Elbil-alliance: Den nye regering skal gøre det attraktivt for danskerne at eje elbiler

DEBAT: For at gøre det udbytterigt for danske familier at købe en elbil er der behov for at forlænge fritagelsen af afgiften på el til biler til 2023, så det bliver billigere at køre på el end på benzin eller diesel, skriver Lærke Flader.

Af Lærke Flader
Branchechef, Dansk Elbil Alliance

Klimaforandringer og grøn transport har spillet en stor rolle i valgkampen. På tværs af de politiske partier er der enighed om, at vi skal slippe håndbremsen på klimaets smertensbarn. Stor ros for det.

Nu er tiden inde, til at vi veksler grønne visioner til konkret handling. Vi har samlet nogle forslag til en kommende regering, så den kan træde på klimaspeederen uden at tømme statskassen.

Lad os begynde i den tunge ende.

Krav til støj og partikelforurening
Flere lastbilproducenter vil i løbet af næste år have elektriske udgaver af de store lastbiler, som bruges til at levere varer til dagligvarebutikkerne, men de vil være dyrere end diesellastbiler i starten.

For at gøre varedistributionen i byerne grøn, skal staten og kommuner derfor stille krav til støj- og partikelforurening. Det vil fremme elektriske lastbiler. Mest effektivt vil det være at stramme miljøzonerne, så det kun bliver muligt at køre med elektriske lastbiler i centrum af byerne eller give støjsvage elektriske lastbiler mulighed for at levere varer i byerne om natten.

Derved kan lastbilerne være væk, når cyklerne kommer ud på vejene om morgenen. Disse krav må kommunerne ikke stille i dag. Det bør en ny regering gøre muligt.

Flere danske byer har bestilt elektriske busser, og enkelte er allerede i drift. Erfaringen er, at elbusser kun koster marginalt mere end dieselbusser. Derfor bør kommunerne allerede nu stille krav om, at alle nye busruter i byerne drives med elektriske busser eller andre grønne drivmidler.

Skub bag på spirende salg af elbiler
Elbilsalget stiger. Det ser ud til, at salget i 1. halvår 2019 bliver dobbelt så højt som i samme periode sidste år, men i forhold til andre lande er vi stadig langt bagefter.

Årsagen til stigningen er, at små og mellemstore elbiler er afgiftsfritaget til udgangen af 2020, at der er kommet mange nye og bedre elbilmodeller på markedet, og at mange partier i det seneste år har præsenteret ambitiøse mål for elbilsalget. Hvis den udvikling skal fortsætte, skal de attraktive vilkår for elbiler forlænges og forbedres.

Vi foreslår en grøn firmabilskat, som gør det attraktivt for virksomhedernes medarbejdere at køre i elbiler og opladningshybridbiler. Det er biler, som kører mange kilometer og dermed kan spare meget CO2. Og efter 3-4 år sælges de grønne firmabiler videre som brugte biler til danske familier, så de også kan køre klimavenligt.

For at gøre det eftertragtet for danske familier at købe elbil, foreslår vi også, at fritagelsen for afgiften på el til biler forlænges til 2023, så det bliver billigere at køre på el end på benzin eller diesel. Ifølge FDM’s beregninger er det billigere at eje en elbil end en benzin- eller dieselbil, hvis der ikke skal betales elafgift.  

Ambitiøse mål skal bane vejen
Elbiler skal lades op, men ikke alle steder er der en forretning i at sætte ladestandere op. Derfor er der brug for, at staten i en periode støtter opsætning af ladestandere ved boligforeninger, i udkantsområder, ved motorvejsnettet og andre steder, hvor markedet ikke til at starte med kan finansiere hele udbygningen.

Dertil foreslår vi en forlængelse af fritagelsen fra registreringsafgift til små og mellemstore elbiler, som udløber ved udgangen af 2020. Bilsalget er stigende, og danskerne køber større biler, så statens indtægter fra registreringsafgift er også stigende. Derfor er der råd til at forlænge elbilers afgiftsfritagelse, uden at statens provenu falder.

Sidst, men ikke mindst, håber vi, at politikerne vil sætte ambitiøse mål – ikke kun mod 2030, men også frem mod 2020 og 2022. I Dansk Elbil Alliance har vi det mål, at elbiler og opladningshybridbiler skal udgøre ti procent af bilsalget i 2020.

Vi håber, det kan inspirere en ny regering, så det også bliver målet i den første finanslov for en ny grøn regering.

Forrige artikel Klaus Bondam: Ny transportminister kan bryde mange års vanetænkning Klaus Bondam: Ny transportminister kan bryde mange års vanetænkning Næste artikel DI-direktør: Styrk dansk økonomi ved at investere i den trafikale infrastruktur DI-direktør: Styrk dansk økonomi ved at investere i den trafikale infrastruktur