Debat

Socialdirektør: Kommuner skal overholde loven

DEBAT: Kommuner skal ikke prøve lovens grænser af, men de kan foretage besparelser og sænke serviceniveauet, uden at det alene kan gøres til et retssikkerhedsmæssigt problem, skriver socialdirektør Søren Linér Christensen, Herning Kommune.
Pernille Diana Castle Møller
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Linér Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Herning Kommune

Der er næppe nogen tvivl om, at kommunernes økonomiske vilkår har gjort det nødvendigt at sænke det kommunale serviceniveau - også overfor handicappede.

Det forhold alene bliver hurtigt til, at retssikkerheden er truet. Økonomien trumfer fagligheden, de handicappede betaler prisen for krisen osv.

Hertil er kun at sige – ja, hvad ellers. Hvis en kommune bruger for mange penge, skal der gribes ind for igen at komme i balance. Alle borgere skal tåle et lavere kommunalt serviceniveau – også inden for det sociale område.

Loven skal overholdes
Det helt afgørende er, at loven skal overholdes. Økonomien kan selvfølgelig trumfe fagligheden, men aldrig loven. Kommuner kan derfor foretage besparelser overfor blandt andet handicappede, uden at besparelserne alene kan gøres til et retssikkerhedsmæssigt problem.

Fakta

Det er klart, at når det kommunale serviceniveau som følge af besparelser kommer tættere på lovens minimumsniveau på et skønspræget område, så vil det give anledning til flere tvister. 

På handicapområdet – som ofte er blandt samfundets svageste – er flere retslige tvister ikke noget ønskescenarie. Der kan være flere løsninger herpå.

I dialog med kommuner
Dialog med kommuner, som måtte have større retssikkerhedsmæssige udfordringer end andre kommuner, er en af løsningerne.

Det er klart, at når det kommunale serviceniveau som følge af besparelser kommer tættere på lovens minimumsniveau på et skønspræget område, så vil det give anledning til flere tvister.

Søren Linér Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Herning Kommune

Det er ikke betryggende at høre påstande om, at nogle ganske få kommuner tilsyneladende prøver lovens grænser af i deres spareiver eller direkte bryder loven for at få de økonomiske ender til at nå sammen.

Hvis interesseorganisationer mv. måtte have en opfattelse heraf, vil jeg kraftigt opfordre til, at der indledes en dialog med de konkrete kommuners både administrative og politiske ledelse. Det er dog min klare opfattelse, at kommuner ikke skal prøve grænser af. Hvis der måtte være tvivl om grænsen, må der sikres afklaring heraf ved en henvendelse til ministeriet. 

Servicetjek af processuelle krav
Endelig kan jeg ganske enkelt ikke forestille mig, at nogen administrativ og politisk ledelse kunne bare drømme om bevidst at bryde loven. Jeg kan heller ikke forestille mig, at der bevidst skulle spekuleres i at trække sager i langdrag i klagesystemet for derigennem at opnå økonomiske besparelser.

Lange sagsbehandlingstider i klagesystemet er ikke et kommunalt ønske. Vi ønsker lige som borgeren at få afgjort eventuelle tvister så hurtigt som overhovedet muligt.

Det kan derfor være en god ide at give de processuelle krav et servicetjek. Kan det gøres hurtigere, uden at det sker på bekostning af det, kravene er til for, nemlig at sikre borgernes retssikkerhed?

Endelig kan det være en god ide at give visse klagetyper opsættende virkning. At gøre dette er ikke problemfrit, men det kan selvfølgelig lade sig gøre. På skatteområdet er det muligt at få henstand med betaling af det omtvistede beløb under visse forudsætninger. Når det kan lade sig gøre på skatteområdet, kan det selvfølgelig også lade sig gøre på det sociale område.
 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Linér Christensen

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Herning Kommune
cand.merc.aud. (Handelshøjskolen i Århus 1986)

0:000:00