Replik til overlæge: Drop udokumente­ret mudderkast om fejlmedicinering

DEBAT: Overlæge Søren Bøgevig mener, at kommunerne bærer et stort ansvar for fejlmedicinering på plejehjem. Han tegner dog nærmest et dommedagsbillede, der ikke står mål med virkeligheden, skriver sundhed- og omsorgschef i Aarhus Kirstine Markvorsen.

Af Kirstine Markvorsen
Sundhed- og omsorgschef, Aarhus Kommune

Tager du til lægen, udsteder han ikke en recept, før han har undersøgt dig grundigt. Der skal være dokumentation for sygdomme.

Alligevel er det netop dokumentation, der mangler i Søren Bøgevigs debatindlæg.

I stedet tegner han et billede af, at den kommunale medicinhåndtering er aldeles mangelfuld – hvis ikke ligefrem katastrofal. Eksempelvis skriver Søren Bøgevig, at "fejlmedicineringer i alle afskygninger medfører indlæggelser og dødsfald". Det er en voldsom påstand.

I Aarhus Kommune arbejder vi så vidt muligt datainformeret, så vi finder det problematisk, at den eneste dokumentation for påstanden er, at "Giftlinjen modtager flere hundrede opkald hvert år fra plejehjem og institutioner".

Hvorfor står kommunerne for skud?
Samtidig må vi erkende, at der forekommer fejlmedicinering. Det gælder bare også på sygehusene, som Søren Bøgevig kun forholder sig positivt til.

Ser vi desuden på Dansk Patientsikkerhedsdatabases årsberetning 2018, så viser den, at kommunerne ligger procentvis lavere i alvorlighedsgrad.

Derfor undrer vi os over, at den kommunale indsats står for tur i Søren Bøgevigs indlæg. Faktisk mener vi, at det er direkte ærgerligt, at han kommer med den slags mudderkast, der fjerner fokus fra, at vi er længere med samarbejdet i sundhedsvæsenet – til gavn for borgerne. 

Påstandene viser desuden, at Søren Bøgevig gætter. For eksempel skriver han også, at "der er ikke ringepligt til Giftlinjen, og henvendelserne udgør efter bedste vurdering kun en brøkdel af de fejl, der samlet set sker".

Igen står vi over for en udokumenteret udtalelse, som tilmed er ladet. Vi ved, at der i relation til utilsigtede hændelser rapporteres cirka ti procent, men hvad gør sig gældende for Giftlinjen? Det får vi ikke at vide.

Et dommedagsbillede
I en undersøgelse fra 2017 på Aarhus Universitetshospital blev cirka 100 uventede afdelingsskift eller dødsfald undersøgt, og her blev cirka 90 procent rapporteret. Det mønster kan vi genkende i Aarhus Kommune, hvor vi forventer, at en dedikeret borgersikkerhedsindsats vil bringe os endnu højere op, så vi mindsker alvorlige og dødelige hændelser.

Alle sejl skal sættes i forebyggelsens navn. Det ændrer nu ikke på, at Søren Bøgevig næsten får optegnet et dommedagsbillede, hvor der er fejlmedicineringer på stribe i kommunerne. Derfor vil jeg foreslå Søren Bøgevig at komme på besøg i en kommune. Han er velkommen i Aarhus.

Sundhedspersonalet får også en ordentlig røffel af Søren Bøgevig, som påstår, at uuddannet personale varetager medicindosering. Det er igen en meget voldsom påstand.

Det foregår ikke hos os, for der er klare retningslinjer og en medicininstruks for, hvem der må udføre hvilke sundhedsfaglige opgaver. Vi kan derfor ikke finde nogen dokumentation for, at andre faggrupper varetager opgaven – heller ikke hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører opsyn med det.

I virkeligheden retter Søren Bøgevig en kritik mod sine kollegers faglighed, og det er hverken fair eller underbygget.

Baserer kritik på "synsninger"
Jeg ved ikke, hvordan det foregår på hospitaler, men i kommunen er det kun sundhedsfagligt personale, der doserer medicin.

Og når den er doseret korrekt, kan vi trygt overlade det til borgeren at tage medicinen, selvom borger ikke er sundhedsfagligt uddannet – tilsvarende kan vi trygt overlade det til vores kompetente sosu-hjælpere at hjælpe borgere med dette.

Der er både lovmæssige krav til dette, som overholdes, og nødvendig kompetenceudvikling hos medarbejderne bliver gennemført. Det er synd og skam, at vores sosu-hjælpere hele tiden bliver talt ned til. De er gode for borgerne og helt uundværlige i det daglige, hvor vi næppe kan få Søren Bøgevig eller egen læge til at udføre plejearbejdet.

Vi er helt enige med Søren Bøgevig om, at plejehjemsbeboere skal have korrekt medicin og kompetent personale. Der er bare intet andet end Søren Bøgevigs "synsninger", der tyder på, de ikke allerede får det.

En klar ansvarsfralæggelse
Vi har gennemført audits, som blandt andet viste, at ud af 106 borgeres medicin fandt vi i 64 procent af tilfældene én eller flere medicinfejl ved den enkelte borgers medicin i forbindelse med modtagelse fra sygehus.

Alligevel konstaterer Søren Bøgevig: "Helt konkret kunne kommunerne sikre sig, at de personer, der doserer og uddeler medicinen på plejehjemmene, har klare retningslinjer at forholde sig til og ønskeligt har gennemført en certificeret medicinhåndteringsuddannelse."

Ud fra den nævnte audit virker det som en klar ansvarsfralæggelse fra Søren Bøgevigs side – en fralæggelse, der lander direkte på andre kollegers skuldre.

Men det er ikke sådan, at sundhedsvæsenet fungerer bedst. Tværtimod er personalet nødt til at arbejde sammen – på tværs af kommuner og sygehuse, så borgerne får rette medicin til rette tid og på rette sted.

Derfor vil jeg igen anbefale Søren Bøgevig et besøg i en kommune. Jeg håber, at det ville give et mere konstruktivt blik på kommunernes praksis og et fælles fodslag, så vi sammen kan øge sikkerhedsarbejdet.

På den måde kan vi, både kommuner og det øvrige sundhedsvæsen, arbejde sammen – frem for at begynde på udokumenteret mudderkast.

Forrige artikel PLO: Placer hovedparten af de nye uddannelsesforløb tæt på store byer PLO: Placer hovedparten af de nye uddannelsesforløb tæt på store byer Næste artikel Fonde til politikerne: Brug vores viden, når I skal forhandle forskningsmidler Fonde til politikerne: Brug vores viden, når I skal forhandle forskningsmidler
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.