Sophie Hæstorp: Stil klare krav til kommunernes indsats mod mistrivsel

DEBAT: Regeringen skal tage det forebyggende arbejde alvorligt i psykiatriplanen. Stil krav til kommunernes indsats gennem fælles kvalitetsstandarder, skriver regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Formand for Region Hovedstaden

Alle børn og unge har ret til et trygt liv. Desværre er der i dag alt for mange børn og unge, der har mentale problemer og ikke trives i deres hverdag. Det går både ud over børnene og deres familie.

Vi skal som samfund tage hånd om mistrivsel med det samme, inden problemerne vokser sig så store, at de bliver til psykiatriske lidelser, der kræver behandling på de psykiatriske hospitaler i regionerne.

Det skal vi gøre for børnenes og de unges skyld, så de får den bedst mulige start på livet. Og det skal vi gøre for familiernes skyld. Når vi kan, skal vi for alt i verden undgå indgribende indsatser, der går ud over deres hverdag og børne- og ungdomsliv. 

Hvis vi skal imødekomme mistrivsel, skal vi styrke den tidlige indsats i kommunerne. Det er kommunerne, der kender børnene og deres familier og ser dem i dagligdagen i daginstitutioner, skoler og klubber.

Dermed er det også her, at mistrivsel skal håndteres først. Det er en stor opgave, og hvis de skal hjælpe og støtte børn og unge i mistrivsel tidligt, kræver det ressourcer, hvis det skal gøres ordentligt.

Fælles ansvar for regioner og kommuner
Vi skal selvfølgelig i regionerne hjælpe, for vi har et fælles ansvar regionerne og kommunerne imellem. Det gør vi allerede rigtigt mange steder for eksempel med rådgivning til de pædagogisk-psykologiske rådgivninger (PPR) i kommunerne.

Den slags samarbejde på tværs af sektorer er godt, og det skal vi selvfølgelig gøre mere af. Men det er ikke nok. Det bliver ofte lidt spredt fægtning. De pædagogisk-psykologiske rådgivninger er meget forskelligt organiseret i kommunerne, og indsatsen bliver meget personafhængig.

Jeg vil derfor opfordre regeringen til at tage det forebyggende arbejde alvorligt, når de sætter sig ned for at blive enige om indholdet i den længe ventede psykiatriplan.

Stil klare krav til indsatsen i kommunerne gennem fælles kvalitetsstandarder, så borgerne ved, hvad de kan forvente, for eksempel som vi har med patientrettigheder i sundhedsvæsenet.

Kommuner skal have økonomi til at løfte indsatsen
Gør forebyggelsen af mistrivsel til en bunden opgave. Og sæt penge af, så kommunerne rent faktisk har økonomi til at gøre det ordentligt og ansætte kvalificeret socialpædagogisk og psykologisk fagligt personale.

Sådan som PPR er organiseret nu, er deres opgave mange steder at rådgive og holde møder med de professionelle omkring barnet. De mødes meget sjældent med barnet selv.

Jeg synes, at kommunerne skal have økonomi til at løfte indsatsen, så de professionelle fra de kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivninger har mulighed for at komme ud i klasserne og institutionerne.

En langt mere håndholdt og direkte indsats tæt på barnets hverdag vil helt sikkert løfte det forebyggende arbejde.

Forrige artikel FSD: Udløbsdatoen for en national sund­hedsaftale er for længst overskredet FSD: Udløbsdatoen for en national sund­hedsaftale er for længst overskredet Næste artikel Professor: Behandlingsråd skal ikke kun evaluere markedsført sundheds­teknologi Professor: Behandlingsråd skal ikke kun evaluere markedsført sundheds­teknologi