Visionær og driftsikker direktør søges til Diagnostisk Center på Rigshospitalet

På Rigshospitalet arbejder vi for at være til gavn for den enkelte patient og det samlede Sundhedsvæsen. Vi er en del af et stærkt fællesskab, hvor vi sammen med vores kolleger på tværs af sundhedssektoren tager ansvar for, at alle patienter har adgang til den bedst mulige udredning og behandling.


Til at understøtte dette arbejde søger vi en centerdirektør for Diagnostisk Center, som skal have solid indsigt i sundhedsvæsnet, strategisk kapacitet og ledelsesmæssig ballast. Diagnostikken er forudsætningen for de behandlinger, sundhedsvæsnet tilbyder, og det er afgørende, at den nye direktør kan skabe og understøtte rammerne for forskning, innovation og udvikling af diagnostikken, herunder at have fokus på det, der skaber værdi for patienterne.

Som direktør for Diagnostisk Center indplaceres du som vicedirektør og indgår i Rigshospitalets direktion, som består af en hospitalsdirektør og ni vicedirektører. Vicedirektørerne er sidestillede og refererer til hospitalsdirektøren. Direktionen arbejder for at styrke og udvikle vores ledelsesfællesskab med fokus på sammenhængskraft, strategisk kapacitet og tydelige visioner og mål.

Sammen med politikerne i Region Hovedstaden er vi i proces med at sætte en ny retning for Rigshospitalet, og det vil være en vigtig opgave for direktøren at være med til at udvikle og implementere retningen i en stærk kultur funderet i generøsitet, ordentlighed og evidens.

Med udgangspunkt i de fællesregionale værdier om tillid, åbenhed og helhedssyn arbejder vi kontinuerligt for at styrke sundhedsvæsnet som en attraktiv og meningsskabende arbejdsplads. Vi tror på, at vi ved at frisætte ledere og medarbejdere understøtter engagerede arbejdsfællesskaber, der har fokus på forebyggelse og helbredelse af sygdom, der vil skabe livskvalitet for den enkelte patient.

Vi samarbejder tæt med vidensinstitutioner og industri for at udvikle og implementere innovative løsninger, nye kompetencer og arbejdsmetoder. Også her spiller Diagnostisk Center en vigtig rolle, og vi forventer, at vores nye kollega har relevant erfaring og indsigt, som vi kan trække på i dette arbejde.

Om hospitalet

Rigshospitalet er et specialiseret hospital for hele Danmark med behandling, forskning, innovation og uddannelse på højeste internationale niveau. Vores opgave er, i samarbejde med nationale og internationale sundhedsaktører, at sikre, at alle patienter – uanset hvor sjælden eller kompliceret deres sygdom er – får et behandlingstilbud af højeste faglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Rigshospitalet har en særlig status i det danske sundhedsvæsen med varetagelse af et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for Færøerne og Grønland. Alle lægefaglige specialer varetages på specialfunktionsniveau.

Vi har et budget på 9,5 mia. kr. og 12.000 ansatte, som arbejder på 440.000 m2 for at give 320.000 patienter den bedst mulige behandling og omsorg. Vi har til enhver tid 3.700 kolleger under uddannelse og 2100 aktive forskere.

Vi lægger vægt på at være en dialogbaseret, tillidsfuld og rummelig arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Vi er drevet af vores fælles motivation for at gøre en forskel for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen.

Om centret

Diagnostisk Center består af otte specialiserede afdelinger:

 • Afdeling for Genetik

 • Afdeling for Genomisk Medicin

 • Afdeling for Klinisk Biokemi

 • Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

 • Afdeling for Klinisk Immunologi

 • Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

 • Afdeling for Patologi

 • Afdeling for Røntgen og Skanning

Kerneydelsen i centret er diagnostik, forskning og uddannelse på et kvalitetsniveau, der placerer centret i en førende position nationalt og på niveau med de bedste internationalt.

Diagnostisk Center har et særdeles stærkt forskningsmiljø med 36 professorer, som sikrer, at forskning, innovation og udvikling foregår på et højt internationalt niveau til glæde for fremtidens diagnostik.

Centret ledes af en centerdirektør og en centervicedirektør. Hver afdeling ledes af en cheflæge og en chefbioanalytiker eller en chefradiograf. Centret har 1.800 ansatte og en årlig omsætning på 1,2 mia. kr.

Centret arbejder med alle typer klassiske og moderne laboratorieanalyser og billeddiagnostik, men der er også en betydelig lægefaglig rådgivning ved MDT-konferencer, patientforløb med ambulatoriebesøg ved genetisk udredning, selvstændige behandlingsforløb med teranostik og interventionsradiologi, ansvar for infektionshygiejne på hospitalet og Region Hovedstadens Blodbank herunder døgndækkende blødningsvagtsfunktion.

Om opgaven

Vores nye kollega har med reference til hospitalsdirektøren det overordnede ansvar for Diagnostisk Centers funktioner; diagnostik, forskning og uddannelse, personaleledelse, økonomistyring samt faglige og organisatoriske udviklingsaktiviteter.

Hurtig og præcis diagnostik er forudsætningen for effektive behandlingsforløb af høj kvalitet og dermed spiller diagnostikken en afgørende rolle i arbejdet for at skabe mere værdi for patienten.

Diagnostisk Center er aktuelt i proces med at omstille og konsolidere samt udvikle centrets ydelser, bygningsmasse og økonomi. At fortsætte og lede denne proces, herunder så centret videreudvikler den agile og effektive driftskultur med konsensus om, hvad der skal leveres, bliver en væsentlig opgave for den nye centerdirektør.

Centerdirektøren er en del af direktionen, der er et ledelsesfællesskab, som har ansvaret for, at Rigshospitalet drives og udvikles så den enkelte patient mødes med omsorg og tilbud om den bedst mulige behandling og så Rigshospitalet bidrager til at understøtte og være til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Centerdirektøren vil skulle repræsentere det samlede hospital i både regionale, nationale og internationale sammenhænge.

Centerdirektøren er også en del af Rigshospitalets direktion og får derfor også det strategiske ansvar for en række tværgående områder. Centerdirektøren i Diagnostisk Center vil blandt andet få det overordnede ansvar for Rigshospitalets arbejde med digitalisering, AI og data samt hospitalets apparatur og medico-udstyr.

I forhold til disse områder har centerdirektøren det fulde mandat på hospitalets vegne og har dermed også et selvstændigt ansvar for, at Rigshospitalet lever op til nationale, regionale og lokale rammer og målsætninger.

Om kandidaten

Centerdirektøren skal først og fremmest være en fagligt velfunderet, motiverende og driftssikker leder, der på visionær vis formår at få afdelingsledelser og medarbejdere med sig og skabe positive resultater og fælles retning i dialog med hospitalets kliniske afdelinger og andre, der aftager centrets ydelser.

Centerdirektøren skal være en dygtig leder af ledere, der er i stand til at delegere kompetence og ansvar til centervicedirektør, afdelingsledelser og stabsfunktion og samtidig formå at være tæt på de driftsmæssige udfordringer, så værdi for patienten og effektivitet gennemsyrer centrets virke.

Centerdirektøren skal samtidig være en holdspiller der sammen med direktion og centerledelseskreds skaber resultater med deltagelse af centervicedirektøren, afdelingsledelserne og professorerne samt eksterne samarbejdspartnere, herunder industri, vidensinstitutioner samt nationale og internationale fonde. Diagnostikken er central i alle patientforløb, så der stilles krav om at forstå kompleksiteten, at være fagligt nysgerrig på udvikling, værdifast i sin grundindstilling og excellente formidlingsevner både i centret men også for samarbejdspartnere.

Den nye centerdirektør skal have indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og især til det diagnostiske område samt forudsætninger og vilkår for drift og udvikling af store og højt specialiserede klinikker og hospitaler.

Traditionelt vil en centerdirektør i Diagnostisk Center have en sundhedsfaglig baggrund, men vi lægger først og fremmest vægt på at vores nye kollega har relevant uddannelsesmæssig baggrund, solid ledelseserfaring på højt niveau samt:

 • Kan dokumentere resultater inden for en driftsorganisation med stærke faglige miljøer

 • Har indsigt i komplekse produktionsmiljøer og indgående erfaring med ressourcestyring

 • Har erfaring med at skabe partnerskaber – både nationalt og internationalt

 • Har indsigt i fremtidens sundhedsvæsen og den rolle diagnostikken spiller her

 • Har stærke kompetencer i omsætning fra analyse til handling

 • Har gedigen indsigt i sundhedsvæsnet og de aktuelle styringsparadigmer

 • Har gode samarbejdsegenskaber og en robust personlighed

Om rammer og proces

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende ”aftale for chefer”. Der er mulighed for ansættelse på kontraktvilkår. Lønniveauet er ca. 1.000.000 kr. årligt eksklusive kontrakttillæg og pension.

Ansøgningsfrist en er mandag den 3. juni 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Samtaler forventes afholdt den 11. juni og den 20. juni 2024. Der vil indgå test som led i ansættelsesforløbet.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, tlf. 3545 5566.

Det handler om liv

Om at redde liv og øge livskvalitet. Sammen med de andre hospitaler i Region Hovedstaden arbejder vi for at sikre vores patienter den bedst mulige behandling og sammenhæng i forløbet.  

På Rigshospitalet træder du ind på Danmarks største og højest specialiserede hospital, hvor vi leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Vi stiller høje faglige og menneskelige krav og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde dine kompetencer og ambitioner.  

Vil du være med til at tage ansvar og gøre en forskel? 

Fakta 

 • På Rigshospitalet er vi 12.000 medarbejdere, de fleste af os arbejder på Blegdamsvej og i Glostrup  

 • Vi har over 500 højt specialiserede funktioner, bl.a. transplantationer på lever-, lunge-, nyre- og hjerteområdet samt transplantation af knoglemarv i forbindelse med kræftbehandling 

 • Vi modtager og behandler patienter fra Danmark, Færøerne og Grønland 

 • Vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen. 


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00