Præhospital direktør til Region Syddanmark

Vil du stå spidsen for Region Syddanmarks nye præhospitale organisation? Er du en dygtig personaleleder, der kan skabe en sammenhængende organisation med en ny fælles kultur, som favner alle i den nye organisation? Og har du evnen til og gerne erfaring med strategisk ledelse? Så er det måske dig, vi søger til en stilling som præhospital direktør. 


Regionsrådet har besluttet at konsolidere det præhospitale område i Region Syddanmark og samle det i en ny særskilt præhospital organisation, Præhospital Syd (arbejdstitel). Det skal styrke den strategiske retning på det præhospitale område og sikre, at området er bedre rustet til den transformation som sundhedsvæsnet står overfor. Her får det præhospitale område en central rolle, når samarbejdet med kommuner, almen praksis og sygehusene øges. 

Præhospital Syd får ca. 840-850 fastansatte ledere og medarbejdere, og bliver organiseret med en direktion bestående af en præhospital direktør og lægelig chef, som tilsammen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Præhospital Syd. Du får reference til koncerndirektør Jørgen Bjelskou, og den lægelige chef får reference til dig.  

Et strategisk lederjob med fokus på opbygningen af en ny og sammenhængende organisation
Som præhospital direktør bliver du en del af koncernledelsen i Region Syddanmark og inddrages i regionens strategiske udvikling. Du får en væsentlig opgave i både at synliggøre Præhospital Syds potentialer og behov, ligesom du skal bidrage konstruktivt til at finde løsninger, der understøtter det nære sundhedsvæsen og sikrer gode patientforløb. 

Den præhospitale direktør og den lægelige chef skal i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere opbygge Præhospital Syd som en sammenhængende organisation med en ny fælles kultur. Du er i den forbindelse opmærksom på trivslen i en organisationen, der består af mange forskellige faggrupper og som befinder sig midt i en større transformation. 

Derudover har du sammen med den lægelige chef ansvaret for, at: 

  • udvikle Præhospital Syd i samarbejde med regionen sygehuse inden for rammerne af regionsrådets beslutninger og Region Syddanmarks vision. 

  • sikre, at Præhospital Syd også fremadrettet er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og udvikle dygtige og engagerede ledere, medarbejdere og specialister herunder sikrer den nødvendige faglige udvikling. 

  • indgå positivt i sundhedsvæsenets transformation og styrke rammerne for en sammenhængende og tværsektoriel indsats mellem almen praksis, kommuner og region. 

  • agere som aktiv og nærværende ledelse i konstruktiv dialog med den øvrige ledelse i Præhospital Syd og samtidig være tydelig om retning og prioriteringer, når det er nødvendigt. 

  • understøtte udviklingen af det regionale beredskab. 

  • skabe rammerne for fremtidige innovative og forskningsmæssige indsatser og prioriteringer på det præhospitale område.

  • indgå i et tæt og tillidsfuldt samspil med ledelsessystemet i forhold til at sikre balance mellem økonomi, aktivitet og kvalitet. 

Du bliver motiveret af at sætte patienten først, og har et aktivt og ambitiøst fokus på at skabe de bedste forudsætninger og rammer for, at Præhospital Syd er til for patienterne. Du går forrest i forhold til at styrke samarbejdet internt såvel som eksternt og er i stand til at formidle brede samarbejder, der kan understøtte den sammenhængende og tværsektorielle indsats mellem almen praksis, kommuner og region. 

Du kan veksle mellem at arbejde på det overordnede strategiske niveau i en større kompleks organisation og samtidig have en operationel, nærværende og nysgerrig tilgang til den ledelsesmæssige opgave.

Du kan se værdien i at skabe tillid og have gode kommunikative evner, der sikrer følgeskab. Du har en åben og motiverende ledelsesstil med en evne til at udvikle og flytte organisationen gennem dialog og medinddragelse.

Den rette kandidat
Der kan være mange veje ind i stillingen. Du kan f.eks. have en sundhedsfaglig eller administrativ baggrund. 

Det forventes, at du har betydelig ledelseserfaring, har opnået dokumenterede ledelsesresultater samt har evnen til og gerne erfaring med strategisk ledelse. 

Du behersker en ledelsesstil, der skaber resultater ved at formidle brede samarbejder og skaber sammenhæng, som giver næring til positive samspil internt såvel som eksternt. 

Du bevæger dig ubesværet på tværs af organisationen, og kan begå dig i krydsfeltet mellem politik, drift og strategisk udvikling.

Du har en bred indsigt i sundhedsvæsenet, herunder har kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer inden for sundhedsområdet. Det er desuden en fordel, hvis du har forståelse for den præhospitale opgave. 

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om stillingen i stillings- og personprofilen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koncerndirektør Jørgen Bjelskou, tlf. 3036 7910.  

Din ansøgning 
Send din ansøgning senest 4. juni 2024. Vi afholder 1. samtalerunde 18. juni 2024 og 2. samtalerunde 25. juni 2024. Som en del af rekrutteringsprocessen anvender vi en personlighedstest mellem 1. og 2. samtalerunde.

Vi ser frem til at høre fra dig. 


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00