Ny debat: Sander sundhedsvæsenet til i undersøgelser af raske?

DEBAT: Betyder angsten for at begå fejl, at sundhedsvæsenet drukner i raske borgere, der tager pladsen fra de alvorligt syge? Det er et af spørgsmålene, Altinget stiller i denne debat. Mød panelet her.

Bestræbelserne på at helbrede flest mulige danskere i tide og undgå fejl har voldsomme konsekvenser for de alvorligt syge danskere. 

Alt for mange patienter bliver udsat for diagnostiske undersøger, de ikke har gavn af, så de alvorligt syge risikerer at blive overset på grund af travlhed og mangel på ressourcer. Sådan lyder kritikken med jævne mellemrum fra nogle læger og forskere på sundhedsområdet. 

Hvor stort et problemet egentlig i Danmark? Hvem har ansvaret for udviklingen? Og hvordan kan man løse problemerne?

Altinget har bedt en række aktører debattere emnet.

Mød panelet her:

Anders Beich
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Er praktiserende læge på Nørrebro. Han er uddannet cand.med. fra Københavns Universitet.

John Brodersen
Professor ved Københavns Universitets institut for Folkesundhedsvidenskab. Brodersens primære forskningsområder er blandt andet almen medicin, og han har mere end ti års klinisk erfaring som læge.

Erik Jylling
Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner siden 2014. Er tidligere ledende overlæge på Odense Universitetshospital og tidligere vicedirektør for blandt andet Gentofte Hospital.

Henrik Ullum
Formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Er derudover leder af Klinisk Immunologisk Virologisektion og Region Hovedstadens Biobankenhed.

Janet Samuel
Enhedschef for Sundhedsstyrelsens enhed for planlægning. Er tidligere centerchef i Danske Regioner, hvor hun ledte task force 'Bedre sundhed'. Er oprindeligt uddannet cand.merc. fra Aalborg Universitet.

Else Smith
Vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital. Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen og oprindeligt uddannet læge.

Torben Mogensen
Tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital og speciallæge i anæstesiologi. Formand for Selskab for Medicinsk Prioritering.

Forrige artikel John Brodersen: Befolkningen skades også af tidlig diagnostik John Brodersen: Befolkningen skades også af tidlig diagnostik Næste artikel Sundhed Danmark: Det offentlige og private skal samarbejde om sundheden Sundhed Danmark: Det offentlige og private skal samarbejde om sundheden