Historisk aftale udstikker søfartens kurs mod Paris-aftalen

FRAGT: Søfarten skal mindst halvere sine udslip i år 2050. Det er dog uklart, hvordan det præcis skal ske.

Af Johanna Alskog

Fredag blev FN-organet IMO's (International Maritime Organization) medlemmer efter flere års forhandlinger enige om et mål om at halvere sektorens absolutte udslip i år 2050 i forhold til 2008-niveau.

Aftalen, som er i tråd med branchens ønsker, hilses velkommen af miljøorganisationer.

Login