Lægeforeningen efter høring om medicinsk cannabis: Der mangler stadig evidens

VIDEO: Det må nu være slået fast, at der mangler evidens for brugen af medicinsk cannabis. Sådan sagde formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing på baggrund af erfaringer fra Israel, Canada og Holland. 

Siden den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet, har 638 patienter benyttet sig af muligheden for at få udskrevet cannabisprodukter. 

Der efterlyses dog fortsat erfaring på området, og mange læger er kritiske over for det manglende faglige grundlag for forsøgsordningen. Derfor gennemførte Sundheds- og Ældreudvalget sidste uge en høring om medicinsk cannabis.

Repræsentanter fra Israel, Holland og Canada deltog og delte ud af deres erfaringer. Alle tre lande har i en årrække tilladt brugen af medicinsk cannabis. Til sammenligning har knap 40.000 israelske patienter siden 2015 fået tilladelse til at bruge medicinsk cannabis og flere end 200.000 canadiske patienter.

Login