SL: Inkluder mennesker med handicap i 2020-målene

DEBAT: Genovervejelsen af de sociale 2020-mål skal bruges til at også at omfavne mennesker med handicap, mener Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund.

Af Benny Andersen
Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Da den tidligere regerings 2020-mål blev lanceret, fik vi for første gang i mange år rammerne for én national socialpolitik. Der blev sat fælles hegnspæle op, og ambitionerne var klare; nemlig at arbejde systematisk med at skabe bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet. To år er gået. Og de er gået for hurtigt. Eller med andre ord: vi er slet ikke kommet i gang. Det skal vi nu. Det skylder vi de mennesker, det her handler om. De udsatte.

De mål, som den tidligere regering opsatte, er langt hen ad vejen fornuftige og gode. Det er fint at give dem et gennemsyn, når nu vi alligevel aldrig rigtig er kommet ud af starthullerne. Men overordnet er der intet i målene, som blokerer os fra at komme i gang.

For mig at se er den største svaghed ved de sociale 2020-mål – udover den udtalte mangel på at leve op til Nikes slogan – at de helt overser mennesker med handicap. I min optik er det noget enøjet ikke at medtage mennesker med handicap, når vi snakker netop sociale 2020-mål. Derfor mener jeg også, at vi skal bruge genovervejelsen af de sociale 2020-mål til at supplere dem.

Og de skal suppleres med mål og konkrete ambitioner for borgere med omfattende psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. De overses nemlig alt for ofte i nationale og kommunale udviklingstiltag på det sociale område. Da vi sidste måned spurgte danskerne gennem en Gallup-undersøgelse, var de enige. Ni ud af ti svarede, at hjælp til mennesker med handicap er en del af vores kernevelfærd. Det er en stor gruppe, der desværre ofte ikke får den social- og velfærdspolitiske opmærksomhed, de fortjener.

Nye mål at supplere med
Derfor mener vi, at der bør laves sociale mål for brugen af magtanvendelser over for mennesker med handicap, og målet er færre magtanvendelser. Det skal indberettes, når der bruges magt - både tilladte og ikke tilladte - til de sociale tilsyn. Der kan sættes konkrete mål på antallet af magtanvendelser, og vi vil kunne følge udviklingen. Vi vil blandt andet bruge forebyggende indsatser og metoder som Low Arousal og Feedback Informed Treatment. Begge metoder ved vi virker.

Vi skal også have et mål om retten til et aktivt liv. Borgere med handicaps bør have et liv med muligheden for et dagligt miljøskifte. Vi ved, det er af afgørende betydning for livskvalitet, at netop denne gruppe får socialt samvær, udviklende og inspirerende oplevelser. Det får de desværre ikke altid i dag. Sammen med KL har vi dokumenteret, at der ikke er nok tilbud om socialpædagogisk ledsagelse efter §85 og nok ledsagelse efter ledsagerordningen §97. Der er også en klar tendens til, at der skæres i det ugentlige omfang af aktivitets- og samværstilbud. Alt dette vil vi også kunne måle på for at sikre, at inklusion og livskvalitet også gælder for mennesker med handicap.

Udfordringerne bliver bestemt ikke mindre, så lad os komme i gang og sammen forpligte os på hjælp til mennesker med handicap, som er en af de grupper, der har allermest brug for at blive løftet ind i et værdigt liv. Vi har målene, metoderne og evidensen til at arbejde langsigtet med konkrete målsætninger på netop dette felt.

Forrige artikel Danner: Et godt efterværn forebygger vold mod kvinder Danner: Et godt efterværn forebygger vold mod kvinder Næste artikel Ældre Sagen: Boligpakken er et misfoster Ældre Sagen: Boligpakken er et misfoster