Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hvor mange tvangsbortadoptioner involverer grønlandske familier?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 22

Opgørelser fra Ankestyrelsen viser, at tvangsbortadoptioner er steget fra 37 i 2022 til 51 i 2023. Vil ministeren oplyse, hvor mange af tvangsbortadoptionerne, der involverer grønlandske familier? Nyhedsmediet Sermitsiaq beretter i artiklen ”Advokat: Grønlandske familier krænkes i Danmark” fra 2. februar 2024, at Ankestyrelsen ikke kan og vil oplyse, hvor mange tvangsbortadopterede, der har grønlandsk baggrund, fordi Ankestyrelsen ikke registrerer på nationalitet. Hvis Social- og Indenrigsministeriet kunne lave opgørelser over, hvor mange børn af grønlandske forældre, der er anbragt uden for hjemmet i forbindelse med VIVE-rapporten ”Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner”(2022), bør Ankestyrelsen også kunne opgøre hvor mange tvangsbortadoptioner, der involverer grønlandske familier.

Svar fra tirsdag den 5. marts 2024

”Opgørelser fra Ankestyrelsen viser, at tvangsbortadoptioner er steget fra 37 i 2022 til 51 i 2023. Vil ministeren oplyse, hvor mange af tvangsbortadoptionerne, der involverer grønlandske familier? Nyhedsmediet Sermitsiaq beretter i artiklen ”Advokat: Grønlandske familier krænkes i Danmark” fra 2. februar 2024, at Ankestyrelsen ikke kan og vil oplyse, hvor mange tvangsbortadopterede, der har grønlandsk baggrund, fordi Ankestyrelsen ikke registrerer på nationalitet. Hvis Social- og Indenrigsministeriet kunne lave opgørelser over, hvor mange børn af grønlandske forældre, der er anbragt uden for hjemmet i forbindelse med VIVErapporten ”Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner” (2022), bør Ankestyrelsen også kunne opgøre hvor mange tvangsbortadoptioner, der involverer grønlandske familier.” Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik oplyser i sit bidrag bl.a., at det tager udgangspunkt i VIVE’s definition af grønlandsk baggrund, som den anvendes i rapporten ”Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner (2022)”.

Danmarks Statistik oplyser videre, at i rapporten defineres en grønlandsk familie ved, at en eller to af barnets først-registrerede forældre i CPR-registeret har fødested i Grønland.

Om antallet af børn med grønlandsk baggrund, der er bortadopteret uden samtykke, oplyser Danmarks Statistik:

”Ankestyrelsen oplyser, at der i 2022 og 2023 i alt var 82 sager i Danmark, hvor et barn blev tvangsbortadopteret, herunder 37 sager i 2022 og 45 sager i 2023.

Antallet af tvangsbortadoptioner i 2023 afviger fra det tal, spørgeren henviser til. Ankestyrelsen behandlede 51 sager om tvangsbortadoption i 2023, hvor 45 sager fik udfaldet tvangsbortadoption. Ligeledes behandlede Ankestyrelsen 45 sager om tvangsbortadoption i 2022, hvoraf 37 sager havde tvangsbortadoption som udfald.

I 5 af de 82 sager med udfaldet tvangsbortadoption var mindst én af barnets forældre født i Grønland. Det er ikke muligt at opgøre tvangsadoptionerne per 1 år i 2022 og 2023, da det bryder med Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og hensynet til, at læseren af en tabel ikke må kunne opnå viden om enkeltpersoner.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00