DTL om køre- hviletidsregler: Nu må handling følge ord

DEBAT: Hans Christian Schmidt (V) har lyttet til transporterhvervets ønsker om proportionalitet i køre- og hviletidsreglerne. Nu skal handling så følge ord, skriver Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL

Ingen tvivl om, at regeringen Løkke Rasmussens transportminister i bund og grund vil transporterhvervet det godt. I hvert fald den del af erhvervet, som er tilbage.

Hans Christian Schmidt (V) er ikke sønderjyde for ingenting. Han ved godt, hvad den tætte lastbiltrafik på E45 i Region Syddanmark betyder for samhandlen i Europa. Farven på nummerpladerne er mindre vigtig, og de 5.000 udenlandske lastbiler dagligt over grænserne er velkomne i hans rige.

Fra sin første dag i ministerstolen for snart et år siden var ministeren heller ikke sen til at bakke op om regeringsgrundlagets intentioner om at have fokus på vejtrafikken: ”80 procent af trafikken foregår på vejene. Så vi skal have kigget på nogle vejprojekter," udtalte han til Altinget.

Går langt for at lytte
Og skal man tage den positive hat på, så kunne transporterhvervet have været langt værre stillet med så mange andre V-ministre. HCS har trods alt prøvet det før, og når det angår forøgelse af kapaciteten for godstransporten, er der ingen tvivl om, at ministeren vil gå langt for at lytte.

Det skete blandt andet med indførelsen af de nye regler for medbringer-trucks. I oktober sidste år blev det nemlig lovligt at køre med medbringer-truck og samtidig udnytte maksimale vogntogslængder i lovgivningen. Et næsten årtier langt ønske hos erhvervet om at skulle undgå at indregne trucken i vogntogets totallængde blev opfyldt.

Et andet eksempel har været den for nyligt indførte mulighed for, at lastbiler i bymæssig bebyggelse tillades at køre med samme hastighed som personbiler, hvis strækningen er skiltet med en højere hastighed end de normalt tilladte 50 kilometer i timen. Igen et udtalt erhvervsønske – og i øvrigt et initiativ, som i den forrige regeringstid kom fra blå blok selv.

Det interessante i denne sag er, at Venstre med regeringsskiftet kom i opposition til sig selv, og denne mindre justering af færdselsloven var tæt på ikke at blive til virkelighed. Men det er vist ikke første gang, at man gribes af stemningen på en ministergang. Og objektivt set må det siges, at lettelsen blev indført i HCS’ regeringstid. Lige som de øgede totalvægte for lastbilerne blev fostret i hans forrige regeringsperiode.

Samlet set er der på områder som de nævnte tale om små skridt for menneskeheden, men syvmileskridt for transporterhvervet. Og æres den, som æres bør – eller i hvert fald sidder i stolen. Der er sket ting i det forløbne år, som har været til erhvervets gavn.

Tid til nye køre- hviletidsregler
Som sagt lytter ministeren gerne. Og det kom så også konkret til udtryk, da han på ”lyttemøder” rundt omkring i landet i efteråret ønskede at tage temperaturen på transportens aktører og udøvere.

Da transportministeren nu (igen) var blevet chef for færdselsområdet, endte møderne med en hovedkonklusion om, at sanktionerne på køre- hviletidsområdet burde være proportionale med brøden.

Og det er jo godt at konstatere. For siden 2005 har erhvervet vedvarende råbt op om denne sag. Uden at den til enhver tid siddende transportminister i øvrigt fandt det for godt at støtte op. Nu skal handling så følge ord.

Man må også håbe på, at ministerens lytteevne består sin prøve, når nu der skal findes en løsning på folkekravet om, at særtransporter skal have indført deciderede spærretider på den østjyske motorvej.

For uanset, hvordan man vender og drejer vælgernes dom over de generende særtransporter, så kan en venstreminister vel ikke med rimelighed tilsidesætte grundlaget for et succesfuldt erhvervsliv i den del af landet, som nogle kalder ”Produktionsdanmark”.

Forrige artikel 3F: Schmidt undgår øretæver 3F: Schmidt undgår øretæver Næste artikel Debatpanel gør status over Schmidts første år Debatpanel gør status over Schmidts første år