Socialminister afviser, at flere borgere kan beholde hjælpen, når deres klagesag behandles

UROKKELIG: Flere partier presser på for lovgivning, der skal forhindre kommunerne i at kunne spare penge på at komme med fejlagtige afgørelser på socialområdet. Men socialministeren afviser.

Selvom mere end hver tredje klagesag på socialområdet ender med at blive omstødt, ender borgerne ofte med uden hjælp og støtte i de måneder, deres sag bliver behanldet i Ankestyrelsen.

Det betyder, at selvom kommunernes afgørelse viser sig at være fejlagtige, lever borgerne derfor en periode uden den ydelse eller anden hjælp, de ellers har lovkrav på. Udgifer kommunerne dermed sparer.

Det ønsker flere partier ændre ved at udvide reglerne for 'opsættende virkning', som Advokatrådet også har foreslået i en rapport fra juni. 'Opsættende virkning' betyder, at borgerne har krav på hjælp, så længe deres ankesag bliver behandlet.

Login