Heunicke vil indkalde til forhandlinger om medicinsk cannabis

CANNABIS: Der er ikke kommet ny viden ud af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og mange patienter er stadig henvist til det illegale marked. Det viser ny evaluering. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil indkalde til forhandlinger primo 2021.

Politikerne skal i starten af det nye år tage stilling til, om forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal fortsætte. 
Politikerne skal i starten af det nye år tage stilling til, om forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal fortsætte. Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix
Signe Løntoft

Skal syge danskere fortsat kunne få udskrevet cannabisprodukter af deres praktiserende læge? Det skal politikerne tage stilling til efter nytår.

Nu skal fremtiden for den omdiskuterede forsøgsordning med medicinsk cannabis nemlig forhandles, bebuder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i kølvandet på offentliggørelsen af en evaluering af ordningen mandag:

"Jeg vil primo 2021 indkalde Folketingets partier til forhandlinger, så vi forhåbentlig kan få landet en bred politisk aftale om de fremtidige rammer for forsøgsordningen med medicinsk cannabis," siger han ifølge en pressemeddelelse.

Politikerne skal tage stilling til, om forsøgsordningen skal forlænges eller gøres permanent, samt om der skal foretages justeringer. Ordningen udløber i 2021, og der blev ikke afsat penge til at videreføre den, da partierne bag den tidligere satspulje i november fordelte den såkaldte reserve.

Læs også

Evaluering: Der mangler viden
Magnus Heunicke har tidligere udtalt sig positivt om muligheden for at videreføre ordningen.

"Det er vigtigt, at vi bruger viden fra evalueringen til at få skabt en sikker ordning for borgerne, såfremt forsøgsordningen videreføres," siger han i pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet. 

Netop viden er dog noget af det, som forskellige aktører savner, ifølge evalueringen.

Heraf fremgår det, at patientforeninger foreslår, at alle patienter, som får ordineret medicinsk cannabis, følges systematisk med henblik på at indsamle viden om dosis, positive effekter og bivirkninger. 

De lægefaglige selskaber finder overordnet set forsøgsordningen med medicinsk
cannabis problematisk, fordi det fortsat er usikkert, om de positive effekter kan opveje bivirkninger og komplikationer. Det har betydet, at nogle lægefaglige selskaber har frarådet sine medlemmer at ordinere medicinsk cannabis, idet evidensgrundlaget er spinkelt. 

Det stemmer overens med erfaringer beskrevet i en fælles rapport fra en række patientforeninger. Ifølge rapporten, som udkom i februar, oplever en lang række patienter, at lægen ikke vil udskrive medicinsk cannabis til dem af principielle årsager.

Dokumentation

Evaluering af cannabisordningen
Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018 og løber frem til 2021. Forsøgsordningen er finansieret med midler fra den nu nedlagte satspulje.

Evalueringen af forsøgsordningen viser, at 2.550 patienter har anvendt medicinsk cannabis inden for forsøgsperiodens første 2,5 år. 39 procent af disse patienter har kun indløst én recept, mens 25 procent har indløst fem eller flere recepter. 

Af rapporten fremgår det blandt andet, at både lægefaglige selskaber, patientforeninger og cannabisbranchen fremhæver manglende viden og evidens som en væsentlig årsag til, at forsøgsordningen har haft svært ved at komme i gang.

Forsøgsordningen udløber per 31. december 2021. Evalueringen lægger op til, at politikerne enten forlænger forsøgsordningen, gør ordningen permanent eller lader den ophøre. Endeligt opstilles en mulighed for, at forsøgsordningen opdeles, så muligheden for ordination forlænges på forsøgsbasis, mens virksomheders mulighed for dyrkning og fremstilling af medicinsk cannabis, blandt andet til eksport, gøres permanent.

Det var den tidligere Venstre-regering, som i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgik en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte forsøgsordningen, som giver læger mulighed for at udskrive recept på en type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

Læs hele evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis her


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024