØGEUNGEEFFEKTEN
  http://kbh.enhedslisten.dk/node/1890
  Men hvad gør KL? De gør faktisk præcist det modsatte. KLs ledelse går ”offensivt” frem og fortæller om den ”gøgeungeeffekt” mennesker med handicap har i de kommunale budgetter.

  SULTEN GØGEUNGE
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=16806

  Dansk Handicapforbund oplyser om medlemmer af KL`s repræsentantskabs meninger i ramme alvor.

  http://www.k10.dk/showpost.php?p=291489&postcount=2

  "Borgmesteren i Ikast-Brande, Carsten Kissmeyer (V), har i flere sammenhænge, gjort sig til talsmand for, at man da må kunne bruge mere magt og mere medicin over for mennesker med handicap for at få udgifterne ned. Og tilsyneladende er KL’s formand, Jan Trøjborg (S), med på vognen - eller hvad? I kommunerne og i KL forsøger man med stor iver at udpege mennesker med udviklingshæmning og med andre handicap som den væsentligste årsag til den pressede økonomi i kommunerne. Og det hele virker som én lang kynisk afledningsmanøvre fra KL’s side. Der udvælges spektakulære eksempler, som på ingen måde er dækkende for området"

  Tidligere afdøde formænd for KL har proklameret at KRÆVEMENTALITETEN skal stoppes.

  Den nuværende formand for KL er meldt til Ombudsmanden for ikke at overholde Retssikkerhedsloven.
  KL, Kommunernes Landsforening burde skamme sig, det være sig ansatte der i en len strøm udtaler sig i pressen og jer politikere der modtager dobbeltvederlag fra os borgere, som vi er tvunget til.

  Se det er disse signaler din forening alt for ofte repræsentere, som vi handicappede skal finde os i, trods den situation vi befinder os i.

  Hvis du havde være min søn, var du tvunget til at vaske din mund og lære at tænke, før du taler.
  Du skulle skamme dig.

  Jeg håber, at jeg har påvirket dig.

  Med venlig hilsen

  Peter Hansen

  Bilag

  http://www.tveast.dk/artikler/nu-mister-anette-sin-handicapbil

  Anette mister sin invalidebil!

  http://www.k10.dk/showthread.php?t=19235

  Af Henning Jørgensen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning,
  Aalborg Universitet

  "I er stødt på medarbejdere med baggrunde
  som frimærkehandler, pornofotograf og
  vinduespudser. Hvad er problemet?
  At jobcentrene er et sted, hvor der overhove-
  det ikke stilles krav om basale kompetencer
  hos de ansatte. Det er medarbejdere, der
  kan udøve stor magt i forhold til de borgere,
  de møder, og så er det helt uacceptabelt, at
  de kan gøre det uden at have en relevant ud-
  dannelse. Vi stiller normalt store krav til det
  offentlige system, men ikke her"

  Rebild kommune dele af Statusrapport 2 år efter.

  "Anbefalingen skyldes, at der på kontanthjælpsområdet manglede 'rettidig opfølgning' i tre ud af fem sager, mens det på sygedagpengeområdet er tilfældet i tre ud af seks sager. Sagerne er udvalgt ved stikprøvekontrol.

  Ifølge Deloitte er der sket et 'stort løft' i nybehandlede sager, som generelt lever op til kravene. Men der er stadig en meget stor andel sager, som stadig 'skæmmer billedet af sagsbehandlingen'. Til eksempel er der i stikprøvekontrollen påvist fejl i fire ud af fire 4 ud af 4,sager i forbindelse med Servicelovens § 42, der omhandler tabt arbejdsfortjeneste, mens der på de øvrige to analyserede sagsområder er set fejl i tre ud af fire sagsbehandlinger."

  I samme periode truer Esbjerg kommune`s borgmester, at hele medarbejderstaben bliver fyret, hvis ikke der sker en budget overholdelse. UPS!!!!!!

  Task Force finder fejl i 10 af 20 børnesager 2 år efter anno 2014 UPS!!!!!

  2007 – Tønder: I februar 2007 idømmes en far ti års ubetinget fængsel for misbrug af sine to små døtre og udlån af den ældste datter til fremmede pædofile. Fjorten mænd i alderen 18-74 år idømmes fængselsstraffe. Flere udvises fra Danmark.

  2010 – Tinglev: En 54-årig mand idømmes otte års fængsel for årelangt misbrug af sin datter. Pigens mor idømmes anbringelse på en institution for misbrug af pigen og to sønner.

  2010 – Sønderborg: En 60-årig mand får ni års fængsel for at tvinge tre af sine 11 børn til sex.

  2010 – Nakskov: En 42-årig mand idømmes ti års fængsel for misbrug af sin datter, som begyndte, da hun var blot 15 mdr.

  2011 – Brønderslev: To forældre fra Serritslev kendes skyldige i grov vold, mishandling, ulovlig tvang og vanrøgt af parrets i alt ti børn. Faren dømmes tillige for seksuelt overgreb mod den ældste datter. Faren få 11 års fængsel, moren fire.

  2011 - Brønderslev II: Fire mænd, herunder en 78-årig papoldefar, bliver sigtet for overgreb mod en 11-årig pige. Oldefaderen er tidligere dømt for pædofili og sigtes også for overgreb mod pigens niårige lillebror.

  2011 - Esbjerg: En 41-årig mand idømmes syv års fængsel for seksuelt misbrug af i alt ni børn over 23 år.
  Rebild-sagen år for år

  April 1994 – marts 1998: De første overgreb finder sted over en periode fra 1994 til 1998 i Fredericia. Den 56-årige dømte far tvinger en af sine biologiske sønner til bl.a. analt samleje og oralsex.

  Marts 1998 – juni 1999: Familien flytter til Vejen, hvor overgrebene på den biologiske søn fortsætter.

  Juni 1999 – oktober 1999: Familien rykker kortvarigt til Hadsund, hvor overgrebene ifølge anklageskriftet varer ved.

  Oktober 1999 – august 2000: Herefter flytter familien til byen Arden i Nordjylland. Den 56-årige far udnytter fortsat sin søn seksuelt.

  August 2000 – juni 2005: Familien flytter til Kongerslev, og i løbet af de fem år er det på adressen i Kongerslev, at de seksuelle overgreb begynder mod Mai og resten af børneflokken. Faren tvinger også børnene til at have samleje med hinanden.

  Juni 2005 – oktober 2005: Faren voldtager begge sine døtre på en adresse i Terndrup, hvor dele af familien kortvarigt bor.

  2005: Skørping Kommune, som i dag hører under Rebild Kommune, politianmelder den 56-årige. Kommunen baserer anmeldelsen på flere indberetninger fra institutioner.

  Oktober 2005 – 2010: Mandens overgreb på børnene fortsætter dog – også i perioden, hvor familien bor på adresser i Skørping og i Blenstrup.

  14. september 2009: En pædagog fra en institution, hvor flere af mandens biologiske sønner gik, melder den 56-årige far til politiet. Pædagogen har tidligere sendt tre underretninger til Rebild Kommune, uden at kommunen greb ind.

  17. september 2010: 56-årige JEP bliver anholdt af politiet.

  6. januar 2012: Anklageskriftet bliver offentliggjort.

  13. februar 2012: Retssagen mod den 56-årige far indledes ved Retten i Aalborg.

  27. marts 2012: Anny Winther, borgmester i Rebild Kommune, erkender, at kommunen har svigtet børnene, og at de burde have været fjernet.

  29. marts 2012: Byretten i Aalborg idømmer den 56-årige en tids- ubestemt forvaringsstraf.

  27. september 2012: Vestre Landsret ændrer dommen til fængsel i 12 år. Det er den strengeste tidsbestemte straf på området. Faren bliver dømt til at betale 200.000 kr. i erstatning til Mai og den ene bror og mindre beløb til de øvrige misbrugte børn.