DF: Opdater Danmarks mangelfulde beredskabsplan

DEBAT: Beredskabsplanen har sat landet i stå. Vi skal få opjusteret planen med den nyeste viden og lade Beredskabsstyrelsen stå for koordineringen, skriver sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Af Liselott Blixt (DF)
Sundhedsordfører

Coronaudbruddet var kun lige begyndt, da de første bekymrende meldinger om manglende testkapacitet og værnemidler tikkede ind. Det var tydeligt, at Danmark ikke havde et beredskab, der var rustet til at håndtere en verdensomspændende pandemi. 

I de seneste uger har vi dog alle lært, at en effektiv inddæmningsstrategi er afgørende for at få kontrol over covid-19. Derfor ønskede vi i Dansk Folkeparti, at man stoppede turister fra Kina og indførte test af rejsende fra lande med covid-19 i udbrud, allerede før vi havde det første smittetilfælde i Danmark.

Desværre fik vi meldingen om, at det havde vi ikke kapacitet til.

Da virussen så var kommet til landet, gik der ikke mere end en uge, så kunne man melde om mangel på værnemidler i kommunerne, da al salg blev dirigeret over til sygehusene, og lagrene i udlandet var svundet ind til næsten ingenting.

I min kommune, Greve, havde vi fire MRSA-patienter, hvor det personale, som passede dem, havde svært ved at få de nødvendige værnemidler, som de skulle bruge hertil.

Det er og bliver uholdbart, at man i et land som Danmark med et velfungerende sundhedsvæsen og en sund økonomi nu ser tilbage på, hvordan en mangelfuld beredskabsplan har sat hele landet i stå og kostet os flere hundrede milliarder kroner i hjælpepakker.

Skal være bedre rustet
Det er åbenlyst, at Danmark skal være bedre rustet til at håndtere lignende kriser i fremtiden.

For vi er pludselig alene i verden, når vi ikke kan få vores bestillinger af værnemidler fra udlandet, fordi de bliver stjålet, fly bliver omdirigeret, eller kvaliteten af værnemidler ikke er optimal.

Vores beredskab rækker ind over mange områder og mange ministerier. Derfor er det afgørende med en koordinerende indsats, men spørgsmålet bliver dernæst, hvor denne indsats skal ligge?

Spørger man regeringen, skal den ligge i en ny styrelse under Justitsministeriet. Men er det nu det rigtige?

Vi har allerede Beredskabsstyrelsen, der burde have de fornødne kompetencer, som regeringen nu vil placere under Justitsministeriet. Beredskabsstyrelsen har tidligere lavet beredskabsplaner i tilfælde af en pandemi, hvor de nøje har beskrevet, hvilke scenarier man kan forestille sig.

De har til dette arbejde fået bidrag fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Rigspolitiet, Energistyrelsen og Movia Trafikselskab. Så der forelægger allerede en beredskabsplan, som faktisk kommer med en plan for, hvad man skal gøre i tilfælde af en pandemi. Desværre er der ikke nogen, som har fulgt den, ej heller staten.

Lad koordineringen være i Beredskabsstyrelsen 
Derfor har vi brug for at få planen opjusteret med den nyeste viden og afsætte de nødvendige midler til dette, men lade koordineringen være, hvor den hører hjemme. I Beredskabsstyrelsen.

I planen skal man desuden tilføje, hvordan vi kan blive selvforsynende med test og værnemidler. Det har man sløset med under denne pandemi.

Fremover skal der også ligge aftaler med virksomheder, som kan producere eller omstille deres produktion, så vi ikke skal være afhængige af andre landes velvilje eller risikere, at de lukker for eksporten.

Desuden skal der være klare aftaler med hospitaler og sundhedsklinikker, så man hurtigt kan teste danskerne, ligesom private kliniker også bør være en del af beredskabet.

Man ved aldrig, hvornår der bliver behov for en beredskabsplan, men næste gang skal vi ikke være på bagkant og se på en regering, der opfinder løsninger hen ad vejen.

I Dansk Folkeparti ønsker vi, at man hurtigst muligt kommer i gang med at opdatere beredskabsplanen, så Danmark er godt rustet til fremtidens udfordringer.

Forrige artikel Medicinalvirksomhed: Covid-19 kan fremtvinge spørgsmål om prioritering Medicinalvirksomhed: Covid-19 kan fremtvinge spørgsmål om prioritering Næste artikel Uddannelseschef: Det krævede en pandemi at få øjnene op for e-læring Uddannelseschef: Det krævede en pandemi at få øjnene op for e-læring