Alternativet: Vi savner grønne visioner fra Schmidt

DEBAT: Regeringens første leveår har budt på en markant nedprioritering af den grønne omstilling af transporten. Der er brug for en helt anden retning, skriver Roger Matthisen (ALT).

Placeholder image
Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Roger Matthisen (ALT)
Ordfører for mobilitet og infrastruktur

Efter regeringens første år står det soleklart, at vi i Alternativet ønsker en helt anden retning for transportsektoren i Danmark.

Regeringens første leveår har desværre budt på en markant nedprioritering af den grønne omstilling af transporten. Det tæller blandt andet regeringens delvise afvisning af togfonden, slingrekursen i omstillingen til elbiler og regeringens forhaling og opbremsning af en række større offentlige transportprojekter.

Grøn retning
Jeg drømmer om en langt grønnere og en mere fremsynet transportpolitik. I stedet har vi set et fokus på at fremme den trafikale frihedsdrøm via en udbygning af privatbilismen. Vi anerkender, at bilerne kan løse transportudfordringer, som den kollektiv trafik ikke kan.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk 

Men det er problematisk, hvis ikke vi samtidigt sørger for gunstige forhold for klimavenlige personkøretøjer. Vi skal arbejde i en retning, hvor koblingen mellem de forskellige transportformer styrkes – og hvor retningen er grøn.

Vi skal være langt mere visionære, end tilfældet er i dag, og byde de nye fænomener og ideer inden for fremtidens mobilitet, som lige skyder frem, velkommen. Vi skal turde afprøve nye initiativer, der øger den bæredygtige mobilitet.

Regeringens første år har udstillet, at vi i Danmark mangler en sammenhængende strategi for fremtidens transportsystem. 

Roger Matthisen (ALT), Ordfører for mobilitet og infrastruktur

Ingen strategi for fremtiden 
Regeringens første år har også udstillet, at vi i Danmark mangler en sammenhængende strategi for fremtidens transportsystem. Transport handler ikke blot om at flytte sig fra A til B, men om at løse udfordringer på tværs af sundhed, klima, vækst, fællesskab og sammenhæng.

Ingen er uenige i, at mobilitet og velfungerende infrastruktur er centralt for hele Danmarks udvikling. Vi vil alle gerne transportere os frit omkring, og transportbehovet er stigende. Vi skal ikke begrænse mobiliteten, men vi bliver nødt til at begrænse belastningen fra vores nuværende transport. Snart får vi nye og ret store reduktionsmål for vores transport fra EU, og vi burde gøre Danmark til en eksperimentalzone – et teknologilaboratorium – for bæredygtig mobilitet.

Det, regeringen gør lige nu, gør det kun sværere for os at indfri disse EU-mål. De transportpolitiske visioner er fraværende, og vi mangler i høj grad en ny grøn strategi, som langsigtet og strategisk planlægger et transportsystem, der både kan favne nye teknologier, sikre en udbygning af den kollektive trafik og hurtigst muligt gøre vores transport fossilfri.

Klimavenlige løsninger
Behovet for samtænkning og fremsynethed er derfor kun blevet større, hvis vi vil imødekomme klimakrisen. Energiforbruget til transport er steget stødt, og sektoren står for godt og vel 35 procent af den danske CO2-udledning. Hvis målsætningen om et samfund uden brug af fossile brændstoffer skal indfries, er det altså nødvendigt at se på, hvordan vi kan omstille vores transportsektor og transportere os smartere – og mere energieffektivt.

Derfor skal vi finde klimavenlige løsninger på privatbilismen, vi skal investere i den kollektive trafik, vi har brug for teknologisk innovation, og ikke mindst skal vi også for folkesundheden vedholde indsatsen for øget cyklisme i Danmark. Vi skal udarbejde et roadpricingsystem, hvor bilisterne betaler for, hvor meget de kører, og hvilken bil de kører i. Roadpricing er et stærkt redskab til at regulere trafikken, både når det kommer til trængsel og miljøbelastning.

Men vi mangler stadig et samlet overblik over, hvad der skal til. Regeringen bør derfor lytte til transportforskningen og skele til internationale erfaringer for at skabe et grundlag for at formulere en sammenhængende transportstrategi. Det skal følges op af en seriøs og langsigtet politisk debat om, hvordan vi så udvikler det mest intelligente transportsystem i verden. Og her i Alternativet står vi klar til at samarbejde.

Vi håber derfor, at regeringens andet år byder på langt mindre sort transportpolitik og mere samarbejde for en grøn dagsorden i vores transportsektor.

Omtalte personer

Roger Courage Matthisen

Fhv. MF (ALT), grundlægger og direktør, Courage Institute, skuespiller, foredragsholder
bachelor i drama, skuespil og teaterhistorie (Statens Teaterskole 2003), bachelor i økonomi, engelsk og kommunikation (CBS 2009)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser