Sundhedsministeren: Vi er nødt til at tage chancen med medicinsk cannabis

DEBAT: Hvis Danmark skal være foregangsland på udvikling af og forskning i medicinsk cannabis, bliver vi også nødt til at turde tage chancen for at udvikle nye og bedre behandlinger til gavn for patienterne, skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Af Ellen Trane Nørby (V)
Sundhedsmininster

628. Det er antallet af patienter, som til og med august har fået ordineret medicinsk cannabis som en del af forsøgsordningen, der trådte i kraft ved årsskiftet.

For manges vedkommende mennesker med smerter og store konsekvenser for og påvirkning af deres liv. For mig handler forsøgsordningen om såvel værdighed hos patienter som det at sikre ny faglig viden og resultater, der kan gavne mennesker, der lever med deres sygdom.

Forsøgsordningen betyder, at vi har haft mulighed for at hjælpe en gruppe syge mennesker med sygdomme som sklerose og kræft til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på en lovlig og tryg måde.

Men vi er ikke i mål, og viden om medicinsk cannabis mangler vi fortsat meget af. Derfor bruger vi også ti millioner kroner til medicinske forsøg.

Danmark skal være foregangsland
Både min og regeringens ambition er at gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelsen af medicinsk cannabis til gavn for behandling af patienter, der ikke oplever den ønskede effekt ved konventionel behandling og hver dag lever i et smertehelvede.

Skal vi lykkes med at gøre forsøg til konkret fremtidssikret praksis, er der ikke tvivl om, at vi er nødt til at turde tage en chance og eksperimentere.

Derfor er jeg rigtig glad for, at stadigt flere læger vil være med til at hjælpe en gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter. 186 forskellige læger har indtil videre ordineret medicinsk cannabis.

Men ikke alle læger vil udskrive medicinsk cannabis, og langt hen ad vejen forstår jeg lægernes skepsis over for forsøgsordningen. Vi har som politikere fremskyndet en proces, som normalt ville tage længere tid.

Processen afviger fra den måde, læger plejer at arbejde på, hvor store og dyre kliniske forsøg har tilvejebragt mere viden og dokumentation for, at et lægemiddel virker efter hensigten, og at lægemidlet kan fremstilles fuldstændigt ensartet, inden de giver det til patienten.

Det har bare ikke været muligt med medicinsk cannabis. Derfor forsøger og forsker vi på samme tid. Det bliver vi nødt til, hvis vi vil hjælpe denne gruppe mennesker med smertelindring, samtidig med at vi bliver klogere.

Vi bruger globale forskningsresultater
Alternativet er ikke bare at vente, for patienterne er der, og mange har været overladt til det sorte marked.

Jeg vil dog også minde skeptikerne om, at Lægemiddelstyrelsen har gennemgået de globale forskningsresultater på området – og de viser, at der er fire patientgrupper, hvor medicinsk cannabis kan overvejes – for eksempel til kræftpatienter i kemobehandling, sklerosepatienter eller mennesker med rygmarvsskader. Når den konventionelle behandling vel at mærke er afprøvet.

Vi ved bare ikke præcis, hvordan det virker – for eksempel i hvilken dosis og i hvilken sammenhæng og så videre. Vi har derfor behov for at blive klogere.

Derfor er et af målene med forsøgsordningen netop også, at vi skal søge viden og få erfaringer på området. Det er det, der ligger i, at det er en forsøgsordning – selvfølgelig skal vi ikke lukke øjnene for, at der potentielt kan være konsekvenser ved medicinsk cannabis, som vi endnu ikke kender til. Og disse usædvanlige og potentielt risikable vilkår skal vi vel at mærke sikre os, at patienterne kender til og er grundigt informeret om.

Processen fremskyndes for patienternes skyld
Men vi må bare heller ikke glemme, at disse patienter er i en situation, hvor selv stærk konventionel medicin ikke gør nogen forskel. Det er blandt andet patienter, som lever i store smerter hver dag, og for hvem livet er gledet i baggrunden, og sygdommen har taget over.

Når man først har set og hørt, hvad nogle patienter har oplevet, skal der ikke meget til at forstå behovet for, at vi fremskynder en proces – at vi tager en chance, og at vi eksperimenterer for at hjælpe nogle mennesker, samtidig med at vi bliver klogere.

Det er derfor, at det, siden jeg tiltrådte som minister, har været vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt fik skabt en god og solid dansk forsøgsordning for medicinsk cannabis og fornuftige rammebetingelser for dansk produktion af medicinsk cannabis til den danske forsøgsordning, såvel som til eksport på sigt.

Det er derfor, jeg som minister har besøgt lande som Israel og Canada, der allerede er langt fremme og har gode erfaringer, som vi kan drage nytte af. Ligesom vi for nylig også ved en høring om medicinsk cannabis udvekslede erfaringer med både Holland og Israel.

Med den danske forsøgsordning kan vi potentielt hjælpe meget syge mennesker til et bedre liv. Og ikke mindst kan vi blive en masse erfaringer rigere. Vi har en unik mulighed for rent faktisk at rykke ved vores måde at tænke ting på og bringe Danmark i front som forsøgs- og udviklingsland.

Forrige artikel Aktører: Regelforenkling må aldrig gå ud over fagligheden Aktører: Regelforenkling må aldrig gå ud over fagligheden Næste artikel FOA: Budgetloven svækker kommuner år for år FOA: Budgetloven svækker kommuner år for år
 • Anmeld

  Anders Beich · Formand Dansk Selskab for Almen Medicin

  Til fare for patientsikkerheden

  Det er alligevel overraskende, at landets sundhedsminister beder lægerne tage chancer og nedgør de faglige og videnskabelige argumenter i denne kontrovers.
  "vi skal søge viden og få erfaringer" siger ministeren - det er vi enige i i lægelige kredse. Når man i alle andre sammenhænge kører protokollerede og kliniske forsøg med nye behandlinger, så er det for at få den viden og de erfaringer. På denne måde kan man blive klogere. Det kan man ikke ved først at udbrede efterspørgsel og brug af en stor bunke plantedele og så sige at man vil lave forskning bagefter.
  "Skal vi lykkes med at gøre forsøg til konkret fremtidssikret praksis, er der ikke tvivl om, at vi er nødt til at turde tage en chance og eksperimentere" siger ministeren. Hvis ministeren er citeret korrekt, så handler det jo åbenlyst ikke om at blive klogere på om behandling med cannabisplantedele som medicin. Det handler om at få det gjort til implementeret praksis. Det handler om eksport og økonomi, og det er jo områder hvor der givetvis må tages risici, det skal vi dog ikke gøre os kloge på.
  Men vi kan ikke som læger tage ansvar for, uden at det fremgår klart, at der er tale om forsøgsdeltagelse, med alt hvad dertil hører af information og samtykke, at eksperimentere med vores patienter. Det ville være både ufagligt, uvidenskabeligt og uetisk.
  med venlig hilsen

 • Anmeld

  Janus Tarp · Formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen

  Mere forskning

  UlykkesPatientForeningen, der er en forening for blandt andet mennesker med rygmarvsskader, er tilfreds med, at stadigt flere patienter i målgrupperne får adgang til medicinsk cannabis, ligesom det er positivt, at stadigt flere læger vælger at udskrive cannabis til medicinsk brug. Vi kunne dog godt tænke os, at det bliver endnu nemmere for patienterne i målgruppen at få adgang til medicinsk cannabis, da mange patienter fortsat må lede efter en læge, der vil udskrive det til dem. Den form for lægeshopping er ikke en god løsning.

  Vi er enige med ministeren i, at der er et behov for, at der bliver tilført flere midler til forskningsområdet. Man kunne måske forestille sig, at det skete sammen med producenterne af medicinsk cannabis, da de jo også må have en egeninteresse i at kunne dokumentere effekten af deres præparater?

  Vi vil gerne opfordre til, at der kommer turbo på forskningen, så vi kan blive klogere på virkningen af medicinsk cannabis, herunder om andre patientgrupper også kunne have glæde af det. Når der er et anerkendt videnskabeligt grundlag for at sige, om medicinsk cannabis virker, så vil det også få lægestanden til at bakke op.

 • Anmeld

  tojedk@bbsyd.dk

  Anders Beich har det rette sindelag....

  Det må aldrig overlades til alm. praktiserende læger, at ordinere "medicin", der ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen!

  -Og så er den egentlig ikke længere.....

  Jeg er skuffet over sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Venstre....

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Modviljens skjulte agenda

  Når cannabis bliver tilgængelig for alle danske patienter, vil det økonomiske tab for medicinalindustrien være meget stort på de medikamenter, som cannabis konkurrerer med. Der er ofte tale om ekstremt kostbar medicin.