Omegnsborgmestre: Hovedstaden er mere end bare København

DEBAT: Det er unuanceret at diskutere, om politikerne skal prioritere København eller provinsen. I stedet bør hovedstadens omegnskommuner tænkes ind i investeringen, for her ligger løsningen på Københavns fremtidige bolig- og jobmangel, skriver 11 borgmestre uden for København.

Af 11 omegnsborgmestre
(Se faktaboks)

Regeringens kommende strategi for hovedstaden er en kærkommen lejlighed til at gøre op med den unuancerede debat om, hvorvidt det er København eller provinsen, der skal prioriteres med investeringer og arbejdspladser. Hvis vi skal have en stærk og velfungerende hovedstad i fremtiden, må den tænkes større end kun Københavns Kommune.

Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene inde i København. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne. Når det kommer til arbejdspladser og flere boliger, bliver det nødt til at være mere konkret, end at man vil bygge en ny ø, der står færdig om mere end et halvt århundrede.

Kommunerne i omegnen af København er nøglen til at løse de kommende års udfordringer i hovedstadsområdet. Der er for de næste 15 år planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der giver plads til cirka 70.000 flere indbyggere. Til sammenligning får øen Lynetteholmen, der er planlagt til at stå færdig om mere end 50 år, cirka 35.000 indbyggere – altså det halve.

Vækst og flere arbejdspladser
I omegnen af København er der plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af arbejdspladser. Alene langs den kommende letbane i Ring 3, ved Kildedal Station i Ballerup og Avedøre Holme II planlægges der etablering af 52.000 nye arbejdspladser. Det kommer oven i de nuværende 270.000 arbejdspladser.

Der er et enormt potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet. Men det kræver, at regeringen ikke kun fokuserer på udvikling i København, men satser på de rette strategiske initiativer og investeringer, der understøtter udvikling i hele hovedstadsområdet.

Massive trafikinvesteringer nødvendige
Det er altafgørende, at der kommer mere sammenhængende trafikløsninger, og at regeringen investerer massivt i udbygning af infrastrukturen – det gælder ikke mindst den offentlige transport i omegnen af København.

Hovedstadsområdet er ét sammenhængende marked for bolig og beskæftigelse, og tre ud af fire trafikanter i omegnen pendler dagligt ind og ud af kommunerne. Der er udsigt til, at den trafik sander fuldstændigt til i de kommende år på grund af trængsel på vejene.

I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsregionen 16,7 millioner persontimer på grund af trængsel, og prognoserne forudser mere end en fordobling til 33,4 millioner timer i 2035.

Omegnskommunerne er nøglen til, at Danmarks hovedstad også i fremtiden er attraktiv at investere, arbejde og bo i. Det kræver, at regeringen bakker op og understøtter udviklingen med strategiske investeringer. 

Borgmestrene repræsenterer tilsammen 420.000 borgere i de 11 omegnskommuner og har lanceret et fælles udspil om "En stærkere og større hovedstad". Det er et input til regeringens hovedstadsstrategi 2030.

Forrige artikel Danske Vognmænd: Vi ønsker politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked Danske Vognmænd: Vi ønsker politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked Næste artikel Cyklistforbundet til minister: Glemte du cyklerne trods dine store ord, Ole? Cyklistforbundet til minister: Glemte du cyklerne trods dine store ord, Ole?