Vibe Klarups corona-dagbog uge 2: "Det kan potentielt være mange menneskers udvikling, der sættes tilbage"

JOURNAL: Vibe Klarup er som formand for Rådet for Socialt Udsatte helt tæt på coronavirussens indflydelse på livet for landets socialt udsatte. Læs hendes dagbog om socialområdets bekymringer og løsninger på coronakrisen hver dag på Altinget Social.

Torsdag 26. marts, klokken 16.31:
Vi er på vej ind i en anden fase af krisen nu. Der er stadig uløste problemer og mange bekymringer derude. Hvor første fase handlede meget om brandslukning, at få styr på beredskabsplaner og klare retningslinjer, så er vi nu også begyndt at tænke fremad mod de langvarige konsekvenser af coronakrisen: Hvad sker der for det enkelte menneske, som har været udsat for krisen?

Vi er begyndt at se nogle hjerteskærende historier fra unge, der har erfaring med at vokse op i dysfunktionelle familier, og som fortæller om, hvordan det er at leve i familier under pres. De siger, at de sagtens kan se for sig, at misbruget og dysfunktionaliteten vil stige, fordi familierne bliver presset på økonomi, på at være sammen hele tiden og en generel usikkerhed om, hvad der sker med fars eller mors job. 

Det kan også kobles med bekymringen for dem, vi betegner som funktionelle hjemløse. Folk, som ganske vidst har et hjem, men som ikke kan finde ud af at bo der eller være alene. De mistrives virkelig ved at være alene og ikke have et sted at gå hen. Hvilke konsekvenser vil coronakrisen få for deres psykiske problemer? Det er det store spørgsmål. 

Login