Her er opgaverne for EU's transportministre

OVERSIGT: EU's Ministerråd har en lang række sager under behandling lige fra togpassagerers rettigheder, Brexit forberedelser og det europæiske busmarked. Få overblikket her.

Selv om Europa-Parlamentet er på vej på valg, så arbejder EU's Ministerråd videre.

For de europæiske transportministre hedder en ad de næste vigtige dato den 6. juni, hvor de endnu en gang skal samles for at diskutere og tage stilling til en række emner lige fra elektroniske fragtdokumenter til afskaffelse af sommertid.

Herudover er der flere andre verserende sager, hvor forberedelser til den britiske exit fra EU er den vigtigste.

Login