Socialdebatten tager stofmisbrug op til debat

PRÆSENTATION: Hvordan mindsker vi antallet af stofmisbrugere? Det vil syv personer med særlig viden om misbrugsområdet debattere den kommende måned. Mød debatpanelet og læs mere. 

Regeringen har sat sig et mål om at øge andelen af borgere, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion af misbruget. Samtidig har regeringen sammen med satspuljepartierne fremsat et lovforslag, som bl.a. handler om, at misbrugere skal kunne få en lægesamtale og hurtigere komme i behandling. Det får både kritik og ros.

Det lægger op til flere spørgsmål: Kan retskrav om hurtigere behandling realiseres inden for de økonomiske rammer? Hvornår skal misbrugere selv bestemme, og hvornår skal det offentlige blande sig? Skal fixerummene fortsætte? Og hvordan mindsker man i det hele taget antallet af stofmisbrugere?

Det vil syv personer, som har særlig viden om, erfaring med eller engagement inden for misbrugsområdet, sætte fokus på i den kommende måned. 

Alle er velkomne til at blande sig i debatten. Send en mail til kafr@altinget.dk.

Læs om denne måneds debattører her:
 

Thomas Kastrup-LarsenThomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, medlem af KL's bestyrelse og borgmester i Aalborg Kommune.
Thomas Kastrup-Larsen er uddannet i politik og administration fra Aalborg Universitet. Han begyndte sin politiske karriere, da han blev medlem af Aalborg byråd i 1998. I 2007 blev han rådmand, og i 2014 kunne Thomas Kastrup-Larsen sætte sig i borgmesterstolen i landets tredjestørste kommune. I sidste valgperiode sad han i KL's Social- og Sundhedsudvalg, og i 2012 kom han i KL's bestyrelse, som afløser for Jan Trøjborg. Ved valget i april blev Thomas Kastrup-Larsen formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg. Han har i sit virke som formand for Social- og Sundhedsudvalget især fokus på forebyggelse, rehabilitering og tidligere indsatser.

Jann SjursenJann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.
Ud over at være formand for Rådet for Socialt Udsatte har Jann Sjursen været generalsekretær for Caritas Danmark siden 2007. Udsatterådet er et uafhængigt rådgivningsorgan, som følger indsatsen på området for socialt udsatte, hvorfra de kan rådføre regeringen og fungere som talerør for socialt udsatte. Medlemmerne af udsatterådet er personligt udpeget af socialministeren på baggrund af deres indsigt og erfaringer med de udsatte grupper. Jann Sjursen har været formand for Kristeligt Folkeparti og har været energiminister under Nyrup. Folketingsmedlem fra 1998 til 2005.

Jette Dam-HansenJette Dam-Hansen, næstformand, Lægeforeningen.
Jette Dam-Hansen har været næstformand i Lægeforeningen siden 2013. Hun har siddet i Lægeforeningens bestyrelse siden 2008, og har blandt andet været formand for foreningens forebyggelsesudvalg, hvor hun har arbejdet med misbrugsområdet. Jette Dam-Hansen er cand.med. fra Aarhus Universitet (1991), speciallæge i almen medicin (1998), og har haft klinik i Skt. Olufsgade i Aarhus siden 1999.

Nanna W. GotfredsenNanna W. Gotfredsen, leder og medstifter af organisationen Gadejuristen.
Nanna W. Gotfredsen er cand. jur. og stifter samt leder af Gadejuristen, en retshjælpsorganisation der yder udgående juridisk bistand på gadeplan i de større byer og anden nødvendig støtte ift. stofafhængige, gadesexsælgere og andre gadefolk. Svært udsatte mennesker, som også i høj grad rammes af kriminalisering, stigmatisering og almen fordømmelse. Hun har været retshjælper blandt gadefolket i mere end 15 år, og herfra kæmpet for den enkeltes retssikkerhed samt for fremme af strukturelle forandringer som fx heroinordination og etablering af fixerum og har opmærksomheden rettet mod enhver form for lovgivning og konkret indsats, som i enten form eller indhold påfører marginaliserede mennesker yderligere skader.

Christian BjerreChristian Bjerre, generalsekretær, Blå Kors.
Christian Bjerre er uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet i 1984. Han har i en årrække været ansat som leder i henholdsvis Ringkjøbing Amt og Holstebro kommune med områderne misbrug og hjemløshed. Christian Bjerre har endvidere været byrådsmedlem i 12 år, heraf 8 år som næstformand i Herning Kommunes social- og sundhedsudvalg. I 2011 blev han ansat som generalsekretær i Blå Kors Danmark. Christian Bjerre primære interesseområder er forebyggelse og behandling af misbrug, hjemløshed samt børn og unge, der vokser op i misbrugsfamilier.

Kristian BennedsenKristian Bennedsen er næstformand i Landsforeningen SIND. 
Kristian Bennedsen er uddannet i pædagogik ved Haderslev Statsseminarium i 1996. Udover at være næstformand i Landsforeningen SIND har han gennem de seneste 25 år arbejdet med den gruppe mennesker, vi i vores samfund vælger at kalde de udsatte. For eksempel som socialpædagog i bofællesskaber, leder af værested, behandler af misbrugere, og som kommunal socialkonsulent i en årrække.

Thomas FuglsangThomas Fuglsang, formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin og centerchef i KABS, Glostrups Kommunes misbrugscenter.
Thomas Fuglsang er overlæge og chef for Glostrup kommunes misbrugscenter KABS. Hans interesse for misbrugsbehandling stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1970’erne, hvor han arbejdede med unge stofmisbrugere i Kirkens Korshærs regi. Thomas Fuglsang er initiativtager til og formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, der siden 1999 har markeret sig gennem faglige konferencer om misbrugsmedicinske og behandlingspolitiske emner. Thomas Fuglsang er oprindelig uddannet journalist. 

Forrige artikel Udsatte: Behov for ligestilling af social behandling Næste artikel Brug arbejdspladsen i sundhedsindsatsen Brug arbejdspladsen i sundhedsindsatsen
Ny debat: Har vi overset de ældre hjemløse?

Ny debat: Har vi overset de ældre hjemløse?

TEMADEBAT: Færre unge og flere ældre er hjemløse. Men har vi i forsøget på at nedbringe antallet af unge hjemløse overset de ældre? Altinget tager debatten i de kommende uger.