Autobranchen: Vanvidsbilister stoppes ikke ved at straffe leasingselskaber

DEBAT: Regeringen vil konfiskere leasingselskabers og privates biler ved vanvidskørsel, selvom bilens ejer ikke har kendskab til kørslen. Det løser ikke problemet, mener Autobranchen.

Af Gitte Seeberg
Direktør, Autobranchen

Regeringen fremlagde i vinter sin pakke til bekæmpelse af vanvidsbilister.

Der er naturligvis fokus på at fratage vanvidsbilister adgang til biler og skærpede straffe. AutoBranchen Danmark er fuldstændig enig i retningen og behovet for, at der sættes hårdt ind mod de bilister, der for eksempel kører over Langebro med 150 kilometer i timen. Det er sindssygt og hører ingen steder hjemme.

Der er dog et forslag i pakken, der er for vidtgående. Det punkt har vakt massiv kritik fra autobranchen, Finans & Leasing og en del medlemmer af Folketinget.

Problemet er, at regeringen vil konfiskere og bortauktionere alle biler benyttet til vanvidskørsel, selv hvis bilens ejer er uvidende om vanvidskørslen og har handlet i god tro.

Det er ifølge regeringens forslag fuldstændig ligegyldigt, om det er fru Olsen på 77 år, der har lånt sin bil ud til naboens søn, eller et leasingselskab, der har handlet i god tro og overholdt reglerne til punkt og prikke.

Regeringen fortsætter trods kritik
Trods den tidligere omtalte kritik af denne del af pakken bekræftede justitsminister Nick Hækkerup (S) i forsommeren på et samråd i Folketingets retsudvalg, at regeringen står fast. Alle biler benyttet til vanvidskørsel skal som hovedregel konfiskeres og bortauktioneres til fordel for statskassen.

Det er naturligvis en rigtig god idé, at bilister, der kører vanvidskørsel i egne biler, mister bilen på stedet. Ligeså er det fornuftigt at leasingselskaber eller private, som er vidende om vanvidskørsel kan få konfiskeret deres biler.

Til gengæld er det et voldsomt indgreb mod private og erhvervsdrivende, der uden at have gjort noget som helst forkert mister flere hundredetusinde kroner.

Krav på erstatning er en utopi
Regeringen forklarer, at private og leasingselskaber kan rejse et erstatningskrav mod de pågældende vanvidsbilister. Det er i Autobranchen Danmarks øjne utopi.

Denne pakke er lavet til hovedsageligt at ramme kriminelle, der ofte benytter stråmænd til at lease dyre biler. Det er højest tvivlsomt, om bilejere nogensinde vil se de penge igen, når der er tale om organiserede kriminelle.

Hvis man lader tvivlen komme regeringen til gode og kigger på tilfælde med private biler, må det også anses som højest usandsynligt, at naboens søn på 18 til 20 år kan kompensere ejeren for værdien af den konfiskerede bil.

I bedste fald vil der som hovedregel være tale om en afdragsordning. Uanset hvad vil enten det uskyldige leasingselskab eller den private ejer lide et urimeligt økonomisk tab.

Konfisker bilen og aflever den til ejeren hurtigst muligt
Der skal findes en løsning, der får vanvidsbilisterne væk fra vejene, men beskytter private og virksomheder, der har handlet i god tro.

Den løsning er, at politiet beslaglægger bilerne på stedet. Hvis bilisten ejer bilen, konfiskeres den og bortauktioneres som foreslået af regeringen.

Hvis bilisten kører i en leaset bil eller en bil ejet af en anden privatperson, skal bilen returneres til ejeren hurtigst muligt. En eventuel leasingkontrakt skal opsiges automatisk, hvor de resterende økonomiske forpligtelser påhviler leasingtager.

Hvis politiet mener, at en privatperson eller et leasingselskab har handlet i ond tro eller burde have indset, at bilen kunne blive benyttet til vanvidskørsel, skal domstolene konfiskere bilen som foreslået.

I forslaget lægger regeringen også op til at behandle sager om voldsomme fartoverskridelser fra politiets automatiske fartkontroller hurtigere end "almindelige" overtrædelser. Det kan vi kun bakke op om, og vi foreslår, at det udvides, så der uddeles straksdomme ved domstolene til vanvidsbilister.

Den hurtige rettergang er både afgørende for at få vanvidsbilisterne væk fra vejene, men det er også af afgørende betydning for leasingselskaberne, fordi bilerne meget hurtigt vil tabe værdi, hvis de er i politiets varetægt flere år, mens sagerne færdigbehandles i retssystemet.

Derfor er det helt afgørende af hensyn til færdselssikkerheden og de private virksomhederne, at vanvidsbilister idømmes straksdomme.

Forrige artikel S i EU: Vejpakken gør op med det vilde vesten på landevejene S i EU: Vejpakken gør op med det vilde vesten på landevejene Næste artikel ITD: Godskørselsloven er en sejr for chaufførerne og et nederlag for foreningsfriheden ITD: Godskørselsloven er en sejr for chaufførerne og et nederlag for foreningsfriheden