Debat

Forbrugerråd til minister: Giv passagerer en ambitiøs plan for kollektiv transport

DEBAT: Hvis vi skal flytte folk fra biler til bus og tog, kræver det et bedre produkt med kollektiv transport. Her kommer den nye transportminister ind i billedet, mener Forbrugerrådet Tænk.

Banedanmark har ingen stærke incitamenter til at planlægge sporarbejder, der generer passagererne mindst muligt. Derimod hænger DSB på kompensationerne, mener aktør.
Banedanmark har ingen stærke incitamenter til at planlægge sporarbejder, der generer passagererne mindst muligt. Derimod hænger DSB på kompensationerne, mener aktør. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Kære Benny Engelbrecht.

Der er ingen tvivl om, at transportpolitikken i Danmark trænger til et eftersyn.

Vi skal væk fra kun at diskutere om den næste jernbanestrækning eller udbygningen af motorvejen skal ligge her eller der og i stedet hæve os op i helikopteren.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg og kronikker kan sendes til debat@altinget.dk.

For der mangler en overordnet plan og vision for, hvordan vi vil transportere os rundt i landet.

Vi har brug for, at du som transportminister tør lave den ambitiøse plan for udviklingen af mobiliteten og den kollektive transport i Danmark.

Vi har tre bud på, hvordan den kollektive transport kan blive mere attraktiv end den er i dag.

Laura Kirch Kirkegaard, Afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

En plan, der samtænker blandt andet cykler, bus, tog, metro, letbane, biler og gang.

Mange vil gerne bruge cyklen mere
Vi skal til at komme rundt fra A til B på en mere klima- og miljøvenlig måde, hvilket også bliver understreget i jeres regeringsaftale.

To ud af tre danskere vil gerne transportere sig mere klima- og miljøvenligt, viser en undersøgelse, som vi i Passagerpulsen offentliggjorde i foråret 2019.

De fleste vil gerne have en elbil, men mange vil også gerne bruge cyklen eller den kollektive transport mere.

Og det er godt, for flere elbiler hjælper ikke på trængslen. Måske tværtimod.

Derfor bliver den kollektive transport nødt til at være en del af løsningen – gerne i samspil med for eksempel cykler eller deleordninger. For det er alt andet lige grønnere, når vi er flere, der rejser sammen.

Men hvis vi for alvor skal flytte folk fra biler til bus, tog, metro eller letbane, så kræver det altså et bedre produkt. Og her kommer du som ny minister ind i billedet.

For vi har tre bud på, hvordan den kollektive transport kan blive mere attraktiv end den er i dag.

1. Passagerer støder på usammenhængende køreplaner
Uigennemskuelige priser, usammenhængende køreplaner, differentierede rejseregler og underprioriterede stationsmiljøer.

Det er nogle af udfordringerne, som passagererne støder på, fordi aktører som trafikselskaber, togselskaber, kommuner og infrastrukturejere ikke arbejder efter samme mål.

I stedet er området gennemsyret af silotænkning, hvor hver enkelt aktør arbejder ud fra hver deres egne mål og budgetter med snævert fokus på deres egen transportform eller deres eget geografiske område.

Vi tror, at hvis alle ovennævnte aktører fik til formål at skaffe flere, tilfredse passagerer i den kollektive transport, så ville samarbejdet og passagerfokusset være helt anderledes.

Vi kan se, at det virker i Sverige, hvor man flere steder oplever passagervækst i disse år.

Det oplagte eksempel er, at Banedanmark ikke har nogen stærke incitamenter til at planlægge sporarbejder, så de generer passagererne – og togselskaberne – mindst muligt.

Derimod er det DSB, der hænger på kompensationerne og må se passagererne flygte, når der er sporspærringer i flere måneder.

Derfor håber vi, at du som transportminister vil være med til at kigge på, hvordan vi gennem en ny organisering og ens incitamentstrukturer kan udvikle den kollektive transport, så passagererne kommer i centrum.

Læs også

2. Styrk passagerernes rettigheder ved forsinkelser
Rigsrevisionens rapport fra maj 2019 viser med al ønskelig tydelig, at informationen ved forsinkelser og passagerernes mulighed for kompensation langtfra er godt nok.

Vi håber, at du vil følge statsrevisorernes anbefaling om at analysere problemerne og handle på dem. Det er ikke rimeligt, at passagererne skal kæmpe for det, som de har krav på.

Vi håber også, at du vil være med til at følge op på statsrevisorernes anbefalinger om at automatisere den økonomiske kompensation, hvad enten vi betaler rejsen med rejsekort, periodekort eller betalingskort – noget, som Passagerpulsen gennem de seneste fem år har efterspurgt, fordi det har betydning for passagerernes oplevelse af at bruge den kollektive transport.

Teknologien er der, det gøres flere steder i udlandet, og erfaringer tyder på, at der rent faktisk også er penge at spare for operatørerne på administrationen, hvis kompensationen sker automatisk.

Også på EU-niveau er der brug for at styrke passagerernes rettigheder.

I en tid med stigende interesse for at tage toget ud i Europa som et klimavenligt alternativ til flyet eller bilen er der brug for større tryghed og stærkere rettigheder, når vi rejser over grænser – også når det går galt, og man ikke når en videre forbindelse.

Lige nu er EU’s forordning om togpassagerers rettigheder oppe til revision, og heldigvis har Europa-Parlamentet stemt en række forbedringer igennem.

Det gælder blandt andet bedre kompensation ved forsinkelser, forbedret ret til at tage et nyt tog, hvis man ikke når en forbindelse, og øgede krav til togselskaberne om at sælge gennemgående billetter.

Processen er dog indtil videre gået i stå, fordi hverken Europarådet eller Europa-Kommissionen har godkendt ændringerne.

Der er brug for, at kursen fra den forhenværende minister Ole Birk Olensen (LA) bliver ændret, og at der kommer opbakning til Europa-Parlamentets forslag.

3. Inddrag passagererne i mobilitetsplanlægning
Et af de helt store emner på Altingets debatsider det seneste år har været efterspørgslen på en national plan for infrastrukturen og mobiliteten i Danmark.

Vi håber, at du som ny transportminister vil stille dig i spidsen for det arbejde.

For at det skal blive en plan, der rent faktisk kan få flere til at bruge den kollektive transport, er det nødvendigt at inddrage passagererne.

Passagererne er førstehåndsvidner, når det kommer til at definere, hvad der skal være bedre og ikke mindst komme med løsningsforslag.

I dag er det sporadisk, hvor og i hvilket omfang passagererne bliver inddraget, og om de får reelt indflydelse på de beslutninger, der har konsekvenser for dem.

Vi håber, at du vil være med til at se på, hvordan vi i endnu højere grad kan få gavn af passagerernes input til bedre bus, tog, metro og letbane.

Det er oplagt at lade sig inspirere af landene omkring os, hvor man for eksempel har indskrevet passagerinddragelse i lovgivningen eller nedsætter officielle passagerråd tilknyttet trafikselskaberne.

Inddragelse af forskellige typer passagerer i udviklingen af kundevendte aktiviteter såsom billettyper, køreplaner, kundeservice kan også bidrage til et opgør med den silotænkning, som den kollektive transport er præget af.

Og det er nødvendigt, hvis den kollektive transport skal være et attraktivt og sammenhængende mobilitetstilbud i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Laura Kirch Kirkegaard

Direktør, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (Lokk)
cand.merc. i international business (Copenhagen Business School 2004)