5. december 202313:00 - 15:00
Salen: Lov om fuldbyrdelse af straf (2. beh.)

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf med videre (L 12).

0:000:00