Helena Artmann Andresen
 svarer 
Ane Halsboe-Jørgensen

Vil ministeren oplyse, hvor mange unge med funktionsnedsættelser, der gør brug af de handicapkompenserende ordninger i forbindelse med fritidsjob?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 135

Vil ministeren oplyse, hvor mange unge med funktionsnedsættelser, der gør brug af de handicapkompenserende ordninger i forbindelse med fritidsjob?

Svar fra fredag den 9. februar 2024

”Vil ministeren oplyse, hvor mange unge med funktionsnedsættelser, der gør brug af de handicapkompenserende ordninger i forbindelse med fritidsjobs?” Svar:

På baggrund af de data Beskæftigelsesministeriet har adgang til, er det ikke muligt direkte at opgøre, det samlede antal af unge, der gør brug af de handicapkompenserende ordninger i forbindelse med et fritidsjob.

De handicapkompenserende ordninger omfatter henholdsvis hjælpemidler og personlig assistance i henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv m Eftersom der spørges til fritidsjob afgrænses besvarelsen til at vedrøre 13-17-årige.

Der er i besvarelsen taget udgangspunkt i bevillinger i 2023. Når det drejer sig om bevillinger af personlig assistance, kan det oplyses, hvor mange bevillinger som har været aktive i 2023. Denne opgørelse omfatter derfor også bevillinger af personlig assistance til unge, som er bevilliget før 2023.

Opgørelsen for hjælpemidler omfatter derimod udelukkende bevillinger, der er påbegyndt i 2023. Dette skyldes, at der ikke registreres en slutdato for bevillingen af hjælpemidler, hvorfor det ikke er muligt at afgøre, hvornår bevillingen for hjælpemidlet udløber. Antallet af unge med hjælpemidler i 2023 kan derfor godt være større end det fremgår af opgørelsen nedenfor, såfremt bevillingen af hjælpemidler bevilliget før 2023 stadig er aktive i 2023.

På den baggrund kan det oplyses, at der er 48 unge mellem 13 og 17 år, der har haft en aktiv handicapkompenserende ordning i 2023 til og med november måned 2023.

23 af disse 48 unge har haft lønindkomst efter bevillingen, hvoraf 10 unge har fået bevilliget personlig assistance mens 13 unge har fået bevilliget et hjælpemiddel.

De resterende 25 personer, som ikke har haft en lønindkomst efter bevillingens ikrafttræden, kan have fået bevilget en handicapkompenserende ordning i forbindelse med et beskæftigelsesrettet tilbud, efter- og videreuddannelse eller i forbindelse med forventet ansættelse, som alligevel ikke resulterede i job.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00