Brintbranchen: Kilometerafgiften for lastbiler er afgørende i en hurtig omstilling af transportsektoren

Der skal langt mere grøn energi ind i transportsektoren hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at transportminister Trine Bramsen (S) sammen med forligskredsen holder fast og indfører CO2-afgiften som planlagt, skriver Brintbranchen.

Placeholder image
Det gør hverken omstillingen eller forsyningen nogen tjenester at aflyse eller udskyde afgiftsindførslen. Der er tværtimod brug for klarhed over processen, så lastbilejerne ved, hvad det er for en fremtid, de kan forvente, skriver Brintbranchen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I en hurtig omstilling af transportsektoren er det afgørende, at fossile brændsler bliver fortrængt fra den tunge vejtransport. Et helt afgørende element i denne proces er den foreslåede kilometerafgift (MAUT) for lastbiler.

Provenuet fra afgiften skal investeres i etablering af grøn infrastruktur herunder brintinfrastruktur, så transportbranchen i vished kan foretage sig grønne investeringer. 

Efter MAUT’en blev aftalt i forbindelse med det politiske forlig om grøn omstilling af vejtransporten, har der især den seneste tid været debat om, hvorvidt indførelsen af en sådan afgift ville skade erhvervslivet mere, end den ville gavne klimaet.

Som med så mange andre klimamæssige initiativer er svaret, at det kommer helt an på, hvordan afgiften tilrettelægges og indtjeningen bruges. Indførelsen af den planlagte kilometerafgift for lastbiler kan blive vigtig i indsatsen for at udbrede alternative, grønne drivmidler.

Der skal langt mere grøn energi ind i transportsektoren hurtigst muligt, og derfor er det vigtigt, at transportminister, Trine Bramsen (S), sammen med forligskredsen holder fast og indfører CO2 MAUT’en som planlagt.

Den grønne infrastruktur skal på plads
For vejgodstransporten er et af omstillingens smertensbørn. Lastbiler en uundværlig del af den kritiske infrastruktur, men de vejer tungt på klimavægten. Forsyningskæderne skal bevares, men sektorens udledninger skal der gøres op med.

Det gør hverken omstillingen eller forsyningen nogen tjenester at aflyse eller udskyde afgiftsindførslen. Der er tværtimod brug for klarhed over processen, så lastbilejerne ved, hvad det er for en fremtid, de kan forvente.

Der skal langt mere grøn energi ind i transportsektoren hurtigst muligt

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen

Chauffører, vognmænd og virksomhedsejere er af forretningshensyn afhængige af at kunne bevare de kørselsmønstre og den fleksible mobilitet, som de fossile brændsler og ditto infrastruktur leverer. Derfor skal vi sikre os, at transportbranchen kan se frem til en tilstrækkelig grøn infrastruktur både i Danmark og i Europa.

Én del af den grønne infrastruktur er etableringen af et netværk af brinttankstationer på tværs af Danmark og EU. Én brinttankstation kan tanke både person-, vare-, lastbiler og busser og gøre grøn transport uafhængig af den øjeblikkelige produktion af vedvarende energi.

Det betyder således, at belastningen af elnettet begrænses, og udbygningen af elnettet vil blive knap så omfangs- og omkostningsrig. Der er dog et problem: Selvom brintinfrastrukturen er på vej, så går det for langsomt. Samtidig er antallet af brinttankstationer på tegnebrættet for få.

Tiden er ikke med os
Disse dage trues EU-reguleringen AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) at blive udvandet i et kompromis i Ministerrådet, hvilket truer etableringen af et europæisk brinttankstationsnetværk til den tunge transport.

Udvandingen af AFIR vil være problematisk for den grønne omstilling af den tunge trafik. Vi skal generelt presse på udviklingen, hvilket fra dansk side således også indebærer implementeringen af den politisk vedtagne CO2 MAUT.

Det er vigtigt, at afgiften tilrettelægges således, at den offentlige indtjening fra kilometerafgiften blandt andet kan investeres i infrastruktur, der gør grøn transport tilgængelig. Indtjening på sort transport skal i videst muligt omfang bruges til at fremme grøn. 

Denne planlagte afgift kan være en del af det nødvendige rygstød til udrulning af eksempelvis brintinfrastruktur med mere.

Læs også

Tempo er altafgørende i omstillingen, og derfor er tiden ikke til ændringer eller forsinkelser i implementeringen af initiativer fra aftalen om grøn omstilling af vejtransporten. En kilometerbaseret afgift bruges allerede i udlandet, og en dansk indførelse vil sikre, at der ikke sker en konkurrencemæssig forvridning mellem danske og udenlandske vogne.

Hvis indtjeningen blandt andet bruges til udbygningen af grøn infrastruktur til den tunge transport, så mindskes risikoen for vognmændene i at investere i nye, emissionsfrie lastbiler. Det gør den, fordi rammerne for den grønne kørsel er på plads.

CO2-MAUT’en er således et oplagt redskab til dels at udfase de fossile brændsler og samtidig til udbygningen af infrastrukturen. Det vil skabe incitament til omstilling og sikre fortsat fleksibel mobilitet til gavn for virksomhederne selv.

Omtalte personer

Tejs Laustsen Jensen

Direktør, Brintbranchen, bestyrelsesmedlem, Dansk Gasforening
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2005)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser