Psykolog: Vi skal finde et nyt navn til psykiatrien

DEBAT: Der er behov for et nyt og mere samlende navn til at beskrive psykiatrien for at sikre, en mere helhedsorienteret behandling af psykiske lidelser, skriver specialpsykolog Caspar Christensen.

Af Caspar Christensen
Specialpsykolog i psykiatri

Sprog og sprogbrug spiller en afgørende rolle i udformningen af vores liv. Derfor har vi et ansvar for, hvad vi kalder ting.

Psykiatri er en disciplin indenfor faget medicin.

Ved at anvende navnet psykiatri, som et overordnet begreb til at beskrive den del af det danske sundhedsvæsen, som varetager behandlingen af psykiske lidelser, så er der en risiko for, at en faggruppe kommer til at råde over definitionsmagten på vores opfattelser og problemer.

Flere faktorer spiller ind
Psykiske lidelser er dog andet end symptomer på medicinske sygdomme og behandlingen er ikke absolut medicin.

Psykiske lidelser er ikke kun påvirket af biologiske, genetiske og neurologiske faktorer. 

Psykiske faktorer, såsom forestillinger, følelser, holdninger og motiver, spiller en afgørende rolle i forhold til psykiske lidelsers årsager og helbredelse.

De psykiske faktorer er yderligere integreret i fælles kulturelle værdier, overbevisninger og verdensanskuelser.

Derfor lader psykiske lidelser sig slet ikke definere uden at medtænke kulturen.

En helhedsorienteret behandling af psykiske lidelser er mere effektiv end udelukkende en medicinsk.

Behov for et samlende navn

Én medicinsk disciplin er ikke alene dækkende for tværfaglig virksomhed bestående af både sygeplejersker, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, læger, mentorer (tidligere patienter), pædagoger, social- og sundhedsassistenter og så videre.

Derfor er der behov for et nyt og mere samlende navn til at beskrive den del af det danske sundhedsvæsen, som varetager behandlingen af psykiske lidelser. 

I andre lande som for eksempel Norge har man allerede ændret navnet ’psykiatri’ til ’psykisk helseværn’, som et forsøg på at skabe en mere nuanceret forståelse af psykiske lidelser og prioritere en mere tværfaglig behandling.

Forhåbentlig får vi også snart i Danmark, et nyt og mere samlende navn. Det er jo oplagt at gøre dette i forbindelse med 10 års-planen for psykiatrien, som politikerne har lovet vil blive ambitiøs.   

Forrige artikel EL: Nordisk beredskab skal ruste os til fremtidige pandemier EL: Nordisk beredskab skal ruste os til fremtidige pandemier Næste artikel FOA: Vi kan ikke anbefale en genåbning af ældreplejen FOA: Vi kan ikke anbefale en genåbning af ældreplejen