Tandlæger: Det er spild af samfundets penge at holde tandklinikker lukket

DEBAT: Støtten fra regeringen til tandklinikkerne er utilstrækkelig og unødvendig, for tandklinikkerne har årelang erfaring i at håndtere smitterisiko, skriver tre tandlæger. 

Af Peter Kaihøj, Søren Bach-Petersen og Freddie Sloth-Lisbjerg
Tandlæger

Danske tandklinikker - private som offentlige - er pålagt så strenge restriktioner, at enhver forebyggende vejledning, undersøgelse eller behandling, der ligger udover akut nødbehandling, reelt ikke er mulig.

I næsten tre måneder endnu. Det er at gamble med befolkningens sundhed - også børnenes og de ældre og svages - og det er fuldstændigt unødvendigt.

Det er også et gigantisk spild af penge – samfundets, borgerens og sundhedsvæsenets.  

Landsdækkende tandplejetilbud er truet
Vi har generelt en god geografisk fordeling af tandlægepraksis i Danmark. Mange praksis er små til mellemstore og meget lokalt beliggende. Men allerede nu ser vi en tiltagende koncentration omkring de større byer.

Det landsdækkende tandplejetilbud er i forvejen truet, det skal vi ikke forstærke som følgevirkning til covid-19. Fallit og konkurs er ikke bare en teoretisk mulighed for tandklinikkerne, men faktisk virkelighed.

Det rammer ikke bare tandlægen og de ansatte. Det er en reel trussel for tandsundheden i et land, hvor der i forvejen er tandlægemangel.

Lang erfaring med kontrol af smitte
Danske tandklinikker er sikre og trygge. Vi har i årevis arbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for at begrænse smitterisikoen for patienter og personale i sundhedssektoren i Danmark. Vi citerer fra retningslinjen:

”Formålet med denne infektionshygiejniske retningslinje er at hindre smittespredning – og dermed udvikling af infektionssygdomme - mellem patienter, personale og andre med tilknytning til tandklinikken. Sådanne sundhedssektorerhvervede infektioner kan have alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser for såvel den enkelte patient som for samfundet.” 

Vi og vores personale har altså årelang erfaring og træning i at kontrollere og forebygge smittespredning. Længe før nogen havde hørt om covid-19.

Der er en grund til, at en tandklinik mest af alt minder om en operationsstue. Vi tager hygiejne og smittespredning alvorligt. For patienternes, men også for vores egen skyld. Uanset smittevej.

Der er ikke eksempler på at for eksempel legionella eller HIV er blevet spredt via en dansk tandklinik. 

Covid-19 afgiver ikke fra tidligere håndtering
Vi har dygtige sundhedspersoner og ansatte, der ihærdigt arbejder på at give befolkningen tandsundhed, sygdomsbekæmpende behandling og ikke mindst oceaner af forebyggelse. For at alle borgere i dette land kan have tryghed, velbefindende og opleve forbedret livskvalitet.

Men alle disse dygtige kollegaer og deres personale er sendt hjem i uvished om, hvor længe dette varer ved. Og uvished om, hvornår de kan genoptage deres vigtige arbejde, som hver dag tilbyder befolkningen sundhed og tryghed i vid forstand.

Ud fra et forsigtighedsprincip i forbindelse med håndteringen af covid-19 er det rigtig fint, at vi har indført landsdækkende adfærdsregler for befolkningen og særlige forsigtighedsregler for ældre og svage samt for sundhedssektoren.

Det giver rigtig god mening, mens vi opbygger et kriseberedskab og styrer smittespredningen. Men grundlæggende er der hygiejnemæssigt intet i håndteringen af covid-19, der afviger fra andre infektionssygdomme, som vi i årevis har håndteret professionelt på danske tandklinikker.

Selvfølgelig skal vi være ekstra forsigtige. Det bakker vi 100 procent op om.  

Sundheden forbløder
Danske tandklinikker må gerne være ekstra sikre og trygge i en coronatid. Og det er de.

Men sundheden forbløder. For jo længere tid, der går, jo flere skader og sygdomme oplever befolkningen. Og det er for flere uoprettelige skader. 

Det er derfor vigtigt, at sundhedssektoren får mulighed for at komme på banen igen hurtigst muligt. Er man syg, skal man til sin behandler. Selvfølgelig skal der tages hensyn til covid-19 – det gør vi.

Spild af skatteborgernes penge
Vi er et fleksibelt sundhedserhverv, som sagtens kan imødekomme særlige regler og åbningstider for den del af befolkningen, som er særligt udsat helbredsmæssigt.

Dette har dog intet med sundhed at gøre, men det er udelukkende en tryghedsskabende mulighed, som tandplejen sagtens kan håndtere for de borgere som måtte have behov for at komme på særlige tidspunkter og i særlige rammer.  

Vi bakker op om, at i Danmark står vi sammen - ved at holde afstand.

Men genåbningen af tandplejen kan kun gå for langsomt. For der sker uoprettelige skader hver eneste dag i denne nedlukningstid. Skader som forværrer befolkningens tandsundhed, sundheden generelt og borgernes livskvalitet nu, men især i en meget lang fremtid.

Og så er det spild af skatteborgernes penge.

Forrige artikel Sundhedsjurist: Folketinget giver med ny epidemilov ministeren frie tøjler Sundhedsjurist: Folketinget giver med ny epidemilov ministeren frie tøjler Næste artikel Isobro: Velgørende organisationer skal have bedre mulighed for momsrefusion Isobro: Velgørende organisationer skal have bedre mulighed for momsrefusion
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.