SF: Send kun kompliceret udredning videre til børne- og ungepsykiatrien

DEBAT: Kommunerne skal have ét sted, som rådgiver og behandler børn og unge med mistrivsel. Kun kompliceret udredning skal sendes videre til psykiatrien, skriver psykiatriordfører Trine Torp (SF).

Af Trine Torp (SF)
Psykiatriordfører

Der er noget helt galt, når flere og flere børn og unge bliver indlagt i psykiatrien. Noget, som vi ikke bare kan løse med mere medicin og flere sengepladser.

Vi er nødt til at spørge os selv, hvad det er for forventninger og vilkår omkring børn og unge, som vi har fået skabt.

Hvorfor opstår børn og unges psykiske mistrivsel, og hvorfor udvikler den sig til et niveau, hvor så mange ender med at blive indlagt eller medicineret?

Med den massive stigning i antallet af børn og unge i psykiatrien er det tydeligt, at der er brug for at tænke i nye baner.

Psykiatrien er presset, der er for lidt tid til at sikre kontakt, inddragelse og kvalitet, og psykiatrien er samtidig med til at skabe sine egne problemer, når fokus bliver på hurtigt at få udredt og diagnosticeret "patienten".

Fokuser på belastende vilkår
Jeg mener, at vi skal fokusere mindre på, hvad der er i vejen med barnet eller den unge, og mere på, hvad der er sket, og hvilke vilkår i deres liv der belaster eller traumatiserer dem.

De er ikke problemet. De viser problemet. Det kræver tid til at lytte, og det kræver, at vi ikke har så meget fokus på diagnosen som i dag.

Uanset hvor mange penge psykiatrien tilføres, løser det ikke problemerne, hvis ikke vi skaber alternativer, der vil mindske presset på behandlingspsykiatrien.

Vi skal forhindre, at børn udvikler psykiske lidelser, og der skal være reelle muligheder for, at de kan komme sig.

Betingelser gør det svært
Samtidig skal vi tage et alvorligt kig på de vilkår i vores samfund, som skaber psykiske og sociale problemer.

For de mange børn og unge, som mistrives i dag, viser med al tydelighed, at de har det svært med de betingelser og forventninger, der er skabt til dem.

Det er derfor, at SF igennem længere tid har talt for, at der skal være mere plads til ro, fordybelse og nærvær for vores børn og unge. Ro på.

Hvad mon børnene, de unge og forældrene ønsker sig allermest, når de står magtesløse med den smertelige psykiske lidelse?

Jeg tror, at de vil mødes i øjenhøjde, lyttes til som mennesker, der rummer meget mere og andet, end en diagnose kan beskrive. Og som endda har vigtige erfaringer og viden om, hvad der er brug for i netop deres situation.

Samtidig skal vi sikre, at diagnosen ikke er afgørende for, om man kan få hjælp.

Medicin bliver for ofte udpeget som løsning
Det ærgrer mig, at så mange børn og unge ikke alene bliver indlagt. De bliver også genindlagt.

Og når de kommer i kontakt med psykiatrien, så er det for ofte medicin og undervisning af forældrene, der bliver peget på som løsning.

Det er simpelthen for snævert, hvis vi vil forebygge og behandle psykiske lidelser.

Vi er nødt til i stedet at prøve at forstå, hvor problemerne kommer fra. Det kræver, at der er tid til at lytte – også til familien, som kender barnet eller den unge bedst.

Medicinsk behandling er i dag for dominerende i psykiatrien, og vi kender langtfra de fulde konsekvenser på lang sigt. Derfor skal vi vende bøtten og anerkende, at der er andre og bedre metoder.

Der bør være adgang til medicinfri behandlingstilbud overalt i landet, og vi bør arbejde for et stop for udskrivning af psykofarmaka, der ikke er særskilt godkendt til børn og unge.

Hvis der endelig udskrives medicin, bør der altid lægges en plan og gives hjælp til udtrapning og tilbud om anden hjælp og behandling.

Gør det nemmere at få gratis psykologhjælp
Der er mangel på tidlige behandlingsindsatser for børn og unge med psykiske problemer.

Det kan være i forhold til sorg- eller krisereaktioner, symptomer på angst og depression, sociale udfordringer i samvær med andre og tvangstanker- og handlinger. Indsatser, som ville kunne forebygge udvikling af alvorlig mistrivsel og svære psykiske lidelser.

Derfor ønsker vi i SF at gøre adgangen til gratis psykologbehandling nemmere og fjerne brugerbetaling på psykologordningen for de unge.

De kommunale tilbud skal udvides, og det skal også være muligt at få psykologhjælp på ungdomsuddannelserne.

Samtidig skal vi sikre, at kommunerne får ét sted, hvor man kan henvende sig, når man får brug for hjælp. Der skal der være netop den rådgivning, vurdering, tidlige indsats og behandling, som man har brug for.

Det bør kun være kompliceret udredning og svære symptomer, der sendes videre til psykiatrien.

Forrige artikel Psykiatrichefer: Pas på med at sygelig­gøre flere børn og unge end nødvendigt Psykiatrichefer: Pas på med at sygelig­gøre flere børn og unge end nødvendigt Næste artikel Handicaporganisationer: Handlingsplan kan forhindre dødsfald på bosteder Handicaporganisationer: Handlingsplan kan forhindre dødsfald på bosteder