Vejdirektoratet: Mænd er med i dobbelt så mange trafikulykker som kvinder

DEBAT: Mandlige trafikanter er overrepræsenterede i de alvorlige ulykker. Spørgsmålet er, om vi i højere grad kan bruge vores viden om kønnenes adfærd i trafikken til både at indrette veje og tilrettelægge kampagner, skriver Marianne Foldberg Steffesen.

Af Marianne Foldberg Steffensen
Afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet

I to ud af tre ulykker, hvor en person er kommet til skade på de danske veje, er en mand involveret i ulykken. Det vil sige, at dobbelt så mange mænd kommer ud for en trafikulykke, selvom de kun færdes en smule mere i trafikken end kvinder. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet.

Undersøgelsen er fra 2016, så man kan måske nok sige, at mændene har haft et par år til at rette op på statistikken. Men ser vi på de sidste års dødsulykker, er det hvert år cirka 70 procent af de dræbte, der er mænd. Også blandt de alvorligt tilskadekomne er andelen af mænd hvert år højere end kvinder.

Så hvorfor er det netop mændene, der kommer galt af sted i trafikken?

Mere risikobetonet adfærd
Mændenes valg af transportmiddel afslører, at de i højere grad end kvinder har en forkærlighed for de hurtige, motordrevne køretøjer som biler, motorcykler og knallerter. Og som trafikant er man særligt udsat på en knallert og motorcykel, når man kører i høj fart uden bilens beskyttelse.

Når vi taler om trafiksikkerhed, hører høj fart og spirituskørsel sammen med uopmærksomhed til de risikofaktorer, der oftest er afgørende for, om en ulykke sker, og hvor alvorlig den bliver.

Ifølge politiets tal får mænd flere fartbøder end kvinder. Samtidig viser ulykkestallene, at mænd langt oftere end kvinder er involveret i ulykker med spirituskørsel.

Som gruppe har mænd altså en mere risikobetonet færden i trafikken end kvinder. Og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor de oftere er involverede i trafikulykker.

Start med de unge mænd
Kigger vi på de sidste års trafikulykker, tegner der sig et billede af, at især de unge mænd er udsatte i trafikken.

Som ny trafikant har man endnu ikke opnået stor rutine i at færdes i trafikken. Der bliver kørt for stærkt, og tiltroen til egne evner er måske for høj.

Skal vi vende udviklingen med alvorlige trafikulykker hos de mandlige trafikanter, kan vi starte med en målrettet indsats over for de unge mænd.

Kan vi bruge vores viden om kønsforskelle?
I dette indlæg har jeg haft særligt fokus på de mandlige trafikanter, fordi de er overrepræsenterede i de alvorlige ulykker. Men helt generelt ser vi forskelle på kvinder og mænd, der kan være relevante at bruge i vores arbejde med trafiksikkerhed.

Spørgsmålet er, om vi i højere grad kan bruge vores viden om kønnenes adfærd i trafikken til både at indrette vejene, så ulykkerne ikke sker, og til at tilrettelægge målrettede kampagner til henholdsvis mænd og kvinder.

Det er i hvert fald værd at kigge på som en mulig løsning, når vi skal arbejde med, hvordan vi får antallet af ulykker med trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne ned. For indtil nu er det ikke lykkedes i tilstrækkelig grad. Derfor kan der være behov for at tænke i nye, alternative baner.

Forrige artikel DA: Modstand mod lov om udenlandske chauffører beror på misforståelser DA: Modstand mod lov om udenlandske chauffører beror på misforståelser Næste artikel DTL: Stråmandsargument om udslip må ikke obstruere EU's vejpakke  DTL: Stråmandsargument om udslip må ikke obstruere EU's vejpakke
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.