Social- og børneområdet skal skilles igen: Astrid Krag ny social- og indenrigsminister

NYE ROLLER: Børne- og Socialministeriet splittes op. Astrid Krag er ny social- og indenrigsminister, mens førskoleområdet overdrages til Pernille Rosenkrantz-Theil som ny børne- og undervisningsminister. Astrid Krag får samtidig plads i regeringens økonomiudvalg.

Astrid Krag er tidligere sundhedsminister, og har nu fået tildelt posten som social- og indenrigsminister.
Astrid Krag er tidligere sundhedsminister, og har nu fået tildelt posten som social- og indenrigsminister.Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis
Fakta
CV for Astrid Krag

Astrid Krag Kristensen, født 17. november 1982 i Vejle, datter af tekstforfatter Ole Jakob Krag Kristensen og pensioneret gymnasielærer Åse Fogh Pedersen. Gift med rapper og sangskriveren Andreas Seebach aka AndyOp. Parret har tre børn.

Medlem af Folketinget
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 4. februar 2014.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sjællands Storkreds 13. november 2007 ‒ 3. februar 2014.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Vejle Amtskreds 24. oktober 2006 ‒ 30. oktober 2006.

Parlamentarisk karriere
Minister for sundhed og forebyggelse 3. oktober 2011 ‒ 3. februar 2014.
Ældreordfører og indfødsretsordfører fra 2015. Tidligere skatteordfører, udlændingeordfører, integrationsordfører og velfærdsordfører.

Uddannelse
Bachelorstuderende i statskundskab, Københavns Universitet, 2003-2007.
Sproglig studentereksamen, Tørring Amtsgymnasium, 1998-2001.

Beskæftigelse
Studentermedhjælp, Social- og Sundhedsskolen i København, 2003-2005.
Pædagogmedhjælper, Frederiksberg Hospitalsvuggestue, 2001-2002.
Ansat i hjemmeplejen, Sundparken, Amager, 2007.

Kilde: Ft.dk

Danmarks nye statsminister, Mette Frederiksen, valgte at skrue tiden tilbage til 2016, da hun lagde sin ministerkabale.

Dengang splittede Løkke Social- og Indenrigsministeriet op og smeltede socialområdet sammen med førskoleområdet i Børne- og Socialministeriet.

Nu genopstår Social- og Indenrigsministeriet med Astrid Krag i ministerstolen, mens børneområdet overdrages til Pernille Rosenkrantz-Theil som ny børne- og undervisningsminister – som det i øvrigt også hed indtil 2016.

Dokumentation

Social- og Indenrigsministeriet plus/minus

Danmark fik sit første socialministerium i 1920, da det blev udskilt fra Indenrigsministeriet. Socialområdet har siden ført en omskiftelig tilværelse, hvor det både har fungeret som selvstændigt ressortområde og været lagt sammen med andre ressortområder.

Fra 1929 til 2007 var Socialministeriet udskilt fra Indenrigsministeriet, men i 2007 blev begge områder overført til det nye Velfærdsministerium.

Da Lars Løkke Rasmussen afløste Anders Fogh Rasmussen som statsminister i 2009 skiftede Velfærdsministeriet igen navn til Social- og Indenrigsministeriet.

I 2010 blev Socialministeriet igen udskilt som selvstændigt ressortområde, mens indenrigsdelen overgik til Inderigs- og Sundhedsministeriet.

I 2011 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt, og Socialministeriet skiftede navn til Social- og Integrationsministeriet.

I 2013 skiftede ministeriet navn til Social-, Børne- og Integrationsministeriet og overtog førskoleområdet fra det tidligere Børne- og Undervisningsministerium.

I 2014 overtog ministeriet ligestillingsområdet fra Kirkeministeriet og skiftede navn til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Efter regeringsskiftet i juni 2015 blev ministeriet igen omdannet til Social- og Indenrigsministeriet, mens integrationsområdet blev flyttet over i sit eget ministerium.

Ved nedsættelsen af trekløverregeringen i november 2016 blev indenrigsområdet igen udskilt og flyttet over i det genopståede Økonomi- og Indenrigsministerium, mens socialområdet blev slået sammen med førskoleområdet i Børne-og Socialministeriet. Førskoleområdet blev tilført fra det tidligere Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Socialområdet smelter nu igen sammen med Indenrigsministeriet, hvor Astrid Krag bliver social- og indenrigsminister, mens børneområdet overdrages til Pernille Rosenkrantz-Theil som minister for børn og undervisning.


0:000:00