Astrid Carøe
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvor mange penge kan der spares i kommunerne ved at droppe kommunernes indberetningspligt til dagtilbudsportalen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 210

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange penge der kan spares i kommunerne ved at droppe kommunernes indberetningspligt til dagtilbudsportalen, så der ikke skal bruges administrative ressourcer på at validere personaledata på institutionsniveau?

Svar fra torsdag den 4. april 2024

Regeringen og KL har med økonomiaftalen for 2024 indgået aftale om et flerårigt samarbejdsprogram. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

I den forbindelse har KL bl.a. foreslået en forenkling af kommunernes indberetningspligt til dagtilbudsportalen. Særligt valideringen af personaledata på institutionsniveau medfører ifølge KL unødig administration i kommunerne.

Regeringen er som en del af frisættelsesdagsordenen optaget af at finde løsninger, som kan understøtte, at kommunerne nedbringer deres udgifter til administration. Regeringen ønsker derfor at forenkle kommunernes indberetningspligt, så kommunerne fremover ikke vil skulle bruge administrative ressourcer på at validere personaledata på institutionsniveau, som ikke understøtter et lovkrav.

Det konkrete besparelsespotentiale lokalt i kommunerne vil skulle udbores nærmere og vurderes i dialog med KL.

0:000:00