Theresa Berg Andersen
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hvilke initiativer vil ministeren iværksætte for at sikre, at anbragte, mindreårige børn og unge ikke ender i prostitution og oplever overgreb?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Socialudvalget, Spørgsmål 354

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at anbragte, mindreårige børn og unge ikke ender i prostitution og oplever overgreb? Der henvises til Politikens artikelserie "I samfundets varetægt" og de seneste afsløringer om døgninstitutionen Fensmarkgade, herunder også med henvisning til det kommende samråd AC om vilkårene for udsatte børn og opfølgning på udeståender fra den politiske aftale Børnene Først.

Svar fra mandag den 15. april 2024

”Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at anbragte, mindreårige børn og unge ikke ender i prostitution og oplever overgreb? Der henvises til Politikens artikelserie "I samfundets varetægt" og de seneste afsløringer om døgninstitutionen Fensmarkgade, herunder også med henvisning til det kommende samråd AC om vilkårene for udsatte børn og opfølgning på udeståender fra den politiske aftale Børnene Først.” Svar:

Det er vigtigt for mig, at vi passer ordenligt på vores anbragte børn og unge.

Mindreårige anbragte børn og unge skal ikke ende i situationer, hvor de prostituerer sig selv eller oplever overgreb. Det er derfor også vigtigt, at vi giver medarbejderne på landets børne- og ungehjem de nødvendige redskaber til at kunne varetage omsorgen for de anbragte børn og unge.

Derfor har jeg netop haft et lovforslag om ændringer til voksenansvarsloven i ekstern høring. En af hensigterne med dette lovforslag er at give børne- og ungehjem adgang til midlertidigt at inddrage mobiltelefoner, når det er nødvendigt for at sikre barnet eller den unges trivsel, sundhed og udvikling.

Dette kan eksempelvis være, når personalet er bekendt med, at barnet eller den bruger sin mobiltelefon til at prostituere sig selv.

Udover at have de rette redskaber, skal personalet naturligvis også have de rette kompetencer. Med aftalen om Børnene Først er der afsat midler til en kvalitetsramme, der netop har til formål at sikre, at der er den rette faglighed og de rette kompetencer til stede på børne- og ungehjem, så børn og unge kan få den hjælp og omsorg, de har behov for.

Hertil kommer, at vi med barnets lov, der trådte i kraft per 1. januar 2024, har sat barnet og den unge i centrum af sagsbehandlingen og bl.a. tydeliggjort, at barnet eller den unge skal inddrages løbende. Helt væsentligt er det, at der skal ske en løbende opfølgning på de indsatser, der sættes i værk, så det sikres, at barnet eller den unge trives.

0:000:00